Od kogo uczyłam się sztuki lekarskiej?

Krystyna Knypl

Medycyny uczę się od 1962 roku, kiedy zaczęłam studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończyłam 29 lutego 1968 roku i rozpoczęłam staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie.

Mima w Łpach w zielonej sukience

Będąc młodą lekarką....

Nowogrodzka pokolorowana

... rozpoczęłam pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie przy ul Nowogrodzkiej 59, był rok 1968

Po odbyciu stażu rozpoczęłam specjalizację z chorób wewnętrznych I stopnia, zakończoną pomyślnie zdanym egzaminem, na którym towarzyszył mi prof. Henryk Chlebus  (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/889-profesor-henryk-chlebus).

Był on także przewodniczącym komisji przed którą zdawałam egzamin na II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych.

Profesorowi zawdzięczam cenne uwagi na temat mojej pracy doktorskiej "Zastosowanie ultrasonokardiografii do oceny stany czynnościowego mięśnia sercowego", którą obroniłam w 1975 roku.

Ultrasonokardiografii uczyłam się u prof. Krystyny Ilmurzyńskiejdr Adama Czernika oraz na szkoleniu w Londynie, gdzie wykładowcą był prof. Artur Weyman, pionier badania zastawki tętnicy płucnej.

Londyn dyplom

Dyplom uczestnictwa w szkoleniu z echokardiografii, Londyn1979 rok

W okresie szpitalnym (1968 - 1981) miałam zaszczyt współpracować z 

prof. Jolantą Chodakowską (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/931-wspominajac-prof-dr-hab-n-med-jolante-chodakowska),

dr hab. med. Jackiem Preibiszem (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/968-lekarski-szlak-dr-hab-n-med-jacka-j-preibisza),

prof. Stanisławem Filipeckim (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1031-wspominajac-profesora-stanislawa-filipeckiego),

prof. Markiem Sznajdermanem (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1069-wspominajac-prof-marka-sznajdermana-1929-2020_).

Specjalizację II z chorób wewnętrznych uzyskałam w 1976 r. , zaś specjalizację z hipertensjologii w 2005 r., mam także tytuł specjalisty European Society of Hypertension nadany przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnieniowe.

Szkolenie podyplomowe jest naszym obowiązkiem, moje szkolenie dokumentują potwierdzenia OIL Warszawa (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1979-punkty-edukacyjne).

Moje aktywności w okresie szkoleniowym 2020 - 2024 są pod linkiem https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2059-krystyna-knypl-szkolenie-podyplomowe-ciagle

Zobowiązani jesteśmy zdobyć 200 punktów edukacyjnych w ciągu 4 lat. Realizujemy to poprzez uczestnictwo w kursach podyplomowych, kongresach i konferencjach, pisanie artykułów oraz wygłaszanie wykładów oraz przynależność do towarzystw naukowych.

Jestem od 1977 r. członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology. Na naszą drogę zawodowa wpływa wiele czynników, jednym z nich jest przynależność do pozanaukowych struktur. Nie należę ani też nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej.

Cennym źródłem wiedzy od lat 90 tych stała się możliwość uczestnictwa w kongresach zagranicznych. Posiadanie drugiego zawodu dziennikarza medycznego pozwala mi na uczestniczenie w kongresach poprzez uzyskiwanie akredytacji dziennikarskiej, dzięki której jest zwolniona z opłaty zjazdowej. Kongresy European Society of Hypertension, European Society of Cardiology, American Society of Hypertension, American College of Cardiology - to obrady w których miała zaszczyt uczestniczyć, prezentować publikacje oraz wspierać młodszych kolegów w debiucie na tych kongresach.

Dziennikarska aktywność to także akredytacje uzyskiwane na konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską. W latach 2008 - 2022 uczestniczyłam w 15 takich konferencjach (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2481-rozdzial-1-o-brukseli-jako-takiej-oraz-o-tytule-ksiazki).

Mima Bruksela Berlaymont Building

Konferencja na temat transplantacji w Beraymont Building w Brukseli

Mima w Square Bruksela

Centrum kongresowe Square w Brukseli, konferencja poświęcona innowacjom w medycynie

Podczas jednej z konferencji miałam zaszczyt uczestniczyć w śniadaniu prasowym, którego gościem był prof. R. Zinkernagel, laureat Nagrody Nobla z medycyny ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2487-rozdzial-7-imi-stakeholder-forum-13-maj-2013).Wspaniała też była możliwość przeprowadzenie wywiadu z prof. L. Ignarro, także laureatem Nagrody Nobla w medycynie ( https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/353-recepta-na-nagrode-nobla).

Cennym źródłem wiedzy dla lekarza zawsze są pacjenci - więcej o moich spotkaniach z pacjentami https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2643-doswiadczenie-osobiste-w-praktyce-lekarskiej-jest-bardzo-wazne . Zdobytą wiedzą zawsze warto podzielić się z innymi. W latach 70 tych prowadziłam ćwiczenia z chorób wewnętrznych ze studentami. Dwoje moich byłych studentów zostało profesorami medycyny oraz pełni funkcje dyrektorów instytutów. Dzieliłam się wiedzą także pisząc książki i artykuły naukowe.

Cytowania mojich artykułow

 

I na koniec wyznanie: wykonując zawód lekarza oraz dziennikarza medycznego nie uczyłam się od sztucznej inteligencji, posługuję się własną inteligencją naturalną.

Krystyna Knypl

GdL 8/2023