Koagulopatia w przebiegu COVID-19

Na łamach „British Journal of Haematology” ukazało się doniesienie COVID 19 coagulopathy in Caucasian patients autorstwa H.Fogarthy i wsp., w którym znajdujemy ciekawą hipotezę na temat znacznej hipoksemii i nasilonej duszności u niektórych pacjentów spotykanej w przebiegu zakażenia koronawirusem.

Zdaniem autorów w przebiegu stanu zapalnego dochodzi do rozwoju koagulopatii płucocentrycznej (ang. lung‐centric coagulopathy), której towarzyszy wewnątrznaczyniowe wykrzepianie. Koagulopatia ta występuje częściej u osób rasy białej. (K.K.)

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjh.16749   

GdL 7_2020