Leki przeciwwirusowe i tradycyjna medycyna chińska w leczeniu COVID-19

Yuzhong District at sunset Chongqing China660

Yuzhong District, Chongqing, China

Kolejne doniesienie zatytułowane Clinical Features and Treatment of COVID-19 Patients in Northeast Chongqing opublikowane przez S.Wan i wsp. na łamach „Journal of Medical Virology” przynosi ciekawe dane o leczeniu COVID-19.

W doniesieniu tym zebrano i przeanalizowano dane epidemiologiczne, cechy kliniczne, wyniki badań laboratoryjnych, charakterystykę radiologiczną, leczenie i wyniki kliniczne 135 pacjentów w północno-wschodnim Chongqing. Średnia wieku leczonych pacjentów wynosiła 47 lat, 53,3% stanowili mężczyźni. Większość pacjentów miała kontakt z osobami z okolic Wuhan. Czterdzieści troje (31,9%) chorych miało choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze 9,6%; cukrzycę 8,9%; chorobę sercowo-naczyniową 5,2%; nowotwory złośliwe 3,0%. Najczęstszymi objawami były: gorączka 88,9%, kaszel 76,5% i zmęczenie 32,5%. W tomografii komputerowej klatki piersiowej u wszystkich chorych stwierdzono obustronne zapalenie płuc.

Wszyscy chorzy otrzymywali terapię przeciwwirusową w postaci Kaletry (80 mg lopinawir+ 20 mg rytonawir) oraz interferonu; antybiotyki otrzymywało 43,7%, kortykosteroidy 26,7%. Ponadto u 91,8% chorych stosowano tradycyjną medycynę chińską. Autorzy uważają, że chorzy powinni jak najwcześniej otrzymywać Kaletrę oraz preparaty tradycyjnej medycyny chińskiej.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32198776

Źródło ilustracji:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chongqing#/media/Plik:Yuzhong_District_at_sunset,_Chongqing,_China.jpg

GdL 4_2020