Przezorny zawsze upoważniony albo instrukcja obsługi IKP

Krystyna Knypl

Gdy wpiszemy w google hasło "indywidualne konto pacjenta" pojawia się informacja, że w zasobach internetu jest na ten temat aż 3,5 mln dokumentów!

# 1

IKP czyli Indywidualne Konto Pacjenta to wyzwanie dla pacjenta, aby się tam zalogować trzeba wczuć się w sposób myślenia informatyków, a nie jest to ani proste ani łatwe. Podobno zalogowało się na IKP 8 mln obywateli, co oznacza, że dla 30 mln jest to wyzwanie!

Jaki je pokonać? Wcieliłam się w rolę pacjenta i już po kilku dniach prób, przymiarek, konsultacji, korespondencji z urzędami tworzącymi to wiekopomne dzieło pokonałam liczne e-zasieki.

Wchodzimy na adres:https://pacjent.gov.pl/

 

# 1
 

Klikamy na zaloguj się w górnym prawym rogu aby przejść do IKP czyli Internetowego Konta Pacjenta. Nie ulegamy wzrokowej pokusie aby kliknąć na to co jest na środku ekrany czyli "E-rejstracja na szczepienie przeciw COVID-19" bowiem jest to zupełnie inna bajka, której nie opowiadamy w tym wątku.

# 2

Odsłania się obraz jak powyżej, klikamy na "Zaloguj się na IKP"

W wyniku tego jakże trafnego kroku w postaci właściwego kliknięcia odsłania się nam następna odsłona "Wybierz sposób logowania"

# 3

Klikamy na "Profil Zaufany" jeśli mamy taki profil via nasz bank

# 4

Klikamy na logo naszego banku i dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Logowanie wymaga wipsania hasła, które przychodzi z banku na nasz telefon komórkowy.

Gdy już wejdziemy na IKP możemy upoważnić wybraną osobę / osoby do różnych rzeczy - ważne jest aby upoważnić do dostępu do medycznej dokumentacji papierowej oraz informacji o stanie zdrowia.

Można też upoważnić do wglądu w recepty, skierowania, sanatoria.

# 5
 

Upoważniamy oddzielnie do informacji o stanie zdrowia i oddzielnie do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kiedyś można było upoważnić bezterminowo, teraz jest dostępny kalendarz na 15 lat. Gdy wpisujemy upoważnienie pojawiają się dwie rubryki "Nazwisko" oraz "Pesel".

Wpisujemy tylko nazwisko danej osoby, bez imienia! Nawet jeśli osoba przez nas upoważniana nosi najbardziej popularne nazwisko w kraju nie ulegamy pokusie dodania imienia, bowiem spowoduje to zablokowanie IKP na czas jakiś (może to być na jeden dzień).

Upoważnienie na IKP nie wyczerpuje tematyki upoważnień, warto mieć też inny dokument wypełniony, podpisany, poświadczony dzięki któremu będziemy mogli uzyskać informacje o stanie zdrowia, załatwić sprawę w banku .

Pełnomocnictwo

Ja niżej podpisana … pesel … legitymująca się dowodem osobistym … zamieszkała … udzielam pełnomocnictwa … Imię i nazwisko ... pesel … legitymującej się dowodem osobistym zamieszkałej … do reprezentowania mnie przed wszystkimi organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego, urzędami, instytucjami i bankami, przedsiębiorstwami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz sądami, do składania w moim imieniu oświadczeń i wniosków, regulowania rachunków, do odbioru i kwitowania dokumentów, korespondencji, przesyłek i należności z jakiegokolwiek tytułu mogących przypadać, a także udzielania pełnomocnictw osobom trzecim oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

Po wykonaniu tych czynności układamy się na dowolnie wybranym boku, leżymy, pachniemy, śpiewamy, relaksujemy się - bowiem opisane powyżej czynności bardzo nawet energicznego człowieka wyczerpują.Zrozumienie szlaku myślenia producentów IKP zajęło mi kilka dni.

Może porónywalny poziom zagmatwania informatycznego miał wniosek o wizę dziennikarską do Stanów Zjednoczonych, który trzeba było wypełnić w języku angielskim. Nie przewidywał on że może być adres z dwoma numerami domu pisany "7/9" jak to jest w przypadku mojego miesjca zamieszkania. Nie mogłam napisać tylko "7" ani tylko "9". Po wielu godzinach rozmyślań wpisałam "7 to 9" i program to zaakceptował. Więcej o relacjonowanych konferencjach pod linkiem

https://www.photoblog.com/mimax2/2018/07/04/4072018-akredytacje-dziennikarskie-w-stanach-zjednoczonych/

Krystyna Knypl

GdL 5_2021