Kongres European Society of Cardiology 2022 - najciekawsze doniesienia

Krystyna Knypl

W dniach 26 - 29 sierpnia 2022 r. odbył się w Barcelonie kolejny kongres European Society of Cardiology. W spotkaniu uczestniczyły 3823 osoby, odbyło się 118 "daily highligth sessions"  oraz 134 sesji zorganizowane przez przemysł farmaceutyczny oraz sprzętowy,przedstawiono 3090 abstraktów. Następny kongres odbędzie się w Amsterdamie.

aa2

Barcelona Casa Batló budynek zaprojektowany przez A. Gaudiego

Sztuczna inteligencja w kardiologii

Spośród wielu doniesień przedstawionych na kongresie na uwagę zasługują prace naukowe omawiające zastosowanie sztucznej inteligencji w kardiologii. Na ten temat przedstawiono 63 abstrakty. dotyczące różnych aspektów nie tylko kardiologicznych, ale także etycznych. Jedno z doniesień miało tytuł  "Artificial Intelligence (AI) in cardiology: always intelligent and ethical?". Temat jest tylko z pozoru nowy, bowiem już w 2018 roku temat ten poruszali kardiolodzy amerykańscy, więcej https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718344085?via%3Dihub

 Aktualne opinie i oczekiwania są pozytywne, a  jak będzie w praktyce pokaże czas. Dowiemy się o tym gdy będziemy jeszcze starsi niż dziś. Aby być w dobrej formie i móc śledzić postępy nauki powinniśmy być aktywni fizyczne każdego dnia.

Wszyscy powinni codziennie chodzić

Moo-Nyun Jin i wsp. z Inje University Sanggye Paik Hospital, Seul, Republika Korei przedstawili doniesienie zatytułowane "Association of usual walking with mortality in oldest old adults aged 85 years and older: a nationwide senior cohort study" na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej u osób w podeszłym wieku.

Z badania wynika, że chodzenie co najmniej jedną godzinę tygodniowo jest korzystne dla osób w wieku 85 lat i starszych. Inaczej mówiąc 10 minut codziennego spaceru poprawia zdrowie seniorów.

Badacze wykorzystali informacje z koreańskiej bazy danych National Health Insurance Service (NHIS) Senior. Do badania włączono 7 047 dorosłych w wieku 85 lat lub starszych, którzy przeszli koreański narodowy program badań przesiewowych w latach 2009-2014. Uczestnicy wypełnili kwestionariusz dotyczący aktywności fizycznej w czasie wolnym, w którym pytano o długość czasu spędzonego w każdym tygodniu na chodzeniu w wolnym tempie, aktywności o umiarkowanej intensywności, takiej jak jazda na rowerze i szybki spacer, oraz aktywności o energicznej intensywności, takiej jak bieganie.  

Średnia wieku uczestników wynosiła 87 lat, a 4 813 (68,3%) stanowiły kobiety. Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup w zależności od czasu spędzanego tygodniowo na chodzeniu w wolnym tempie. Około 4 051 (57,5%) uczestników nie wykonywało żadnego powolnego chodzenia, 597 (8,5%) chodziło mniej niż godzinę, 849 (12,0%) chodziło od jednej do dwóch godzin, 610 (8,7%) chodziło od dwóch do trzech godzin, a 940 (13,3%) chodziło więcej niż trzy godziny tygodniowo.

W całej badanej populacji 7 047 dorosłych, 1 037 (14,7%) uczestników wykonywało aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, a 773 (10,9%) o energicznej intensywności. Tylko 538 uczestników (7,6%) spełniało zalecenia wytycznych dotyczące aktywności fizycznej o intensywności umiarkowanej do energicznej. Spośród 2 996 uczestników, którzy spacerowali w wolnym tempie co tydzień, 999 (33%) wykonywało również aktywność fizyczną o umiarkowanej lub energicznej intensywności.

