Szczepionka COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 – ważne informacje

Szczepionka jest zalecana dla osób powyżej 16. roku życia. Nie ma dostępnych danych na temat zamienności szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 z innymi szczepionkami COVID-19 w celu uzupełnienia serii szczepień. Osoby, które otrzymały jedną dawkę COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2, powinny otrzymać drugą dawkę COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 w celu uzupełnienia serii szczepień.

▶ Nie zaleca się stosowania szczepionki u kobiet w ciąży. ▶ Nie jest znany wpływ szczepionki na płodność zwierząt. W wypadku kobiet w wieku rozrodczym przed szczepieniem należy wykluczyć ciążę. Po podaniu drugiej dawki należy zalecić kobietom w wieku rozrodczym unikanie zajścia w ciążę co najmniej przez dwa miesiące.

▶ Nie wiadomo, czy szczepionka przechodzi do mleka matki. ▶ Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i niemowląt. ▶ Nie należy stosować szczepionki podczas karmienia piersią. ▶ Nie wiadomo, czy szczepionka COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 ma wpływ na płodność.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi u uczestników w wieku 16 lat i starszych były: ból w miejscu wstrzyknięcia (> 80%), zmęczenie (> 60%), ból głowy (> 50%), ból mięśni (> 30%), dreszcze (> 30%), bóle stawów (> 20%), gorączka (> 10%) i zazwyczaj były one łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. (K.K.)

Źródło: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940565/Information_for_Healthcare_Professionals_on_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine.pdf  

GdL 1_2021