Kontrola dobra na wszystko?

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe zasady kontroli placówek ochrony zdrowia, zapewne kierując się sprawdzoną zasadą, że zaufanie dobre, ale kontrola lepsza. Dzięki nowym przepisom kontrolerzy NFZ będą mogli działać ze skutecznością podobną do Krajowej Administracji Skarbowej. Najważniejszą zmianą dla placówek finansowanych przez NFZ jest zastosowanie progu bagatelności, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 złotych.

Będzie też obowiązywał zakaz prowadzenia jednoczesnej kontroli przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Ustalony jest czas trwania kontroli – w wypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola Funduszu będzie mogła trwać 12 dni.

Ponadto na szpitalnych oddziałach ratunkowych zostaną wprowadzone dyżury ostre i tępe. Zmiany zaczną obowiązywać w pierwszym dniu miesiąca następującego po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (K.K.)

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/najwieksza-reforma-kontroli-nfz

GdL 3_2019