Dlaczego w COVID-19 występuje ciężka niewydolność oddechowa oraz pojawiają się objawy neurologiczne?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy na łamach „Journal of Medical Virology” w artykule The neuroinvasive potential of SARS‐CoV2 may play a role in the respiratory failure of COVID‐19 patients autorstwa Yan-Chao Li i wsp.

uklad wechowy czlowieka660

Najbardziej charakterystycznym objawem u chorych na COVID-19 jest niewydolność oddechowa, przy czym większość pacjentów przyjętych do oddziałów intensywnej terapii nie może oddychać samodzielnie.

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że koronawirusy nie zawsze są ograniczone do dróg oddechowych i mogą również atakować ośrodkowy układ nerwowy, wywołując objawy neurologiczne.

U zwierząt doświadczalnych obserwowano, że koronawirus powoduje nasilone zmiany zapalne w pniu mózgu.

Wnikanie koronawirusa do komórek organizmu człowieka odbywa się głównie za pośrednictwem receptora enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2), obecnego w nabłonkach dróg oddechowych, miąższu płuc, śródbłonku naczyniowym, nerkach i jelicie cienkim.

W odróżnieniu od koronawirusów powodujących poprzednie epidemie, SARS-CoV-2 przedostaje się do komórek organizmu człowieka głównie przy udziale peptydazy dwupeptydynowej 4 (DPP4), która jest obecna w dolnych drogach oddechowych, nerkach, jelicie cienkim, wątrobie i komórkach układu odpornościowego.

Najczęstszymi objawami COVID-19 są gorączka (83-99% pacjentów) oraz suchy kaszel (59-82%). Różnie nasilone problemy z oddychaniem ma 55% pacjentów. Połowa pacjentów z dusznością wymaga leczenia na oddziałach intensywnej terapii.

Na podstawie badania epidemiologicznego dotyczącego COVID-19 stwierdzono, że średni czas od wystąpienia pierwszych objawów do pojawienie się duszności wynosił 5 dni, do przyjęcia do szpitala 7 dni, a do konieczności zastosowania intensywnej terapii 8 dni.

Jedno z badań przeprowadzonych na 214 pacjentach z COVID-19 wykazało, że około 88% ciężkich pacjentów wykazywało objawy neurologiczne, w tym ostre objawy naczyniowo-mózgowe oraz zaburzenia świadomości. U około 8% obserwowano ból głowy i nudności, a u 1% wymioty.

Dr n. med. Krystyna Knypl

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25728  

Źródło ilustracji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Receptory_w%C4%99chowe#/media/Plik:Olfactory_system.svg  

GdL 5_2020