Szczepienie osób starszych przeciw wzw

Krystyna Knypl

Temat to rzadko poruszany w źródłach naukowych. Dopiero dłuższe poszukiwanie na Pub Med pozwoliło na odkrycie naukowej oceny odpowiedzi na szczepienie przeciw wzw. W artykule Effect of Age on Immunologic Response to Recombinant Hepatitis B Vaccine: A Meta-analysis opublikowanym na łamach „Clinical Infectious Diseases” dr D.N. Fishman i wsp. przedstawiają wynik metaanalizy.

Autorzy piszą, że szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B jest kluczowym narzędziem do zapobiegania zakażeniu. Jednak związane z wiekiem zmiany w funkcjonowaniu układu immunologicznego mogą przyczynić się do zmniejszenia skuteczności szczepionki u osób starszych. Przeprowadzono metaanalizę wyników 24 opublikowanych badań oceniających związek wieku z odpowiedzią na szczepionkę przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Wyniki wykazały 1,76-krotne zmniejszenie odpowiedzi u osób starszych, nawet gdy jako osoby starsze kwalifikowano pacjentów w wieku powyżej 30 lat! Autorzy stwierdzają, że wyniki te mają ważne implikacje dla osób zagrożonych zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B, w tym pracowników służby zdrowia i podróżnych.

W doniesieniu Immunogenicity of combined hepatitis A and B vaccine in elderly persons autorstwa B. Wolters i wsp. opisano efekty szczepienia przeciw wzw A i B 104 osób w średnim wieku 54 lat. Ochronne miano przeciwciał przeciw obu wirusom uzyskano jedynie u 34,6% szczepionych. W grupie tej były 82 osoby w wieku powyżej 40 lat – ochronne miano przeciw wzw B uzyskano jedynie u 29%, a przeciw wzw A u 65%.

Źródło: https://academic.oup.com/cid/article/35/11/1368/428649

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12922091

GdL 10_2018