Moja akredytacja dziennikarska w Brukseli, cz.11

Krystyna Knypl

Kolejna konferencja zorganizowana przez The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea) 30 września 2019 r. w Brukseli była poświęcona podsumowaniu zrealizowanych oraz przedstawieniu nowych programów zdrowotnych (https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/programme_en.htm).

P1050691 kopia 660

Konferencję otworzyła Véronique Wasbauer, dyrektor Chafea, oraz dr Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Poszczególne prezentacje omawiali zaangażowani w realizację programów zdrowotnych przedstawiciele. Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji były promocja zdrowia, profilaktyka chorób, zagrożenia zakażeniami transgranicznymi, finansowanie oraz e-zdrowie. Dr Vytenis Andriukaitis powiedział, że będą wdrażane nowe rozwiązania organizacyjne, dzięki którym obywatele Unii Europejskiej będą bezpieczniejsi, szczęśliwsi oraz zdrowsi. Przewidywane są działania na poziomie globalnym oraz we współpracy z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Na wspólne działania prozdrowotne Chafea i krajów członkowskich przewidziano 26% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia.

Profilaktyka jest bardzo ważna

Wizja „zdrowy pacjent i zdrowy system” jest wg komisarza dr Vytenisa Andrukajtisa tym, do czego wszyscy powinni dążyć. Za bardzo ważne działanie uznał promocję szczepień.

„Potrzebuję was wszystkich na pokładzie w sprawie promocji szczepień, lepiej bowiem coś zrobić razem niż opuszczać Unię Europejską” – oznajmił. Znaczenie szczepień jest coraz większe w czasach globalizacji oraz rosnących zagrożeń transgranicznych.

Omawiano także programy przeciwtytoniowe i przeciwalkoholowe.

Informatyzacja w ochronie zdrowia

Nie ma odwrotu od informatyzacji ochrony zdrowia – podkreślano w wielu wystąpieniach. Pozwala ona nie tylko na gromadzenie danych, ale także na wymianę doświadczeń oraz przekazywanie informacji, dzięki czemu będzie możliwe realizowanie opieki transgranicznej. W dyskusji przeważały głosy organizatorów ochrony zdrowia, brakowało głosu lekarza praktyka z pierwszej linii frontu wdrażającego rozwiązania informatyczne.

Ciekawy jest pomysł utworzenia forum, na którym będą mogli wymieniać się doświadczeniami producenci sprzętu medycznego.

Zagrożenia transgraniczne

Zagrożenia transgraniczne są realnym problemem we współczesnych czasach i będą narastać. W związku z tym należy dążyć do stworzenia opieki transgranicznej nad wszystkimi pacjentami. Zagadnieniu temu poświęcony jest między innymi program Scirocco (https://www.scirocco-project.eu/maturitymodel/).

Kuluary

Jak to jest na każdej konferencji, kuluary były nie mniej ciekawe niż obrady. Nie tylko rozmowy ze znajomymi już pracownikami Chafea czy dziennikarzami medycznymi, ale także możliwość zaopatrzenia się w materiały merytoryczne o realizowanych programach. Oferta materiałów informacyjnych była tak duża, że ich zawartość będziemy sukcesywnie przedstawiać na łamach „Gazety dla Lekarzy”. Czego zabrakło? Niewątpliwie obecności i głosu lekarzy praktyków z pierwszej linii frontu walki z chorobami i innymi problemami ochrony zdrowia. Było kiedyś takie hasło „nic o nas bez nas” – warto do niego wrócić!

chafea GdL400

Fot. Krystyna Knypl

GdL 10_2019

Link do wszystkich podróży

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/ogwiazdkowane/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1497-moje-podroze-zagraniczne-prywatne-oraz-sluzbowe