Krystyna Knypl - spis publikacji

List of my articles and news

Wirusy w natarciu (Viruses on the attack) 2021,1,21

Jak rozłożyć siły na długi dystans? (How to distribute your strength over a long distance?) 2021,1,193.Zdrowie publiczne oraz choroby zakaźne (Public health and infectious diseases) 2021,1,16

Wirusy w natarciu (Viruses on the attack) 2021,2,63

Zakochany tenor (The tenor in love) 2021,2,26

Wspominając dr. Andrzeja Chacińskiego, utalentowanego ginekologa położnika (In memory of Dr Andrzej Chacinski, a talented obstetrician gynaecologist) 2021,2,25

Mój ekologiczny życiorys (My ecological life story) 2021,2,24

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos na osi czasu (World Economic Forum in Davos timeline) 2021,2,21

Obrady Światowego Forum Ekonomicznego 2021. Część 2 (Proceedings of the World Economic Forum 2021. Part 2) 2021,2,18

Obrady Światowego Forum Ekonomicznego 2021. Część 1 (Proceedings of the World Economic Forum 2021. Part 1) 2021,2,14

Koronabiznesy w natarciu, rozum i etyka w odwrocie (Coronabusinesses on the offensive, reason and ethics in retreat) 2021,3,12

Szkolenie podyplomowe ciągłe w okresie rozliczeniowym 2016-2020 (Continuing postgraduate training during the 2016-2020 period) 2021,3,16

Pandemiczne senne mary cz.2 (Pandemic dreams) 2021,3,25

Wspominając prof. Małgorzatę Ciświcką – Sznajderman (1931-1988) (Remembering Professor Małgorzata Ciświcka – Sznajderman 1931-1988) 2021,4,14

Medycyna oparta na wspomnieniach (Medicine based on memories), 2021,4,21

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1244-medycyna-oparta-na-wspomnieniach

Każda miniona chwila staje się wspomnieniem (Every moment that passes becomes a memory) 2021,4,30

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/medycyna-oparta-na-wspomnieniach/1250-kazda-miniona-chwila-staje-sie-wspomnieniem

Porozumienie Jeleni albo IV Rzeczpospolita Medyczna (The Deer Agreement or the Fourth Medical Republic) 2021,4,36

https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/1252-porozumienie-jeleni-albo-iv-rzeczpospolita-medyczna

Czy możliwe jest zachorowanie na COVID-19 poprzez kontakt z zakażoną powierzchnią?(Is it possible to be infected with COVID-19 through contact with an infected surface?) 2021/4 https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/zdrowe-zasady/1264-czy-mozliwe-jest-zachorowanie-na-covid-19-poprzez-kontakt-z-zakazona-powierzchnia

Spacerem po PSK nr 1 w Warszawie (A walk around PSK No. 1 in Warsaw) https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1317-spacerem-po-psk-nr-1-w-warszawie

Moje akredytacje dziennikarskie w Brukseli cz.1 (My journalistic accreditations in Brussels part 1) https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1318-moje-akredytacje-dziennikarskie-w-brukseli

Moje akredtyacje dziennikarskie w Brukseli cz.2 (My journalistic accreditations in Brussels part 2) https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1320-moje-akredytacje-dziennikarskie-na-konferencjach-europejskich-cz-2

Wędrówki ludów, przedmiotów i komarów ( The wanderings of peoples, objects and mosquitoes) https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/51-artykuly-redaktor-naczelnej/1326-wedrowka-ludow-przedmiotow-i-komarow

Diagnozy szybkie, diagnozy powolne (Quick diagnoses, slow diagnoses) 2020,12,13

Wirusy w natarciu (Viruses on the attack) 2020,12,18

Krystyna Knypl – cardiology: achievements and activities (Krystyna Knypl – kardiologia: osiągnięcia i działalność) 2020,11,21

Czy ten kto ma więcej pieniędzy, zna się bardziej na medycynie niż lekarze? (Does those who have more money know more about medicine than doctors?) 2020,11,19

Najwybitniejszy współczesny hipertensjolog był wnukiem rabina z Polski (The most outstanding contemporary hypertensiologist was the grandson of a rabbi from Poland) Gazeta dla Lekarzy 2020,11,15

Senegal liderem walki z COVID-19 (Senegal leads the fight against COVID-19) Gazeta dla Lekarzy 2020,11,8

Moje spotkania z kardiologią (My meetings with cardiology) Gazeta dla Lekarzy 2020,10,25

Kongresy European Society of Cardiology – wczoraj, dziś, jutro (Congresses of the European Society of Cardiology – yesterday, today, tomorrow) Gazeta dla Lekarzy 2020,10,19

Teoria mozaikowa: Hipertensjolog i baletnica (Mosaic theory: Hypertensiologist and ballerina) Gazeta dla Lekarzy 2020,9,32

Absolwenci Akademii Medycznej w Warszawie, rocznik 1961-1967 (Graduates of the Medical Academy in Warsaw, 1961-1967) Gazeta dla Lekarzy 2020,9,2

Wspominając prof. Marka Sznajdermana (1929-2020) [Remembering prof. Mark Sznajderman (1929-2020)] Gazeta dla Lekarzy 2020,9,22

Miejsca pamięci na warszawskiej Ochocie (Memorials in Warsaw’s Ochota district) Gazeta dla Lekarzy 2020,9,1

Historia kardiologii dziecięcej w Polsce – wspomnienia i refleksje osobiste (History of pediatric cardiology in Poland – memories and personal reflections) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,32

Wspominając prof. Zofię Żukowską: Ścieżka naukowej kariery na Georgetown University (Remembering prof. Zofia Żukowska: Scientific career path at Georgetown University) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,28

Wspominając prof. Stanisława Filipeckiego: Mistrz trafnej diagnozy i dobrej rady (Remembering prof. Stanisława Filipecki: A master of accurate diagnosis and good advice) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,26

Matki Założycielki polskiej kardiologii i hipertensjologii (Mother of the Founder of Polish cardiology and hypertensiology) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,19

Wspominając Poliklinikę CSK AM w Warszawie (Remembering the CSK AM Polyclinic in Warsaw) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,17

Najsłynniejsi interniści Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie (The most famous internists of the Infant Jesus Hospital in Warsaw) Gazeta dla Lekarzy 2020,8,15

Anatomia na szpilkach: Męskie sprawy (Anatomy in high heels: Men’s affairs) Gazeta dla Lekarzy 2020,7,54

Teoria mozaikowa: Stolica jest tylko jedna? (Mosaic Theory: There is only one capital?) Gazeta dla Lekarzy 2020,7,15

Nowy czynnik ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych (A new risk factor for cardiovascular diseases) Gazeta dla Lekarzy 2020,6,8

Lekarski szlak dr. hab. n. med. Jacka J. Preibisza (Medical trail of dr. Jacek J. Preibisz) Gazeta dla Lekarzy 2020,5,19

Wspominając Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Warszawie (Remembering the State Clinical Hospital No. 1 in Warsaw) Gazeta dla Lekarzy 2020,5,21

Poczet Lekarzy Polskich (Polish Doctors’ Register) Gazeta dla Lekarzy 2020,5,23

Egzaminy z chorób wewnętrznych i macierzyństwo (Internal medicine exams and motherhood) Gazeta dla Lekarzy 2020,5,36

Anatomia na szpilkach (Anatomy on high heels) Gazeta dla Lekarzy 2020,5,38

Gdy alfabet nowego języka przypomina Ci chromosomy. (When the alphabet of a new language reminds you of chromosomes) Gazeta dla Lekarzy 2020,4,25

Twórczyni najlepszych teorii. Wspominając prof. dr hab. n. med. Jolantę Chodakowską. (Creator of the best theories. Remembering prof. dr hab. n. med. Jolanta Chodakowska) Gazeta dla Lekarzy 2020,4,24

Wczesna interwencja najskuteczniej zwalcza pandemię! (Early intervention most effectively combat the pandemic!) Gazeta dla Lekarzy 2020,4,10

Pierwsza polska lekarka Anna Tomaszewicz-Dobrska (The first Polish doctor Anna Tomaszewicz-Dobrska) Gazeta dla Lekarzy 2020,3S,6

Laur Ateny – opiekuńczej bogini mądrości (Laurel of Athena – the protective goddess of wisdom) Gazeta dla Lekarzy 2020,3S,8

Koronawirus z Wuhan – dynamika zachorowania na przykładzie przypadku Niemiec (Wuhan coronavirus – disease dynamics on the example of Germany) Gazeta dla Lekarzy 2020,3,4

Symulacja epidemii koronawirusa Event 201 niepokojąco podobna do rzeczywistości… (Simulation of the Event 201 coronavirus epidemic alarmingly similar to reality …) Gazeta dla Lekarzy 2020,3,5

