Połączenie sił i środków w walce z koronawirusem

The Joint European Disruptive Initiative (JEDI) to połączona inicjatywa środowisk naukowych, biznesowych i inwestycyjnych w walce z COVID-19.

W okresie od 4 maja do 6 czerwca 2020 r. 45 zespołów naukowo-badawczych z instytutów, firm biotechnologicznych i korporacji przeglądało tysiące cząsteczek chemicznych pod kątem ich przydatności w leczeniu COVID-19 oraz wykorzystania ich do stworzenia szczepionki przeciwko koronawirusowi.

O idei, która przyświeca JEDI, mówi Andre Loesekrug Pietri (https://www.insead.edu/events/andre-loesekrug-pietri, https://www.youtube.com/watch?v=w7am2tfbJRI) i zwraca uwagę, że badania naukowe są rozproszone, a wielu naukowców jest nastawionych głównie na publikację wyników badań w czasopiśmie naukowym, natomiast szybkie wdrożenie wynalazku w życie nie zawsze jest celem badań. (K.K.)

Źródło: https://jedi.group/wp-content/uploads/2020/05/JEDICovid19GrandChallengeENGRelease-04052020.pdf  

GdL 7_2020