Strony internetowe Komisji Europejskiej poświęcone zdrowiu publicznemu

UEpublichealth660

Pod adresem http://ec.europa.eu/health/index_en.htm Komisja Europejska przedstawia wiele interesujących doniesień o zdrowiu publicznym. Realizowany w latach 2014-2020 trzeci program poświęcony zdrowiu, z budżetem 449,4 mln euro, koncentruje się na zapobieganiu chorobom i promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu zagrożeniom zdrowia obywateli chorobami szybko rozprzestrzeniającymi się oraz na zapewnianiu coraz lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej obywatelom Unii Europejskiej.

Wśród materiałów dostępnych na tej stronie internetowej znajdują się artykuły autorstwa Krystyny Knypl nt. transplantacji narządów:

http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?swlang=en&query_source=PUBLICHEALTH&QueryText=knypl.

UE publichealth KK 660

Załączniki: 1, 2.