Pierwsze naukowo opracowane dane statystyczne o przebiegu zakażenia koronawirusem z Wuhan (First scientifically developed statistical data on the course of Wuhan coronavirus infection) Gazeta dla Lekarzy 2020,3,9

Carotid artery stenosis in patients with hypertension (Zwężenie tętnicy szyjnej u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym) Gazeta dla Lekarzy 2020,3,18

Pierwszy automatyczny defibrylator wszczepiono 40 lat temu (The first automatic defibrillator was implanted 40 years ago) Gazeta dla Lekarzy 2020,3,26

Co wiadomo o koronawirusie 2019-nCoV? (What is known about coronavirus 2019-nCoV?) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,6

O książce Wszystkie twarze szpiczaka (About the book All Faces of Myeloma) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,10

Wspomnienia moich pacjentów (Memories of my patients) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,17

Profesor Henryk Chlebus (Professor Henryk Chlebus) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,18

O moim ojcu Józefie Łapińskim (About my father Józef Łapiński) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,20

Zazdrośnik polski hejtuje – studium przypadku (Polish jealousy hates – case study) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,26

Nie lataj za wysoko, bo cię nie zauważą (Don’t fly too high or they won’t notice you) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,30

Kręte drogi historii i rodzaje prawdy (Twisted paths of history and kinds of truths) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,33

Już nie Cyganka, lecz Facebook prawdę ci powie! (No longer a gypsy woman, but Facebook will tell you the truth!) Gazeta dla Lekarzy 2020,2,35

Telemedycyna na przykładzie hipertensjologii (Telemedicine on the example of hypertension) Gazeta dla Lekarzy 2020,1,16

Z nadciśnieniem nie ma żartów (There are no jokes with hypertension) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,4

Czy hipertensjolog znajdzie pracę w Dakarze? (Will the hypertension specialist find a job in Dakar?) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,5

Jak zawartość talerza wpływa na sprawność naszych stawów? (How does the contents of the plate affect the efficiency of our joints?) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,6

Biopodobny adalimumab dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (Biosimilar adalimumab admitted to trading in the European Union) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,7

Długowieczność – mity i fakty (Longevity – myths and facts) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,17

Jak cię widzą, tak cię piszą albo o dress code w medycynie (If they see you, they write you or dress code in medicine) Gazeta dla Lekarzy 2019,1,19; 2019,11,23

Czy można kupić szczęście? (Can you buy happiness?) Gazeta dla Lekarzy 2019,2,17

Madame De Ma Gog Gazeta dla Lekarzy 2019,3,12

Komu hipertensjologia podnosi ciśnienie krwi? (To whom hypertensiology raises blood pressure?) Gazeta dla Lekarzy 2019,3,15

Historia European Society of Hypertension – refleksje i wspomnienia osobiste (History of the European Society of Hypertension – personal reflections and memories) Gazeta dla Lekarzy 2019,

Powiedzonka pacjentów (Patients’ sayings) Gazeta dla Lekarzy 2019,3,24

Doniesienia o stylu życia na Kongresie American College of Cardiology, New Orleans 2019 (Reports on lifestyle at the Congress of the American College of Cardiology, New Orleans 2019) Gazeta dla Lekarzy 2019,4,4

Hipertensjologia we wspomnieniach (Hypertensiology in memories) Gazeta dla Lekarzy 2019,4,10

Hipertensjolog na torze przeszkód (Specialist of hypertension on the obstacle course) Gazeta dla Lekarzy 2019,4,14

Szczęśliwy jak okulista (Happy like an ophthalmologist) Gazeta dla Lekarzy 2019,4,1

Międzynarodowa konferencja na temat atrezji przełyku (International conference on esophageal atresia) Gazeta dla Lekarzy 2019,8,1

Nowe Ateny 2.0 albo jakie Ministerstwo Zdrowia jest, każdy widzi (New Athens 2.0 or what the Ministry of Health is, everyone sees) Gazeta dla Lekarzy 2018,1,4

Nowe wytyczne American College of Cardiology i American Heart Association (New guidelines from the American College of Cardiology and the American Heart Association) Gazeta dla Lekarzy 2018,1,9

Stymulatory i inne zmory (Stimulators and other nightmares) Gazeta dla Lekarzy 2018,2,7

Co czyni człowieka zdrowym albo o nowym obliczu gastrologii (What makes a man healthy or about a new face of gastrology) Gazeta dla Lekarzy 2018,2,12

Epidemiologia atrezji przełyku (Epidemiology of esophageal atresia) Gazeta dla Lekarzy 2018,2,15

Złoty dyplom lekarza (Gold doctor’s diploma) Gazeta dla Lekarzy 2018,3,11

Nowotwory przewodu pokarmowego u osób z atrezją przełyku (Gastrointestinal neoplasms in people with atresia of the esophagus) Gazeta dla Lekarzy 2018,4,7

90 lat warszawskiego zoo (90 years of the Warsaw zoo) Gazeta dla Lekarzy 2018,4,17

Złoty dyplom lekarza – cd. (Gold doctor’s diploma – continued) Gazeta dla Lekarzy 2018,4,20

Potrzeba wielkiej wiedzy i doświadczenia (Great knowledge and experience needed) Gazeta dla Lekarzy 2018,5,8

Szlakiem praskich odkryć, tajemnic i wspomnień (Following the path of Prague discoveries, secrets and memories) Gazeta dla Lekarzy 2018,5,15

Złoty dyplom lekarza – cd. (Gold doctor’s diploma – continued) Gazeta dla Lekarzy 2018,5,29

Refluks żołądkowo-przełykowy u dzieci (Gastroesophageal reflux in children) Gazeta dla Lekarzy 2018,6,8

Konferencja o chorobach rzadkich i lekach sierocych (Conference on rare diseases and orphan drugs) Gazeta dla Lekarzy 2018,6,1

Także nie jestem świadczeniodawcą! (I’m not a healthcare provider either!) Gazeta dla Lekarzy 2018,6,12

Pomoc bez granic (Help without borders) Gazeta dla Lekarzy 2018,7,5

Ból w chorobie Fabry’ego i głód życia (Pain in Fabry disease and hunger for life) Gazeta dla Lekarzy 2018,7,10

Bakterie i wirusy nie potrzebują paszportów ani biletów (Bacteria and viruses do not need passports or tickets) Gazeta dla Lekarzy 2018,7,11

Zasady komunikacji podczas sytuacji kryzysowej (Principles of communication during a crisis) Gazeta dla Lekarzy 2018,7,19

Neurodiversity, czyli neuroróżnorodność (Neurodiversity, or neurodiversity) Gazeta dla Lekarzy 2018,8,8

Ból głowy przy czytaniu wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego (Headache when reading the guidelines for the treatment of hypertension) Gazeta dla Lekarzy 2018,8,11

Myślenie się opłaca, a liczenie jeszcze bardziej (Thinking pays off, and counting even more) Gazeta dla Lekarzy 2018,8,14

Ix Chel – bogini medycyny i macierzyństwa (Ix Chel – the goddess of medicine and motherhood) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,9

Co różni matkę lekarkę od innych matek? (What distinguishes the mother’s doctor from other mothers?) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,12

Kwestionariusz Matki Lekarki (Physician Mother’s Questionnaire) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,29

Wychowałam się w rodzinie lekarskiej… (I grew up in a medical family…) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,31

Gra planszowa Matka Lekarka na Wyspie Kobiet (Board game Mother Doctor on the Isle of Women) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,32

Dyskretny urok kariery (Discreet career charm) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,38

Wszystkie moje sukienki albo o minimalizmie dawnych czasów (All my dresses or the minimalism of old times) Gazeta dla Lekarzy 2018,9,42

Trudny język promocji zdrowia (Difficult language of health promotion) Gazeta dla Lekarzy 2018,10,7

Konferencja prasowa Życie bez tchu (Press conference Life without breath) Gazeta dla Lekarzy 2018,10,10

Spotkanie Naukowe Psychiatrów „Byliśmy, zobaczyliśmy, opowiemy – POST APA 2018” (Scientific Meeting of Psychiatrists „We were, saw, we will tell – POST APA 2018”) Gazeta dla Lekarzy 2018,10,11

Anatomia na szpilkach (1) (Anatomy on heels, 1) Gazeta dla Lekarzy 2018,10,16

Z życia redakcji (From the editorial office) Gazeta dla Lekarzy 2018,10,19

Reakcje immunologiczne u osób starszych (Immunological reactions in the elderly) Gazeta dla Lekarzy 2018,11,4

Raport o życiu pacjentów w Polsce (Report on patients’ life in Poland) Gazeta dla Lekarzy 2018,11,11

Anatomia na szpilkach (2) (Anatomy on heels, 2) Gazeta dla Lekarzy 2018,11,20

Przedświąteczne ABC (Pre-Christmas ABC) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,4