Palenie papierosów jeszcze bardziej szkodliwe dla serca niż sądzono

Badacze przeanalizowali związki między chodzeniem, śmiertelnością z wszystkich przyczyn oraz śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. W porównaniu z osobami nieaktywnymi, ci, którzy chodzili co najmniej godzinę tygodniowo mieli 40%  niższe ryzyko względne śmiertelności z powodu wszystkich przyczyn oraz 39% niższe ryzyko z powodu chorób układu krążenia.Doniesienie to zostało zaliczone do "best of ESC congress 2022" (więcej https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Best-of-ESC-Congress-2022). Inne ciekawe doniesienie to "Good sleepers have lower risk of heart disease and stroke" przedstawione przez  A. Nambiema i wsp

W badaniu Paris Prospective Study III (PPP3) wzięło udział 7 200 uczestników w wieku od 50 do 75 lat bez choroby sercowo-naczyniowej. Byli oni zostali zrekrutowani w centrum medycyny prewencyjnej w latach 2008-2011. Średnia wieku wynosiła 59,7 lat, a 62% stanowili mężczyźni. Uczestnicy przeszli badanie przedmiotowe i wypełnili kwestionariusze dotyczące stylu życia, osobistej i rodzinnej historii medycznej oraz schorzeń.

Kwestionariusze zostały wykorzystane do zebrania informacji na temat pięciu nawyków związanych ze snem podczas wizyty wyjściowej i dwóch wizyt kontrolnych. Każdemu czynnikowi przyznawano 1 punkt, jeśli był optymalny, a 0, jeśli nie. Obliczono wynik zdrowego snu w zakresie od 0 do 5, gdzie 0 lub 1 uznano za słaby, a 5 za optymalny. Osoby z optymalnym wynikiem zgłaszały, że śpią od 7 do 8 godzin na noc, nigdy lub rzadko mają bezsenność, nie mają częstej nadmiernej senności w ciągu dnia, nie mają bezdechu sennego i mają wczesny chronotyp (są osobami porannymi). Badacze sprawdzali, czy nie wystąpiła u nich choroba wieńcowa i udar mózgu co dwa lata przez łącznie 10 lat.

Na początku 10% uczestników miało optymalny wynik snu, a 8% miało słaby wynik. Podczas mediany obserwacji trwającej osiem lat u 274 uczestników rozwinęła się choroba wieńcowa lub udar. Naukowcy przeanalizowali związek między punktacją za sen a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi po skorygowaniu wieku, płci, spożycia alkoholu, zawodu, palenia tytoniu, wskaźnika masy ciała, aktywności fizycznej, poziomu cholesterolu, cukrzycy oraz rodzinnego występowania zawału serca, udaru lub nagłej śmierci sercowej. Stwierdzili, że ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i udaru mózgu zmniejszyło się o 22% na każdy wzrost o 1 punkt w punktacji snu na linii podstawowej. Dokładniej, w porównaniu do osób z wynikiem 0 lub 1, uczestnicy z wynikiem 5 mieli o 75% niższe ryzyko wystąpienia choroby serca lub udaru.

Inne badanie przedstawione przez E.Holt i wsp. wykazało, że palenie papierosów wywiera daleko bardziej szkodliwy wpływ na czynność serca niż do tej pory sądzono. Wskaźniki echokardiograficzne czynności lewej komory serca u palących papierosy były o wiele gorsze niż u osób niepalących. Z powodu palenia papierosów na świecie każdego roku umiera ponad 8 mln ludzi ( https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco).

Nowości w leczeniu przeciwzakrzepowym

Asundexian, lek przeciwzakrzepowy, inhibitor czynnika XI

Źródło ilustracji: https://www.medchemexpress.com/asundexian.html

Przedstawiono też wyniki badania OCEANIC, w którym  oceniano nowy lek przeciwzakrzepowy asundexian u 30 000 pacjentów z migotaniem przedsionków, udarem niedokrwiennym oraz przemijającym niedokrwieniem mózgu. Asundexian nie osiągnął pierwotnych celów skuteczności w dwóch badaniach fazy 2 w udarze niedokrwiennym (PACIFIC-STROKE) i ostrym zawale mięśnia sercowego (PACIFIC-AMI), pomimo to zdecydowano się kontynuować fazę 3 badania klinicznego nad tym lekiem.

Barcelona to nie tylko nowości, ale także wspomnienia

Mój poprzedni pobyt na kongresie ESC miał miejsce w 1999 roku, a ws Amsterdamie w 2013 roku, pozostając w klimacie kongresowych wspomnień posłuchajmy Maryli Rodowicz w piosence Ale to już było i nie wróci więcej https://www.youtube.com/watch?v=zsiRt7Seq50

Barcelona 1999

Amsterdam 2013

Krystyna Knypl

GdL 9/2022