Globalna Republika Fakenewslandzka (GRF), rozdział 3

Poprzedni rozdział

https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/2665-globalna-republika-fakelandzka-grf-rozdzial-2

Krystyna Knypl

Rozdział 3.

Rozpoczyna się nowy sezon biznesowy w  Globalnej Republice Fakenewslandzkiej (GRF)

Biznes miał naturę koła, musiał kręcić się, w bezruchu zdychał i tracił swoją rangę. Ot taka czynność przymusowa, której natury nie rozgryzła żadna nauka medyczna, psychologiczna ani społeczna.

Koło wozu drabiniastego wiki

Źródło ilustracji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%9Bnia

Krystyna Knypl

GdL 11.2023