Charakterystyka pacjentów hospitalizowanych w RPA z powodu zakażenia Omicronem

Krystyna Knypl

Na łamach pisma JAMA ukazało się doniesienie zatytułowane "Characteristics and Outcomes of Hospitalized Patients in South Africa During the COVID-19 Omicron Wave Compared With Previous Waves" autorstwa C.Maslo i wsp. z Netcare Ltd South Africa, Johannesburg, South Africa w którym przedstawiono charakterystykę pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia SARS-CoV-2  i porównano te dane z przebiegiem zakażenia podczas poprzedniej fali.

Liczba pacjentów leczonych w szpitalach w tym samym wczesnym okresie każdej fali różniła się (2351 w fali 4 vs maksymalnie 6342 w fali 3); jednak 68% do 69% pacjentów zgłaszających się na oddział ratunkowy z dodatnim wynikiem COVID-19 zostało przyjętych do szpitala w pierwszych 3 falach vs 41,3% w fali 4 . Pacjenci hospitalizowani podczas fali 4 byli młodsi (mediana wieku, 36 lat vs 59 lat w fali 3; P < .001) z wyższym odsetkiem kobiet. Znacząco mniej pacjentów z chorobami współistniejącymi zostało przyjętych w fali 4, a odsetek prezentujących ostry stan oddechowy był niższy (31,6% w fali 4 vs 91,2% w fali 3, P < .001). Spośród 971 pacjentów przyjętych w fali 4, 24,2% było zaszczepionych, natomiast 66,4% było nieszczepionych, a status szczepienia był nieznany dla 9,4%. Odsetek pacjentów wymagających tlenoterapii znacznie się zmniejszył (17,6% w fali 4 vs 74% w fali 3, P < .001), podobnie jak odsetek otrzymujących wentylację mechaniczną . Przyjęcie do intensywnej terapii wyniosło 18,5% w fali 4 vs 29,9% w fali 3 (P < .001).

Wariant Omicron stanowi 81% wariantów wyizolowanych do listopada i 95% wyizolowanych do grudnia 2021 r. W RPA było zaszczepionych 44,3% dorosłej populacji w grudniu 2021. 

 Źródło: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2787776?utm_source=silverchair&utm_campaign=jama_network&utm_content=covid_weekly_highlights&utm_medium=email

GdL 1/2022