Kolejność szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii

W pierwszym etapie przewidziana jest następująca kolejność szczepienia poszczególnych grup ludności:

1. Pensjonariusze domów opieki dla seniorów oraz personel tych placówek

2. Osoby powyżej 80. roku życia, pracownicy ochrony zdrowia i opieki społecznej

3. Osoby powyżej 75. roku życia oraz osoby szczególnie narażone na zakażenie z powodu schorzeń współistniejących

4. Osoby powyżej 65. roku życia

5. Osoby w wieku 16-64 lat ze schorzeniami współistniejącymi, które są narażone na ciężkie powikłania oraz zgon

6. Osoby powyżej 60. roku życia

7. Osoby powyżej 55. roku życia

8. Osoby powyżej 50. roku życia

(K.K.)

Źródło: https://www.bbc.com/news/newsbeat-55159994  

GdL 1_2021