List otwarty do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie hipertensjologii (An open letter to the President of the National Health Fund regarding hypertension) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,5

Nowości kongresu American Heart Association (Chicago 2018) (News from the American Heart Association (Chicago 2018) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,6

Lekarze zaangażowani w odzyskanie niepodległości Polski (Doctors involved in regaining Poland’s independence) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,10

40 lat polskiej hipertensjologii (40 years of Polish hypertensiology) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,18

Anatomia na szpilkach (3) (Anatomy on heels, 3) Gazeta dla Lekarzy 2018,12,24

4th International Conference on Oesophageal Atresia w Sydney. Część 2 (4th International Conference on Oesophageal Atresia in Sydney. Part 2) Gazeta dla Lekarzy 2017,1,9

Czy kobieta w „pewnym wieku” JESZCZE interesuje się seksem??? (Is the woman in „certain age” YET interested in sex ???) Gazeta dla Lekarzy 2017,1,12

Miało być lepiej. Air quality in Europe — 2016 report (It was supposed to be better. Air quality in Europe — 2016 report) Gazeta dla Lekarzy 2017,2,7

Tajemnice padaczki (Secrets of epilepsy) Gazeta dla Lekarzy 2017,3,6

Osobowość i talent (Personality and talent) Gazeta dla Lekarzy 2017,3,14

Powstały Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks have been established) Gazeta dla Lekarzy 2017,3S,7

Nasze aktywności i osiągnięcia (Our activities and achievements) Gazeta dla Lekarzy 2017,3S,22

Owoce morza (Seafood) Gazeta dla Lekarzy 2017,3S,33

Lekka, łatwa i przyjemna medycyna przyszłości? (Light, easy and pleasant future medicine?) Gazeta dla Lekarzy 2017,3S,42

Dziesiąty rok relacji dziennikarskich z Brukselą! (Tenth year of journalistic relations with Brussels!) Gazeta dla Lekarzy 2017,4,4

Jak będą działać European Reference Networks (ERN)? (How will the European Reference Networks (ERN) work?) Gazeta dla Lekarzy 2017,4,7

Jakość życia pacjentów z chorobami rzadkimi oraz ich rodzin (Quality of life of patients with rare diseases and their families) Gazeta dla Lekarzy 2017,4,8

About the art of care for patients with rare diseases in France Interview with prof. Guillaume Jondeau Gazeta dla Lekarzy 2017,4,12

Trudne dla wszystkich spotkania z chorobami rzadkimi (Difficult for all meetings with rare diseases) Gazeta dla Lekarzy 2017,4,15

Konferencja American College of Physicians Internal Medicine (American College of Physicians Internal Medicine Conference) Gazeta dla Lekarzy 2017,5,19

Zmienne i trudne cele leczenia hipotensyjnego (Variable and difficult targets for antihypertensive treatment) Gazeta dla Lekarzy 2017,5,21

Chłopak z okładki (Boy on the cover) Gazeta dla Lekarzy 2017,5,35

Czynność żołądka u dzieci z atrezją przełyku (Gastric activity in children with esophageal atresia) Gazeta dla Lekarzy 2017,6,5

Do utraty tchu (To lose breath) Gazeta dla Lekarzy 2017,6,11

Atrezja przełyku z jego zwężeniem w środkowym lub dolnym odcinku (Atresia of the esophagus with its narrowing in the middle or lower section) Gazeta dla Lekarzy 2017,6,23

Jak zaspokoić głód wiedzy, nie tracąc na wadze? (How to satisfy the hunger of knowledge without losing weight?) Gazeta dla Lekarzy 2017,7,10

Zaburzenia motoryki przełyku po operacji atrezji (Dysphagia of the esophagus after the atresia operation) Gazeta dla Lekarzy 2017,7,17

Dno oczu w nadciśnieniu tętniczym w ujęciu historycznym (Eye base of the arterial hypertension in historical perspective) Gazeta dla Lekarzy 2017,8,16

Władca pieczątki (Lord of the stamp) Gazeta dla Lekarzy 2017,8,21

Powracamy do kotów Ernesta Hemingwaya (We return to the cats of Ernest Hemingway) Gazeta dla Lekarzy 2017,9,25

Powieka modelki (Eyelids model) Gazeta dla Lekarzy 2017,9,34

Migracja ludności i problemy medyczne (Migration of people and medical problems) Gazeta dla Lekarzy 2017,10,6

Diagnostyka i leczenie schorzeń naczyń obwodowych (Diagnosis and treatment of peripheral vascular diseases) Gazeta dla Lekarzy 2017,10,8

Życiorys uaktualniony (Biography updated) Gazeta dla Lekarzy 2017,10,30

Rytm życia (The rhythm of life) Gazeta dla Lekarzy 2017,11,9

LifeVac – skuteczna pomoc przy zakrztuszeniu (LifeVac – effective help with choking) Gazeta dla Lekarzy 2017,12,6

Ludzie, antybiotyki i bakterie (People, antibiotics and bacteria) Gazeta dla Lekarzy 2017,12,10

Co zmieni codzienną praktykę w hematologii? (What will change daily practice in hematology?) Gazeta dla Lekarzy 2016,1,9

Nasze aktywności w 2015 roku (Our activity in 2015) Gazeta dla Lekarzy 2016,1,33

Tragiczny koniec próby klinicznej nowego leku BIA 10-2474 (The tragic end of a clinical trial of a new drug BIA 10-2474) Gazeta dla Lekarzy 2016,2,5

Młodym być i więcej nic! (Young be and nothing more!) Gazeta dla Lekarzy 2016,2,6

Debiut w Paryżu (Debut in Paris) Gazeta dla Lekarzy 2016,2,48

Kierunki inwestycji naukowych w onkologii i hematologii (Directions investment research in oncology and hematology) Gazeta dla Lekarzy 2016,3,6

O czym mówiono na International Stroke Conference (What was said at the International Stroke Conference) Gazeta dla Lekarzy 2016,3,7

Hipertensjolog w Paryżu (Hypertensiologist in Paris) Gazeta dla Lekarzy 2016,3,29

Jak aplikować na europejskie salony? (How to apply to European showrooms?) Gazeta dla Lekarzy 2016,3,32

Pyłki w Phoenix, śnieg w Paryżu (Pollen in Phoenix, snow in Paris) Gazeta dla Lekarzy 2016,4,6

Medycyna pokładowa albo czy leci z nami lekarz? (Board medicine or flying with us a doctor?) Gazeta dla Lekarzy 2016,4,9

Zawały serca dotyczą coraz młodszych (Heart attacks relate to younger and younger) Gazeta dla Lekarzy 2016,4,35

Dziennikarz medyczny w Paryżu albo przyjemności wielkiego świata (Medical journalist in Paris or the great pleasures of the world) Gazeta dla Lekarzy 2016,4,41

Próba wysiłkowa u kobiet albo stara prawda w nowym, kosztownym opakowaniu (The exercise test in women or old truth in a new, expensive packaging) Gazeta dla Lekarzy 2016,5,4

Smakowite nowości prosto z Chicago (Tasty news straight from Chicago) Gazeta dla Lekarzy 2016,5,6

Pod lupą naukowców (Under the microscope of scientists) Gazeta dla Lekarzy 2016,5,9

Budowa przełyku i jego funkcjonowanie po operacji atrezji (The construction and operation of the esophagus after surgery of atresia) Gazeta dla Lekarzy 2016,5,31

Krwawieniom z niedoboru witaminy K najskuteczniej zapobiega jednorazowa dawka podana domięśniowo po urodzeniu (Bleeding from vitamin K deficiency prevents most effective one-time dose administered intramuscularly at birth) Gazeta dla Lekarzy 2016,6,4

Jacy rodzice nie wyrażają zgody na podanie noworodkowi witaminy K domięśniowo? (What kind of parents do not agree to give the newborn vitamin K intramuscularly?) Gazeta dla Lekarzy 2016,6,5

Czy na kongres zagraniczny jedziemy tylko po wiedzę medyczną? (Do you go to a foreign convention only to expand the medical knowledge?) Gazeta dla Lekarzy 2016,6,7

Witamina K u noworodków i niemowląt – fakty, mity i hity (Vitamin K in newborns and infants – facts, myths and hits) Gazeta dla Lekarzy 2016,6,26

Reklamy suplementów diety dla dzieci w czasopismach dla lekarzy (Advertising of supplements for children in magazines for doctors) Gazeta dla Lekarzy 2016,6,30

Konferencja o laktacji (Conference on lactation) Gazeta dla Lekarzy 2016,7,5

Mój miodowy miesiąc z Sermo (My honeymoon with Sermo) Gazeta dla Lekarzy 2016,7,10

W podróży nie ma takiej drogi, którą znasz na pamięć (The trip there is no way that you know by heart) Gazeta dla Lekarzy 2016,7,50

