Kim jest profesor Michael E. Porter, twórca koncepcji Value Based Health Care?

Michael Porter 2017 200

Specjalizuje się w zagadnieniach strategii konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego narodów, państw i regionów. Skupia się na zastosowaniu zasad konkurencyjności do rozwiązywania problemów społecznych w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, ochrona środowiska i odpowiedzialność biznesu. Jest powszechnie uznawany za twórcę nauki o nowoczesnej strategii.

Jest profesorem Uniwersytetu Biskupa Williama Lawrence’a z siedzibą w Harvard Business School. W 2001 roku Harvard Business School i Harvard University wspólnie utworzyły Instytut Strategii i Konkurencyjności, którego głównym zadaniem jest wspieranie pracy profesora Portera.

W 1969 roku uzyskał licencjat z wyróżnieniem w dziedzinie lotnictwa i inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Princeton. Jest członkiem stowarzyszenia absolwentów Phi Beta Kappa oraz Tau Beta Pi. W 1971 r. uzyskał tytuł MBA z wyróżnieniem w Harvard Business School, a w 1973 r. – doktorat z ekonomii biznesu na Harvard University.

Jest autorem 17 książek i ponad 125 artykułów.

Przez prezydenta Ronalda Reagana został mianowany przewodniczącym Komisji ds. Konkurencyjności Przemysłowej.

Jest twórcą koncepcji klastrów, która została ogłoszona w 1990 roku.

Jego pomysły są podstawą kursów z zakresu strategii i konkurencyjności, a jego prace wchodzą do programów nauczania w niemal każdej szkole biznesu na świecie.

Na Harvard University prowadzi kursy magisterskie z mikroekonomii konkurencyjności dla studentów z wszystkich wydziałów uniwersytetu.

Prowadzi także kursy dla nowo mianowanych prezesów największych korporacji na świecie, odbywają się one dwa razy w roku, a słuchacze są zapraszani przez Uniwersytet Harvarda. Warsztaty koncentrują się na wyzwaniach stojących przed nowymi CEO (chief executive officer) w zakresie przejmowania kierownictwa.

Na łamach „Harvard Business Review” wraz z Jayem Lorschem i Nitinem Nohrią w 2004 r. opublikował artykuł Seven Surprises for New CEOs (https://hbr.org/2004/10/seven-surprises-for-new-ceos). Wysoko są też oceniane artykuły, opublikowane tamże, What is Strategy? (1996) oraz The Five Competitive Forces That Shape Strategy (2008).

Jego książki, takie jak Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, On Competition są tłumaczone na wiele języków. Opublikował książki na temat konkurencyjności w Nowej Zelandii, Kanadzie, Szwecji i Szwajcarii. Jego książka Can Japan Compete? (2000) zakwestionowała długoletnie poglądy na temat japońskiego cudu gospodarczego. Obecnie pracuje nad książkami The Competitiveness of Nations and Regions oraz The Competitive Advantage of Nations.

Jest aktywnym uczestnikiem Światowego Forum Ekonomicznego oraz przewodniczącym komitetu redakcyjnego „Raportu o globalnej konkurencyjności”, w którym publikowany jest co roku ranking konkurencyjności ponad 120 krajów.

Od 2001 roku zajmuje się zagadnieniami konkurencji w systemie opieki zdrowotnej oraz poprawy świadczenia usług zdrowotnych. Z profesor Elizabeth Teisberg napisał książkę Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results (Harvard Business School Press, 2006).

Doradzał takim firmom jak: Caterpillar, DuPont, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell, Scotts Miracle-Gro, SYSCO i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Jest członkiem zarządu dwóch spółek publicznych: Thermo Fisher Scientific Corporation i Parametric Technology Corporation.

Pełni funkcję starszego doradcy strategicznego w Boston Red Sox, głównej drużynie baseballowej.

Doradza w zakresie konkurencyjności liderom w wielu krajach, w tym w Armenii, Kolumbii, Irlandii, Nikaragui, Rosji, Rwandzie, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Tajwanie i Wielkiej Brytanii.

Osobiście prowadził główne badania w zakresie strategii gospodarczej dla rządów takich krajów jak Kanada, Indie, Kazachstan, Libia, Nowa Zelandia, Portugalia i Tajlandia.

Ma stopień kapitana rezerwy armii amerykańskiej.

Od dawna interesuje się estetyką i biznesem muzyki oraz sztuki. Ma dwie córki i mieszka w Brookline, Massachusetts. (K.K.)

Źródło: http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/PorterBio.pdf

Źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter#/media/File:Michael_Porter_2017.jpg :Michael_Porter_2017.jpg 

GdL 1_2020