Skład śliny wpływa na podatność zachorowania na COVID-19

Z artykułu Profiling of oral microbiota and cytokines in COVID-19 patients autorstwa V. Iebba i wsp. z Włoch dowiadujemy się, że mikrobiota jamy ustnej ma znaczenie w podatności na zachorowanie na COVID-19. Szczególnie ważną rolę odgrywają enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) oraz przezbłonowa proteaza serynowa 2.

Naukowcy stwierdzili, że skład mikrobioty jest różny u pacjentów z COVID-19 w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Patogeny takie jak Prevotella salivae oraz Veillonella infantium częściej występowały u pacjentów z COVID-19, natomiast u zdrowych stwierdzano Neisseria perflava oraz Granulicatella elegans. (K.K.)

Źródło: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.13.422589v1  

GdL 2_2021