Korzystanie ze słońca i wody podczas wakacji (Using the sun and water during the holidays) Gazeta dla Lekarzy 2016,8,7

O czym mówiono na American Transplant Congress 2016? (What was said at the American Transplant Congress 2016?) Gazeta dla Lekarzy 2016,8,9

Ciekawe życie założycielki Hôpital Necker (Interesting life of the founder of the Hôpital Necker) Gazeta dla Lekarzy 2016,8,41

Stawka większa niż dawka albo ciąg dalszy o witaminie K u noworodków i niemowląt (The rate greater than the dose or continuation of vitamin K in newborns and infants) Gazeta dla Lekarzy 2016,9,4

European Society of Cardiology 2016 Gazeta dla Lekarzy 2016,9,7

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka (The impact of air pollution on human health) Gazeta dla Lekarzy 2016,9,16

Układ oddechowy u dzieci z atrezją przełyku (Respiratory system in children with esophageal atresia) Gazeta dla Lekarzy 2016,9,19

Wspominając wyprawę do Arizony (Remembering a trip to Arizona) Gazeta dla Lekarzy 2016,9,29

O karmieniu piersią (About breastfeeding) Gazeta dla Lekarzy 2016,9,52

Witamina K u noworodków i niemowląt – chronologia zastanawiających zdarzeń (Vitamin K in newborns and infants – wondering chronology of events) Gazeta dla Lekarzy 2016,10,4

Światowy ranking wyższych uczelni (World ranking of universities) Gazeta dla Lekarzy 2016,10,7

4th International Conference on Oesophageal Atresia w Sydney (4th International Conference on Oesophageal Atresia, Sydney) Gazeta dla Lekarzy 2016,10,8

Diagnostyka i leczenie powikłań ze strony przewodu pokarmowego w atrezji przełyku (Diagnosis and treatment of complications of gastrointestinal esophageal atresia) Gazeta dla Lekarzy 2016,10,11

Chicago… Chicago… albo kilka fotek z wyższych sfer uniwersyteckich (Chicago … Chicago … or some pics of the upper-class university) Gazeta dla Lekarzy 2016,10,44

Lata studenckie (Student years) Gazeta dla Lekarzy 2016,11,6

Moje dawne konferencje i kongresy medyczne (My old medical conferences and congresses) Gazeta dla Lekarzy 2016,11,10

Ile książek musi przeczytać lekarz? (How many books physician must read?) Gazeta dla Lekarzy 2016,11,18

Czy baba już nie przyjdzie do doktora? (Is „baba” has not come to the doctor?) Gazeta dla Lekarzy 2016,12,6

Kongres American Heart Association (Congress of the American Heart Association) Gazeta dla Lekarzy 2016,12,8

Moje dawne kongresy hipertensjologiczne (My former hypertension congresses) Gazeta dla Lekarzy 2016,12,24

Very old and very new sources of medical knowledge Gazeta dla Lekarzy 2016,12,52

Real and virtual world of telemedicine Gazeta dla Lekarzy 2016,12,54

Nowości w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń hematologicznych (New in the diagnosis and treatment of haematological disorders) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,1,7

Konieczna poprawa organizacji leczenia raka piersi w Polsce (It is necessary to improve the treatment of breast cancer organizations in Poland) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,1,10

Laureaci Nagrody Nobla w redakcyjnym obiektywie (The winners of the Nobel Prize in editorial lens) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,1,19

Jak szaleć, to szaleć! – E-wyprawa na kongres naukowy na Bahamach (How crazy is crazy! – E-expedition at a scientific congress in the Bahamas) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,2,9

Chirurdzy kosmetyczni spotkali się w Nowym Orleanie (Cosmetic surgeons met in New Orleans) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,2,12

Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy (Neurological challenge for Europe) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,3,7

Rozmowy o przyszłości medycyny (Talks about the future of medicine) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,3,8

Postęp w diagnostyce i leczeniu udarów mózgu (Advances in the diagnosis and treatment of stroke) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,3,10

Wstydliwy problem łóżkowy (Chaste problem of bed) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,3,19

Pokój hotelowy (Hotel room) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,3,21

Najważniejsza jest profilaktyka! (The most important is prevention!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,4,6

Można dostać alergii! (You can get allergies!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,4,7

Wspominając podróże do Francji (Recalling travels to France) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,4,28

Mleko matki jest najlepszym pożywieniem, które ma najgorszy marketing! (Breast milk is the best food that has the worst marketing!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,5,6

Nowości w neurologii (News in neurology) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,5,11

Jak można poprawić donację narządów do przeszczepów w krajach Unii Europejskiej? (How can you improve the donation of organs for transplantation in the European Union?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,5

Nowości na kongresie American Society of Clinical Oncology 2015 (News at the American Society of Clinical Oncology 2015) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,7

Karmienie piersią i praca #1 (Breastfeeding and Work # 1) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,10

Karmienie piersią i praca #2 (Breastfeeding and Work # 2) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,11

Od Kropli Mleka przez Lactarium do banków mleka kobiecego (From a drop of milk by Lactarium to breast milk banks) Knypl K., Knypl. M. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,17

Przyszłość banków mleka kobiecego w Polsce (The future of human milk banking in Poland) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,20

Co czyni matkę dobrą? Co czyni ojca dobrym? (What makes a good mother? What makes a good father?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,21

Bezpieczeństwo w podróży (Travel security) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,6,38

Musimy częściej mówić o chorobach rzadkich! (We need more talk about rare diseases!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,7,6

Na zaburzenia snu częściej narzekają kobiety (Sleep disorders often complain about women) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,7,7

Taka krowa to ma dobrze! (Such a cow that is good!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,7,30

Zarejestrowane osoby czekające na transplantację to wierzchołek góry lodowej (Registered people waiting for a transplant is the tip of the iceberg) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,8,5

Poprawa w transplantologii jest możliwa przez lepszą koordynację działań (The improvement in transplantation is possible through better coordination of activities) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,8,17

Szara komórka na antypodach (The gray cell at the antipodes) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,8,20

Statystyka nikogo nie chroni przed chorobą rzadką (Statistics does not protect against a rare disease) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,6

Atrezja przełyku – historycznie, statystycznie i geograficznie ujęta (Esophageal atresia – historically, statistically and geographically included) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,9

Organizacja opieki nad dziećmi z atrezją przełyku we Francji (The organization of care for children with esophageal atresia in France) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,12

Chirurgia przełyku (Esophageal surgery) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,14

Jak rodziła się nadzieja dla pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem płucnym? (How was born the hope for patients with primary pulmonary hypertension?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,24

Pierwsze miejsce dla Hôpital Necker Enfants Malades w Paryżu (First place for Hopital Necker Enfants Malades in Paris) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,9,27

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia się (International Congress on Healthy Aging) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,10,5

Nowe wytyczne i wielkie osobowości (The new guidelines and a great personality) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,10,8

Odkrywcy leków na choroby pasożytnicze (Explorers drugs for parasitic diseases) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,4

Co nowego w pediatrii? (What’s new in pediatrics?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,8

Wspominając prof. Marcina Kacprzaka (Remembering Professor Marcin Kacprzak) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,18

Matka czterech chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a zrewolucjonizowała leczenie chorób rzadkich (The mother of four boys with Duchenne muscular dystrophy revolutionized the treatment of rare diseases) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,19

Czego dowiedzieliśmy się dzięki Framingham Heart Study? (What have we learned through the Framingham Heart Study?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,22

Była sobie książeczka zdrowia dziecka… (There was a child’s health booklet …) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,23

Imieniny Dziuni (Dziunia’s birthday) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,11,50

Co nowego w leczeniu niewydolności krążenia? (What’s new in the treatment of heart failure? Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,12,7

Szczepienie przeciw grypie osób starszych (Influenza vaccination of the elderly) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2015,12,10

Ciała obce w drogach oddechowych u dzieci (Foreign bodies in children’s airways) Gazeta dla Lekarzy 2015,12

Kongres American Society of Hematology Tajemny postęp nauki (Congress of American Society of Hematology Secret progress of science) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,1,12

Biznes edukacyjno-konferencyjny (Education-conference business) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,1,15

Początki przedwojennej Kasy Chorych w Bydgoszczy (The origins of the pre-war Sickness in Bydgoszcz) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,1,50

Organizacje broniące lekarzy (Organizations defending doctors) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,2,6

EPISTOP – wyprzedzić padaczkę (EPISTOP ahead of epilepsy) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,2,8

Dzień Transplantacji (Transplant day) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,2,9

Największe osiągnięcia kardiologii. Część 1 (The greatest achievement of cardiology. part 1) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,2,10

Nie zachwyciły mnie najnowsze wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego JNC 8! (Recent guidelines for the treatment of hypertension JNC 8 not impressed me!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,2,15

