Duloksetyna w leczeniu bólu neuropatycznego

Wśród pacjentów z przewlekłym bólem dolnego odcinka kręgosłupa  około 37% wykazuje objawy  bólu neuropatycznego promieniującego wzdłuż kończyn dolnych. Leczenie tego schorzenia pozostaje w wielu przypadkach poważnym wyzwaniem terapeutycznym.

Dlatego autorzy doniesienia zatytułowanego Efficacy of Duloxetine in Chronic Low Back Pain with a Neuropathic Component: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Crossover Trial autorstwa R.P Schukro i wsp. postanowili zbadać skuteczność duloksetyny u pacjentów z bólem neuropatycznym. Wyniki badania opublikowano na łamach „Pain Medicine”.

Badaniem objęto 41 pacjentów. W grupie otrzymującej duloksetynę stwierdzono statystycznie znamienne obniżenie nasilenia bólu (p=0,001) w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. (K.K.)

Źródło: https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/124/1/150/14253/Efficacy-of-Duloxetine-in-Chronic-Low-Back-Pain  

GdL 4_2021