Manipulacje emocjami przez Facebook

Na łamach pisma „National Academy of Science of the United States of America” ukazał się artykuł autorstwa trzech badaczy: Adama D.I. Kramera z Core Data Science Team, Facebook, Jamie E. Guillory z Center for Tobacco Control Research and Education, University of California, i Jeffreya T. Hancocka z Information Science, Cornell University, zatytułowany Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.

Główny wniosek sformułowany przez autorów brzmi następująco:

Wykazano podczas eksperymentu masowego (n= 689003) na Facebooku, że stany emocjonalne mogą być przenoszone na ludzi przez „emocjonalne zakażenie” (ang. emotional contagion) prowadzące do doświadczania pewnych emocji przez ludzi w sposób podświadomy. Autorzy dostarczają danych doświadczalnych, które wykazują, że ludzie doznają pewnych emocji bez udziału ich świadomości. Co więcej, dowodzą, że do takich emocji może dochodzić bez udziału kontaktów międzyludzkich i niewerbalnych przekazów. Internetowe kanały informacyjne na Facebooku były specjalnie zapełniane treściami pozytywnymi lub negatywnymi, a następnie badano, jak internauci reagują na przeczytane treści, analizując zawartość słów o zabarwieniu negatywnym lub pozytywnym w ich mejlach i komentarzach. Gdy ilość informacji negatywnych, które dostarczano na konta użytkowników, rosła, wzrastała również liczba słów o negatywnym znaczeniu w ich wpisach. Podobną zależność zaobserwowano po zamieszczeniu wiadomości pozytywnych. Eksperyment trwał od 11 do 19 stycznia 2012 roku na stronach anglojęzycznych Facebooka. Stwierdzono istnienie statystycznej korelacji pomiędzy dostarczonymi w treściach i wyrażonymi w mejlach słowami zarówno negatywnymi, jaki pozytywnymi. Gdy zmniejszono odsetek słów negatywnych w tekstach, również internauci używali mniej słów negatywnych.

Autorzy piszą, iż dostarczyli dowodu naukowego na możliwość manipulacji słowem przez internet.

Zarówno badacze, jak i wydawca pisma spotkali się z ostrą krytyką internautów, którzy nie szczędząc gorzkich słów, określi badanie mianem nieetycznego, ponieważ było ono przeprowadzone bez wiedzy i zgody użytkowników Facebooka. (K.K.)

Źródło: http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full

GdL 8_2014