Badania kliniczne nad chłoniakami niosą nadzieję (Clinical studies lymphoma bring hope) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,4,15

Czy kardiologia zakwitła tej wiosny w Waszyngtonie? (Do cardiology bloomed this spring in Washington?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,4,21

Poszła Wena do doktora… (Veine went to the doctor…) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,4,35

Z pamiętnika małego trybika (Diary of a small cog) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,4,44

Mój dyżur lekarski podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (My doctor’s duty during the first pilgrimage of John Paul II to Poland) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014 http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/obchod-poranny-blog-redaktor-naczelnej/83-moj-dyzur-lekarski-podczas-pierwszej-pielgrzymki-jana-pawla-ii-do-polski

Sukces niejedno ma imię (Spring Academy of Cardiology for Journalists „heart attack and what to do next”: Success has many names) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,5,4

Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża w Korei Północnej. Część 1 (Polish Red Cross Hospital in North Korea. Part 1) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,5,25

Telefon do lekarza (Telephone to doctor) Ghost Writer (Knypl K.) Gazeta dla Lekarzy 2014,5,35

 1. Czy komórki macierzyste przyniosą przełom w medycynie? (Are stem cells will bring a breakthrough in medicine?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,6,6
 2. American Academy of Neurology (AAN) 66th Annual Meeting: Co nowego w neurologii? (The American Academy of Neurology (AAN) 66th Annual Meeting: What’s new in neurology?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,6,10
 3. Prawdziwe dzieje i adaptacja filmowa 8055 Mobile Army Surgical Hospital (MASH) (The real history and film adaptation of the 8055 Mobile Army Surgical Hospital (MASH)) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,6,28
 4. Krajowe życie naukowe (National scientific life) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,7,8
 5. Konferencja „Diabetologia 2014” (Conference „Diabetologia 2014”) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,7,10
 6. Relacje finansowe lekarzy z przemysłem farmaceutycznym (Physicians’ financial relations with the BigPharma) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,7,12
 7. Kardiologiem być i śmietankę pić (Being a cardiologist and drink the cream) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,7,13
 8. Maść tygrysia 2.0 albo powołanie do medycyny (Tiger Ointment 2.0 or calling to medicine) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,7,41
 9. Zakażenie emocjonalne (Infection emotional) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,8,8
 10. Transplantacja i komunikacja: Trudna sztuka rozmowy (Transplantation and communication: The difficult art of conversation) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,8,10
 11. Hotelowy poradnik podróżnika (The hotel traveler guide) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,8,35
 12. Wyprawa do miasta Wahran (Expedition to the city Wahran) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,8,47
 13. Etiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego (The etiology and pathogenesis of hypertension) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,9,9
 14. Kongres American Heart Association 2014. To jest znacznie bardziej skomplikowane niż się wydaje (AHA Scientific Sessions 2014. This is much more complicated than it seems) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2014,12,

2013

 1. Ochrona zdrowia on-line (On-line health care) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,4
 2. Nowy partner w medycynie (New partner in medicine) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,7
 3. Jeszcze jeden język obcy (Yet another foreign language) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,29
 4. Papieros w przestrzeni publicznej (Cigarette in public space) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,32
 5. Testy w kierunku HIV (Tests for HIV) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,56
 6. Wyniki dużych prób klinicznych (The results of large clinical trials) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,2,6
 7. Drób w gabinecie lekarskim (Poultry in the doctor’s office) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,2,15
 8. Hipokrates brał? (Hippocrates took the money?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,2,17
 9. Gdy lekarz nie czuje się dobrze… (If the doctor does not feel good …) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,3,6
 10. Koty Ernesta Hemingwaya (Ernest Hemingway Cats) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,3,21
 11. Małe trzęsienia ziemi na dużym kongresie kardiologicznym (Small earthquake on a large cardiology congress) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,4,5
 12. Nasze korzenie i dziedzictwo (Our roots and heritage) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,4,8
 13. O pożytecznym wykorzystaniu dużych baz medycznych (A useful use of large medical databases) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,5,5
 14. Bad Pharma i co dalej? (Bad Pharma and what next?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,5,11
 15. Dlaczego potrzebujemy dostępu do wszystkich danych z badań klinicznych? (Why do we need access to all data from clinical studies?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,5,15
 16. Europejski miesiąc mózgu (European Brain month) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,6,5
 17. Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,6,6
 18. O nowotworach (The tumors) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,6,10
 19. Mecz do jednej bramki albo o wizerunku lekarza (Match to one goal or the image of a doctor) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013 http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/20-zmiana-wizerunku-lekarza
 20. Kongres American Society of Clinical Oncology 2013 Odkrywanie tajemnic biologii nowotworów (Congress of the American Society of Clinical Oncology 2013 Discovering the mysteries of cancer biology) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,7,5
 21. Nasze zdrowie w perspektywie roku 2020 (Our health to 2020) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,7,9
 22. Debata: Zdrowa kobieta – silna Polska (Debate: Healthy woman – a strong Poland) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,8,5
 23. Gdy etyka jest na usługach biopolityki (When ethics serves biopolitics) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,8,6
 24. Zasady etyczne powinny obowiązywać wszystkich! (Ethical principles should apply to everyone!) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,8,13
 25. Kongres WONCA 2013: Kto kim steruje i co zyskuje? (WONCA 2013 Congress: Who controls who and what gains?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,8,21
 26. Nowe europejskie wytyczne leczenia nadciśnienie tętniczego: Łatwo cel wytyczyć, trudniej go osiągnąć (New European guidelines for the treatment of arterial hypertension: It is easy to draw the target, more difficult to achieve) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,9,6
 27. Onkologia polska w naprawie? (Polish oncology to repair?) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,9,9
 28. Osaczenie fałszywą troską jako forma indoktrynacji (Encirclement false concern as a form of indoctrination) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,9,19
 29. Refleksyjne i bardzo osobiste rozważania o postępie w echokardiografii (Reflective and very personal reflections on progress in echocardiography) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,10,6
 30. Kryteria śmierci mózgu (The criteria for brain death) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,11,6
 31. Transplantacja i komunikacja (Transplantation and communication) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,11,8
 32. Pierwsza dama polskiej transplantologii (The first lady of Polish transplant) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,11,11
 33. Trzy lata Centrum Gamma Knife® w Warszawie (Three years of Gamma Knife® Center in Warsaw) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,11,15
 34. Terror formalistów albo bałagan doskonały (Terror of formalist or a perfect mess) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,11,44
 35. Najważniejsza jest komunikacja (The most important is communication) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,12,6
 36. Kardiolodzy obradowali w Dallas (Cardiologists debated in Dallas) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,12,7
 37. W blasku opali i wspomnień (In the glow of opal and memories) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,12,25

2012

 1. Koleżanki i koledzy (Colleagues) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,2
 2. Leczenie nadciśnienia tętniczego u starszych osób (Treatment of hypertension in the elderly) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,7-10
 3. Rozszyfruj receptę: Wydanie drugie, zaszyfrowane podwójnie (Unravel a prescription: Second Edition, double-encrypted) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,12-13
 4. Recepta na Nagrodę Nobla (Prescription for Nobel Prize) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,14-15
 5. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych (Herpes simplex virus infection in adults) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,16Powiedzonka pacjentów: Układ współczulny mi się marszczy (Sayings patients: sympathetic to me wrinkle) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,28
 6. Prawo jest chore, leku brak (The law is ill, the drug no) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,1,55
 7. Koleżanki i koledzy (Colleagues) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,2,2
 8. Jon sodowy w zdrowiu i w chorobie (Sodium ion in health and in sickness) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,2,7-10
 9. Rozszyfruj receptę: Konsultacja na cito (Unravel a prescription: Consultation on Cito) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,2,23-24
 10. Dworskie klimaty (The court atmosphere) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,2,59
 11. Koleżanki i koledzy (Colleagues) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,3,2
 12. Kongres American College of Cardiology (Congress of the American College of Cardiology) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,3,6
 13. Przychodzi lekarz do prawnika (The doctor comes to a lawyer) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,3,10
 14. Przychodzi pacjent do dermatologa (There comes a patient to a dermatologist) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,3,17
 15. Mogłabyś lepiej mówić po angielsku… (You could speak English better …) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,4,32
 16. Hurtownia autorytetów (Wholesale authorities) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,4,53
 17. Kongres American Society of Clinical Oncology 2012 Chicago (Congress of the American Society of Clinical Oncology 2012 Chicago) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,5,6
 18. Namiętności i czekolada (Passions and chocolate) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,5,27
 19. Kongres American Diabetes Association 2012 Przegląd najważniejszych doniesień (American Diabetes Association Congress 2012 Overview of key reports) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,6,6
 20. Muzeum Długopisu albo jak i z kim kocha się Big Pharma (Pen Museum or how and with whom you love Big Pharma) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,6,56
 21. Wspólnota w działaniu i determinacja w dążeniu do celu (Community in action and determination of purpose) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,7,6
 22. Transplantacja narządów w Polsce (Organ transplantation in Poland) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,7,9
 23. Lekarze rodzicami (Doctors parents) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,7,12
 24. Nowotwory płuca – postęp w diagnostyce i leczeniu (Lung tumors – progress in diagnosis and treatment) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,7,35
 25. Chirurgiczne leczenie otyłości (Surgical treatment of obesity) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,8,6
 26. Dzieci i media (Children and media) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,8,31
 27. Lekarskie wyspy szczęśliwe (Medical island happy) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,8,32
 28. Rola jonu magnezowego i wapniowego w procesach ustrojowych. Część 1. Magnez (The role of the magnesium and calcium ions in the process fluids. Part 1 Magnesium) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,8,39
 29. Rola jonu magnezowego i wapniowego w procesach ustrojowych. Część 2. Wapń (The role of the magnesium and calcium ions in the process fluids. Part 2. Calcium) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,9,20
 30. Zmierzch południa (Twilight noon) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,8,56
 31. Oblicze nowej medycyny (The face of the new medicine) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,9,6
 32. Warto pytać najlepszych (It is best to ask) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,9,10
 33. Gdybym był bogaczem albo jak zarabiają amerykańscy lekarze (If I were a rich man, or how American doctors earn) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,9,12
 34. Sztuka wystąpień publicznych (Art of public speaking) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,9,30Pacjent, opieka zdrowotna, medycyna rodzinna – równość, jakość i bezpieczeństwo (Patients, health care, family medicine – equality, quality and safety) Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2012,10,5

