Dieta śródziemnomorska neutralizuje negatywne działanie zanieczyszczonego powietrza

Zanieczyszczenie powietrza odbija się na naszym zdrowiu. Z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, obejmujących obserwację ponad 800 tysięcy mieszkańców wynika, że szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie może być zmniejszony przez wdrożenie diety śródziemnomorskiej. Śmiertelność w grupie osób stosujących taką dietę była znamiennie niższa w porównaniu z innymi osobami przebywającymi w tym samym środowisku naturalnym.

Wyniki opublikowano w artykule Mediterranean Diet and the Association Between Air Pollution and Cardiovascular Disease Mortality Risk autorstwa C.C. Lim i wsp. w styczniu 2019 r. na łamach „Circulation”. (K.K.)

Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035742

GdL 3_2019