Mutacja Lambda SARS-CoV-2 pojawiła się w Polsce

Wariant SARS-CoV-2 Lambda, znany również jako linia C.37, jest wariantem SARS-CoV-2, wirusa, który wywołuje COVID-19. Po raz pierwszy został wykryty w Peru w grudniu 2020 r. i był on odpowiedzialny za około 80% zakażeń w tym kraju. W genomie Lambda występują następujące mutacje aminokwasowe, wszystkie w kodzie białka spike wirusa: G75V, T76I, Δ246-252, L452Q, F490S, D614G i T859N. Prawdopodobnie mutacje te odpowiedzialne są za większą zakaźność oraz oporność na szczepionki.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazwała go 14 czerwca 2021 r. wariantem Lambda i oznaczyła go jako „wariant będący przedmiotem zainteresowania”. Od tego czasu rozprzestrzenił się on do co najmniej 30 krajów na całym świecie. W dniu 6 lipca 2021 roku Australia zgłosiła  pierwszy przypadek wariantu Lambda u zagranicznego podróżnika, który w kwietniu przebywał w hotelu objętym kwarantanną w Nowej Południowej Walii. W dniu 19 lipca 2021 roku Teksas zgłosił pierwszy przypadek wariantu Lambda. W dniu 22 lipca 2021 roku  zgłoszono 126  przypadków wariantu Lambda w amerykańskim stanie Floryda.

Przypuszcza się, że wariant lambda jest  bardziej oporny na szczepionki  w porównaniu z innymi szczepami. Ponadto prawdopodobnie wariant Lambda jest bardziej zakaźny niż warianty Alfa i Gamma.

 Podkreśla się, że masowym kampaniom szczepień w krajach o dużym rozpowszechnieniu SARS-CoV-2 musi towarzyszyć ścisły nadzór genomiczny pozwalający na identyfikację nowych wariantów koronawirusa oraz badania immunologiczne mające na celu określenie wpływu tych mutacji na skuteczność szczepień.

Mutacje aminokwasowe wariantu SARS-CoV-2 Lambda naniesione na mapę genomu SARS-CoV-2 ze szczególnym uwzględnieniem białka spike

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Lambda_variant#/media/File:SARS-CoV-2_Lambda_variant.svg

Źródła:

Infectivity and immune escape of the new SARS-CoV-2 variant of interest Lambda M.L.Acevedo i wsp.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full

Wiceminister zdrowia: w Polsce odnotowano trzy przypadki wariantu lambda

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C924456%2Cwiceminister-zdrowia-w-polsce-odnotowano-trzy-przypadki-wariantu-lambda

Krystyna Knypl

GdL 8 / 2021