II. Nowości w „Gazecie dla Lekarzy” News in the „Gazeta dla Lekarzy”

 

III. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” Library of “Gazeta dla Lekarzy”

 1. Lekarz (?) przyszłości (The doctor (?) of the future) Knypl. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2020
 2. Na lekarskim szlaku (On the doctor’s trail) Knypl. K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2020
  1. Szara komórka na antypodach (The gray cell at the antipodes) Knypl. K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2015
 3. Algierskie ciasteczka (Algerian cookies) Knypl K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2013
 4. Cywilizacja jonu sodowego (Sodium ion civilization) Knypl K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2012
 5. To jest Ameryka! (This is America!) Knypl K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2012
 6. Podróż jest olśnieniem (Travel is a revelation) Knypl K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2012
 7. Wiedza na horyzoncie! (Knowledge on the horizon!) Knypl K. Biblioteka „Gazety dla Lekarzy” 2012

IV. Publikacje w miesięczniku PULS Publications in the PULS monthly magazine

 1. Przepraszam, czy tu leczą? Knypl K. Puls 2018,5-6, 8 maja
  1. Zakażenie emocjonalne Knypl K. Puls 2018,4, 9 kwietnia
 2. Zakrztuszenie – przyczyny i pierwsza pomoc Knypl K. Puls 2018,3, 7 marca
 3. Globalny ból głowy Knypl K. Puls 2018,2, 7 lutego
 4. Lekarz na pokładzie samolotu Knypl K. Puls 2017,12, 15 grudnia
 5. Diagnozy trudne, modne i inne Knypl K. Puls 2017,11, 8 listopada
 6. Kobieta w pewnym wieku i jej potrzeby Knypl K. Puls 2017,10, 5 października
 7. Niedomagania zdrowia publicznego Knypl K. Puls 2017,8-9, 12 września
 8. Randka z alergią Knypl K. Puls 2017,7,30-31
 9. Wolny zawód Knypl K. Puls 2017,5-6,28-29
 10. Eksperci od cudzego cierpienia Knypl K. Puls 2017,4,28-29
 11. Choroby rzadkie – co nowego w Europie? Knypl K. Puls 2017,4,22-23
 12. Spotkań czar – Dziak Knypl K. Puls 2017,9 marca
 13. Stare i nowe źródła wiedzy lekarza Knypl K. Puls 2017,3,24-25
 14. Medycyna nowa. Niech się stara schowa Knypl K. Puls 2017,2,14-15
 15. Choroby rzadkie po polsku Knypl K. Puls 2016/2017,12/1,24-25
 16. Protesty lekarzy we Francji Knypl K. Puls 2016,14 listopada
 17. Badanie wirtualne, a zagrożenie realne Knypl K. Puls 2016,11,22-23
 18. Nieoceniane zagrożenia zdrowotne Knypl K. Puls 2016,10,24-25
 19. Czy bioniczna trzustka będzie przełomem w leczeniu cukrzycy? Knypl K. Puls 2016,8-9,34-35
 20. Dzień otwarty szpitali uniwersyteckich w Paryżu Knypl K. Puls 2016,6-7,30-31

