Sztuczna inteligencja będzie syntetyzowała i dobierała nam leki?

Informacja prasowa

European Medicine Agency opublikowała dokument zatytułowany "Reflection paper on the use of Artificial Intelligence (AI) in the medicinal product lifecycle" https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-reflection-paper-use-artificial-intelligence-ai-medicinal-product-lifecycle_en.pdf , ( czyli  Dokument refleksyjny na temat wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w cyklu życia produktu leczniczego)  który omawia stan prac nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesie poszukiwania oraz syntetyzowania nowych leków.

W okresie od 19 lipca do 31 grudnia 2023 r. prowadzone są konsultacje publiczne nad tym dokumentem. Osoby zainteresowane zabraniem głosu mogą przesyłać korespondencję do EMA poprzez formularz dostępny pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/home/support

Informacje o procedowaniu EMA nad nadesłanymi uwagami są pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/home/helpparticipants .

Oprac. Krystyna Knypl

GdL 7/2023