Ochrona zdrowia – zadania w nowej kadencji Komisji Europejskiej

mission letter stella kyriakides enGdL660

Ursula von der Leyen, nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, skierowała do każdego z komisarzy pismo zwane „mission letter”, w którym przedstawia swoje oczekiwania w sprawach związanych z nadzorowanymi przez nią dziedzinami.

Komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności jest w bieżącej kadencji Stella Kyriakides, psycholog z Cypru (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/stella-kyriakides-cv.pdf). W dokumencie dostępnym pod adresem https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf możemy przeczytać, jakie zadania stoją przed nową komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Po omówieniu ogólnych zasad współpracy przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawia szczegółowe zadania, oto one:

# Stałe podnoszenie jakości i stabilności systemów opieki zdrowotnej przez poprawę przepływu informacji, rozwój specjalistycznej wiedzy oraz wymianę najlepszych praktyk.

# Zapewnienie zaopatrzenia w leki po przystępnych cenach, które zaspokoją potrzeby społeczeństwa; w związku z tym należy wspierać europejski przemysł farmaceutyczny, aby pozostał innowatorem i światowym liderem w swojej dziedzinie.

# Wdrożenie nowych ram prawnych dotyczących ochrony zdrowia i danych osobowych obywateli.

# Wykorzystanie potencjału e-zdrowia; informatyzacja ma zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną oraz zmniejszyć nierówności w dostępie do niej.

# Wspieranie badań nad nowymi strategiami profilaktycznymi, lekami oraz wyrobami medycznymi.

# Zapewnienie obywatelom kontroli nad swoimi danymi osobowymi w zakresie zdrowia.

# Zwalczanie antybiotykooporności.

# Poprawa informacji w zakresie szczepień, wyjaśnianie korzyści i zwalczanie mitów.

# Walka z chorobami nowotworowymi; konieczna jest profilaktyka chorób nowotworowych oraz poprawa wyników leczenia.

# Praca nad bezpieczeństwem żywności, dobrostanem zwierząt i zdrowiem roślin w ramach realizacji programu „od pola do stołu”; zdrowie i dobrostan zwierząt to imperatyw moralny, zdrowotny i ekonomiczny.

# Ochrona obywateli przed narażeniem na działanie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

# Poprawa jakości informacji na temat zdrowia i produktów spożywczych.

# Wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt i roślin.

# Audyty żywności importowanej.

Bardzo ciekawy plan działania, cóż można powiedzieć? Powodzenia wszystkim zaangażowanym w jego realizację! (K.K.)

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf

GdL 11_2019