Przyczyny nieskutecznej kontroli nadciśnienia w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Niedostateczna kontrola nadciśnienia występuje we wszystkich krajach. W krajach o niższych dochodach jedną przyczyn są problemy finansowe. Na łamach pisma „PLoS One” ukazało się doniesienie zatytułowane Factors associated with poor adherence to medication among hypertensive patients in twelve low and middle income Sub-Saharan countries, które opisuje to zagadnienie na przykładzie krajów Afryki Subsaharyjskiej.

W badaniu EIGHT przeprowadzonym w okresie od stycznia 2014 r. do listopada 2015 r. przeprowadzono analizę danych 2198 osób zamieszkujących 12 krajów Afryki Subsaharyjskiej. 1017 pacjentów (46,3%) pochodziło z 6 krajów o niskich dochodach (Benin, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea, Mozambik, Niger i Togo), a 1181 (53,7%) z 6 krajów o średnich dochodach (Kamerun, Kongo, Gabon, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mauretania i Senegal). Kobiety stanowiły 60,2% ankietowanych. Wiek badanych zawierał się w przedziale od 19 do 95 lat, wynosił średnio 57,7±12,0 lat dla kobiet i 59,2±11,4 lat dla mężczyzn. Większość pacjentów mieszkała w miastach (miasta n=1702, 78,9%; wsie 455, 21,1%).

U większości (n=1816, 84,4%) rozpoznano nadciśnienie tętnicze przez ponad rok przed włączeniem do badania. Zalecenia stosowania jednego leku hipotensyjnego otrzymało 653 badanych (29,7%), dwu leków hipotensyjnych 927 badanych (42,2%) i trzech leków hipotensyjnych 543 badanych (24,7%). Ponadto 26,5% pacjentów podało, że zaprzestało leczenia z powodów finansowych, a odsetek ten był 4-krotnie wyższy w grupie o najniższym poziomie zamożności (47,8% vs 11,4%) (p<0,001). (K.K.)

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31291293/  

DeszczowyDakar660

Deszczowy Dakar

Fot. Katarzyna Kowalska

GdL 11_2020