Uroczystość w redakcji „Gazety dla Lekarzy”

100 artykułów Alicji Barwickiej

Informacja własna

xxDSC02413 400

Kolegium redakcyjne „Gazety dla Lekarzy” reprezentowane przez redaktor naczelną i sekretarza redakcji 8 listopada 2014 r. spotkało się na uroczystym posiedzeniu, podczas którego nasza koleżanka i znakomita autorka licznych tekstów na temat okulistyki, a także podróżniczka odwiedzająca kolejne kontynenty, dr n. med. Alicja Barwicka została uhonorowana dyplomem z okazji znaczących osiągnięć dziennikarskich, zwieńczonych opublikowaniem 100 artykułów.

xDSC02425 kopia300

xxxDSC02429 400

Alicja Barwicka została także odznaczona redakcyjną odznaką GdL – Godność dla Lekarzy za godne łączenie kariery lekarza praktyka z innymi aktywnościami zawodowymi i życiowymi.

Alicjo, nie ustawaj w rozwoju i poznawaniu świata! Już cieszymy się na spotkanie z okazji opublikowania drugiej setki artykułów!

 Fot. Mieczysław Knypl