V. Publikacje naukowe Scientific papers

 1. The abdominal aortic artery aneurysm and cardiovascular risk factors. Knypl. K.e-Journal of Cardiology Practice”, Vol. 18, N° 28 – 22 Jul 2020 https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-18/the-abdominal-aortic-artery-aneurysm-and-cardiovascular-risk-factors
 2. Infekcje wirusowe i bakteryjne górnych dróg oddechowych – różnicowanie. Knypl K., Jabłoński A. „Forum Leczenia Zakażeń News” nr 1/2020 s. 3
 3. Infekcje górnych dróg oddechowych – postępowanie terapeutyczne. Knypl K., Jabłoński A. „Forum Leczenia Zakażeń News” nr 1/2020 s. 9
 4. Control of hypertension – should doctors roll up their sleeves or open their minds to new forms of communication? Knypl K. „e-Journal of Cardiology Practice” (https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/control-of-hypertension-should-doctors-roll-up-their-sleeves-or-open-their-min)
 5. Czy można diagnozować przez internet (Is it possible to diagnose over the internet) Jezierska-Kazberuk M, Knypl K. Gazeta dla Lekarzy 2013,1,17
 6. Korzyści płynące ze skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego – rozważania na przykładzie trandolaprilu (The benefits of effective hypertension treatment – considerations on the example of trandolapril) Knypl K. Kardioprofil 2012,2,89
 7. Problemy kardiologiczne u pacjentów z chorobą nowotworową (Heart problems in patients with neoplastic disease) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,4,10-12
 8. Czy kobiety chorują tak samo jak mężczyźni? (Do women suffer as men?) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,2,28-29
 9. Kongres American Society of Clinical Oncology 2010 (Congress of American College of Clinical Oncology 2010) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,3,13-15
 10. Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E. 14th International Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730
 11. Sprawozdanie z kongresu American College of Cardiology w Atlancie, marzec 2010 (The report on Congress of American College of Cardiology in Atlanta, March 2010) Knypl K. Kardioprofil 2010,8,137-139
 12. Kongres American College of Cardiology w Atlancie najciekawsze wydarzenia (Congress of the American College of Cardiology in Atlanta – the most interesting events) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,2,16-17
 13. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym (The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients hospitalized in internal department) Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W., Bar-Andziak E. Pol.Przegl.Kardiol. 2010,12,suppl.2,s.18,abstr.nr3
 14. Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci? (Hypertension – what ask internet users?) Knypl K. Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42,abstr.nr22,s.29
 15. Ryzyko rezydualne i jego znaczenie w schorzeniach układu krążenia (Residual risk and its role in cardiovascular diseaes) Knypl K. Lekarz Praktyk 2010,1,16-19
 16. Redukcja ryzyka rezydualnego w chorobach układu krążenia (Residual risk reduction in cardiovascular diseases) Knypl K. Kardioprofil 2009,7,13-16
 17. Fenofibrat – duże korzyści dla małych naczyń (Fenofibrate – big benefits for small vessels) Knypl K., Knypl M. Kardioprofil 2008,6,40-43
 18. Choroba wieńcowa u kobiet (Coronary artery disease in women) Knypl K. Essentia Medica 2007,2,15-21
 19. Syropy stosowane w leczeniu kaszlu (Syrups used to treat cough) Knypl K. Farmacja Polska 2007,2,49-58
 20. Jakie są obawy i pytania dotyczące układu krążenia zadawane przez internautów? (What are the concerns and questions about cardiovascular system asked by internet users?) Knypl K., Zaborska A. Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9,supl.1,32 (abstr.nr17)
 21. Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej (Horse chestnut extract in the treatment of chronic venous insufficiency) Knypl K. Farmacja w Praktyce 2006,2,93-98
 22. Subkliniczna nadczynność tarczycy może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego (Subclinical hyperthyroidism can lead to the development of hypertension) Grzesiuk W., Ambroziak U., Knypl K., Miśkiewicz P., Bar-Andziak E. Pol. Przegl. Kardiol. 2006,supl.1/06,s.69
 23. Zasady rozpoznawania i leczenia hipotonii ortostatycznej (Principles of diagnosis and treatment of orthostatic hypotension) Knypl K. Farmacja w Praktyce 2006,1,25-30
 24. Zastosowanie solifenacyny w praktyce geriatrycznej (The use of solifenacin in the geriatric practice) Knypl K. Geriatria Polska 2006,2,22-26
 25. Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku (Guidelines for the treatment of hypertension in the elderly) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2006,2,61-67
 26. Równoprawne partnerstwo. Sprawozdanie z VIII Europejskiego Kongresu Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Kopenhadze (Equal partnership. Report of the 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine in Copenhagen) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2006,s.90-91
 27. Znaczenie jonu potasowego w stanach fizjologii i patologii układu sercowo-naczyniowego (Importance of potassium ion in physiology and pathology of the cardiovascular system) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2006,s.83-86
 28. Śródbłonek jako cel leczenia hipolipemicznego (Endothelium as a target of hypolipemic treatment) Knypl K. Kardioprofil 2005,s.148-152
 29. Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension (While reading IX edition of Kaplan’s Clinical Hypertension) Knypl K. Nadciśnienie Tętnicze 2005
 30. Co rozstrzygnęło badanie FIELD? What is decisive in the FIELD Study? Knypl K. Kardiologia Polska 2006,64,1
 31. Wiek pacjenta a przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia hipotensyjnego wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącą cukrzycą lub nadczynnością tarczycy (Patient’s age and compliance with recommendations for antihypertensive therapy in patients with hypertension and coexisting diabetes mellitus or hyperthyroidism) Grzesiuk W., Popow M., Dubno B., Knypl K., Bar-Andziak E. Geriatria Polska 2005,1,12-19
 32. Nietrzymanie moczu w praktyce geriatrycznej (Urinary incotinence in geriatric patients) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,1,69-73
 33. Zaburzenia gospodarki potasowej u pacjentów geriatrycznych (Potassium disorders in geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,63-68
 34. Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów geriatrycznych (Converting enzyme inhibitors in the treatment of hypertension – a view from perspective of choosing the optimal formulation for geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1(3),87-90
 35. Profilaktyka osteoporozy – wybrane zagadnienia (Prevention of osteoporosis – selected issues) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1(3),43-46
 36. Wpływ jonów magnezu, wapnia i potasu na układ krążenia (Magnesium, potasium and calcium ions and its influence on cardiovascular system) Knypl K. Geriatria Polska 2005,2,65-68.
 37. Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych (The patients with hypertension and benign prostatic hyperplasia – selected issues in geriatric patients) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Geriatria Polska 2005,2,40-44
 38. Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005 (Definition and classification of hypertension – The Writing Grup of the American Society of Hypertension Statement 2005) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105
 39. The aortic arch calcification and other cardiovascular risk factors in patients hospitalized in an internal department Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M. J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400
 40. The lipidogram in patients with aortic arch calcification Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M. J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400
 41. The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226
 42. The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85
 43. Zespół metaboliczny – nowe dane o zasadach rozpoznawania i leczenia (Metabolic syndrome – new data on the principles of diagnosis and treatment) Knypl K. Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2005,3,68-69
 44. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych (Treatment of hypertension in geriatric patients) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,23-30
 45. Hipotonia ortostatyczna – etiologia, patofizjologia, leczenie (Orthostatic hypotension – etiology, patophysiology, treatment) Knypl K. Geriatria Polska 2005,1,5-8
 46. Jaki tryb życia prowadzili pacjenci w okresie poprzedzającym hospitalizację na oddziale kardiologicznym? (What was the lifestyle before patients hospitalization in cardiology department?) Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. Essentia Medica 2005,2,41-44
 47. Znaczenie magnezu w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych (Importance of magnesium in physiology and pathology) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,10(9),55-59
 48. Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi (Management of hypertension emergencies) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004/7-8/10-13
 49. Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach układu krążenia (Importance of magnesium and calcium ions in cardiovascular diseases) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,11/12 (71/72),44-48
 50. Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu (Hypertension and stroke) Knypl K. Essentia Medica 2004,15,52-55
 51. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardiology) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,8,108-109
 52. XIV Kongres European Society of Hypertension (14th congress European Society of Hypertension) Knypl K. Essentia Medica 2004,7,39-39
 53. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego (New guidelines for the treatment of hypertension) Knypl K. Neurologica 2004,3,34-36
 54. Świadomość wartości ciśnienia krwi i innych czynników ryzyka u chorych hospitalizowanych na oddziale kardiologicznym (Awareness of blood pressure and other risk factors among patients hospitalized in cardiological department in Warsaw) Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. PAMW 2004, CXII, Materiały XXXV Zjazdu TIP.
 55. Compliance with low-salt diet in hypertensive patients Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A. Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. 31-Sept.4,2004
 56. Częstość zażywania leków OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą (The frequency of use OTC drugs in patients with hypertension and diabetes) Knypl, B.Dubno Pol.Przegl.Kardiol. 2004,6,supl.1,S120
 57. What was the patients’ lifestyle before the hospitalization in a cardiovascular department? Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,S376
 58. Serum cholesterol level and blood pressure on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,S305
 59. Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in WarsawJabłońska, K.Knypl, A.Doboszyńska, A.Cezak J.Hypertension 2004,vol.22,S238
 60. Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus Knypl K., Dubno B. J.Hypertension 2004,vol.22, S221
 61. Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168
 62. Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A. J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99
 63. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę (Treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus type 2) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33
 64. Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II (Modern pharmacotherapy of hypertension: place of AT1 blockers) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8
 65. Kongres International Society of Hypertension w São Paulo (Congress of the International Society of Hypertension in São Paulo) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97
 66. Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku (Hypertension in the elderly) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87
 67. Depresja w chorobach wewnętrznych (Depression in internal diseases) Knypl K. Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,1,47-51
 68. Znaczenie jonu potasowego w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych (Importance of potassium ion in physiology and pathology) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,7,37-41
 69. Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension Knypl K., Grzesiuk W. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479
 70. Quality of life among different groups of hypertensive patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722
 71. Hypertensive therapy expectations among different groups of patients Knypl K., Popow M. J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092
 72. Rola statyn ze szczególnym uwzględnieniem simwastatyny w farmakoterapii chorób układu krążenia (The role of statins with a particular focus of simvastatin in pharmacotherapy of cardiovascular disease) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,26,204-207
 73. Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym (Case report – Schoenlein-Henoch purpura with nephrotic syndrome and severe hypertension) Knypl K., Rojek-Trębicka J. Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146
 74. Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu (Place of AT1 blockers, with particular emphasis on telmisartan, and ABMP control) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29
 75. Kwas acetylosalicylowy – stare i nowe wskazania do stosowania (Acetylsalicylic acid – old and new indication to treatment) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2003,6(10),14-21
 76. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego (Epidemiology of hypertension) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,63-66
 77. Metabolizm jonu potasowego – znaczenie w chorobach układu krążenia oraz chorobach wewnętrznych (Potassium metabolism – its role in cardiovascular and internal disease)Knypl Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,35-37
 78. Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Plasma potassium level among hypertensive patients) Knypl K., Trzepla E. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34
 79. Miejsce aspiryny w codziennej praktyce lekarskiej (Aspirin in every day medical practice) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,98-102
 80. Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego (Reading the new guidelines of hypertension treatment) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,24,103-107
 81. Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334
 82. Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E. J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77
 83. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna (Pharmacotherapy of hypertension: rilmenidine) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53
 84. Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego (Telmisartan and other angiotensin II blockers in successful treatment of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58
 85. Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego (AT1 blockers in hypertension treatment) Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50
 86. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych (Herpes simplex virus infection in adults) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,3-4(19),116-116
 87. Krótka, ale pouczająca historia choroby (Short but instructive case report) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,3-4(19),117-117
 88. Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe (Antihypertensive treatment with imidazoline receptor blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,2(18),63-64
 89. Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze (Compliance with therapy and motivation to treatment among patients with hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14
 90. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej (Individualization of hypotensive therapy) Knypl K. Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45
 91. Nowe leki hipotensyjne. Część II (New antihypertensive drugs. Part II) Knypl K. Ordynator Leków 2002,6,38-41
 92. Nowe leki hipotensyjne. Część I (New antihypertensive drugs. Part I) Knypl K. Ordynator Leków 2002,5,18-22
 93. Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego (The role of salt in the pathogenesis of hypertension) Knypl K. Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10
 94. Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001) (Report on the 23rd Congress of European Society of Cardiology, Stockholm 2001) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253
 95. Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny (Secondary hypertension: phaeochromocytoma) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251
 96. Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001 (Report on the 11th Meeting of Hypertension, Milan 2001) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203
 97. Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne (Overweight and obesity – therapeutic problems) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),23-26
 98. Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi (The rules of hypertension diagnosis. Measurement of blood pressure) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64
 99. Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny (Antihypertenisve drugs affecting the sympathetic nervous system) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206
 100. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę (Hypertension in diabetic patients) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128
 101. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1 (Pharmacotherapy of hypertension: antagonists of AT1 receptors) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,13(2),58-60
 102. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia (Pharmacological therapy of hypertension: calcium antagonists) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4
 103. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny (Pharmacotherapy of hypertension: angiotensin converting enzyme blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25
 104. Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu (Report on the 10th Meeting on Hypertension, Göteborg 2000) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27
 105. Profilaktyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. (Prevention – past, present, future) K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),27-28
 106. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta (Pharmacotherapy of hypertension: beta-adrenergic receptors blockers) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26
 107. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne (Pharmacotherapy of hypertension: diuretics) Knypl K. Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21
 108. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy (Treatment of hypertension. Problems and prospects) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,8(4),29-31
 109. Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego. (Non-pharmacological treatment of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,7(3),15-18
 110. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego (Diagnosis of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26
 111. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. (Hypertension in general practice. Rules of diagnosis of hypertension) Knypl K. Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14
 112. Zastosowanie isoptinu SR-240 w leczeniu nadciśnienia tętniczego. (Use of isoptin SR-240 in treatment of hypertension) Knypl K., Brym E., Wacławek-Maczkowska J. Wiadomości Lekarskie 1993,46(23-24),898-900
 113. Ocena kliniczna preparatu Angiopress w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wyniki badań wieloośrodkowych (Evaluation of Angiopress in treatment of hypertension. Multi-center study.) Knypl K., Chodakowska J. Terapia i Leki 1993,21(43),148-153
 114. Ocena kliniczna preparatu Pressocard w leczeniu łagodnego i umiarkowanego nadciśnienia tętniczego. Badanie wieloośrodkowe (Evaluation of Pressocard in treatment of mild and moderate hypertension. Multi-center study) Opracowanie zbiorcze: Knypl K., Bar-Andziak E. Terapia i Leki 1993,21(43),331

345. Wpływ przewlekłego leczenia ketanseryną na zachowanie się ciśnienia tętniczego oraz wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Influence of chronic ketanserin therapy on blood pressure and certain humoral and metabolic factors in patients with mild to moderate primary essential hypertension) Knypl K., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Wąsowska T., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Pol.Arch.Med.Wewn. 1993,90(95),95-104

344. Wpływ przewlekłego leczenia prazosyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (Effect of long-term prazosin treatment on certain humoral and metabolic factors in patients with primary hypertension) Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Kuczyńska K., Chodakowska J. Pol.Tyg.Lek. 1991,46(1-3),32-34

343. Wpływ przewlekłego leczenia guanfacyną na wybrane wskaźniki humoralne i metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (Effect of long-term treatment with guanfacine on selected humoral metabolic indices in patients with primary hypertension) Knypl K., Wocial B., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Kuczyńska K., Berent H., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),293-296

342. Wpływ przewlekłego leczenia maleinianem enalaprilu na poziom katecholamin, beta-endorfin, prostaglandyn i stężenie sodu w erytrocytach u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym(Effect of treatment with enalapril maleate on the levels of circulating catecholamines, beta endorphins, prostaglandins and concentration of sodium in erythrocytes in patients with essential hypertension) Chodakowska J., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wacławek-Maczkowska J., Jabłońska-Skwiecińska E., Drygieniec D., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1989,44(12-13),297-300

341. Wpływ maleinianu kwasu enalaprilowego na ciśnienie tętnicze i aktywność reninową osocza u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze (Effect of enalapril maleate on arterial pressure and plasma renin activity in patients with primary arterial hypertension) Bar-Andziak E., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(9),289-292

340. Wpływ przewlekłego leczenia nifedypiną na aktywność układu współczulno-nadnerczowego, lipidy oraz beta-tromboglobulinę u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (The influence of long-term treatment with nifedipine on the activity of the sympathetic-adrenal system, lipids and beta-tromboglobulin in patients with primary arterial hypertension) Knypl K., Brym E., Czerniewska E., Wocial B., Berent H., Kuczyńska K., Młyński J., Chodakowska J. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.8-15

339. Guanfacyna w długotrwałym leczeniu nadciśnienia tętniczego (Guanfacine in the long-term treatment of arterial hypertension) Knypl K., Chodakowska J., Brym E., Czerniewska E., Januszewicz W. Pol.Tyg.Lek. 1988,43(27),889-891

330. Automatyczny pomiar ciśnienia krwi (Automatic measurement of arterial blood pressure) Knypl K., Stępniakowski K., Czarkowski M. Kardiologia Polska 1988,31,suppl.2,77-84

329. Cordipin w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego (Cordipin in management of essential hypertension) Bar-Andziak E., Brym E., Chodakowska J., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek-Maczkowska J., Januszewicz W. Kardiologia Polska 1987,30,suppl.3-8

328. Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku (Arterial hypertension in elderly patients) Knypl K. Pol. Tyg. Lek. 1987,42(19),571-73

327. Wpływ palenia papierosów na układ krążenia (The effect of cigarette smoking on the circulatory system) Knypl K. Kardiologia Polska 1986, 29(2),144-148

326. Humoral changes during chronic administration of enalapril maleate in patients with essential hypertension Chodakowska J., Wocial B., Januszewicz W., Brym E., Czerniewska E., Knypl K., Wacławek J., Kozakowska E. 11th Scientific Meeting of the International Society of Hypertension. Heidelberg, Aug.31 – sept.6, 1986.

325. Wpływ palenia papierosów na ciśnienie tętnicze oraz wybrane wskaźniki humoralne u osób zdrowych i chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne (Effect of cigarette smoking on arterial blood pressure and selected humoral indicators in healthy persons and in patients with primary arterial hypertension) Knypl K., Wocial B., Ignatowska-Świtalska H., Januszewicz W, Chodakowska J., Głowacka G., Brym E., Czerniewska E. Pol.Tyg.Lek. 1986,41,29-30

324. Acute pressor and humoral effects of smoking in patients with essential hypertension and in normotensive subjects Januszewicz W., Ignatowska-Świtalska H., Wocial B., Chodakowska J., Głowacka G., Knypl K., Brym E., Czerniewska E. Second European Meeting on Hypertension Milan 9-12th June, 1985, abstract 250

323. Wydolność lewej komory serca oceniana metodami nieinwazyjnymi (polikardiograficzną i echokardiograficzną) u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi dializami(Determination of left-ventricular efficiency by means of non-invasive methods (polycardiography and echocardiography) in patients with chronic renal failure treated with repeated dialyses) Juskowa J., Łapińska K., Świderska-Kulikowa B., Deka A. Pol.Arch.Med.Wewn. 1981,65(17),17-29

322. Echocardioram in scleroderma 4 Symposium on Echocardiography. June 24-26, 1981, Thoraxcenter, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands. Łapińska K., Deka A., Szczepański A.

321. Zastosowanie echokardiografii do oceny serca w nadciśnieniu tętniczym (Use of echocardiography for cardiac evaluation in arterial hypertension) Deka-Starosta A., Knypl K. Kardiologia Polska 1981,24(11-12),815-20

320. Obraz echokardiograficzny przerwanej przegrody międzykomorowej w przypadku świeżego zawału serca (Echocardiographic findings in ventricular septum rupture in acute myocardial infarction) Chlebus H., Kancelarczyk W., Łapińska K., Raczyński J., Walczak E. Kardiologia Polska 1980,23(3),261-265

319. Trudności w rozpoznawaniu stanów gorączkowych – analiza materiału kliniki chorób wewnętrznych z lat 1968-1977 (Diagnostic difficulties in febrile conditions – analysis of cases at an internal medicine department in the years 1968-1977) Popławska W., Łapińska K. Pol.Arch.Med.Wewn. 1980,63(2),195-202.

318. Wielkość lewego przedsionka – porównanie kryteriów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych (Size of the left atrium – comparison of echocardiographic and electrocardiographic criteria) Łapińska K., Deka A., Torbicki A., Dąbrowska B. Kardiologia Polska 1978,21(2),133-8

317. Ciśnienie tętnicze a poziom katecholamin we krwi u chorych ze świeżym zawałem serca (Arterial blood pressure and catecholamine level in patients with acute myocardial infarction) Sznajderman M., Januszewicz W., Wocial B., Łapińska K. Kardiologia Polska 1977,20(1),63-6

315. Ocena wartości rokowniczej wolnych kwasów tłuszczowych i katecholamin w zawale serca na podstawie wyników rocznej obserwacji ambulatoryjnej. (Prognostic value of plasma free fatty acids and urinary catecholamines in myocardial infarction: 1-year follow-up.) Sznajderman M., Januszewicz W., Ciświcka-Sznajderman M., Wocial B., Łapińska K., Rymaszewski Z. Pol.Arch.Med.Wewn. 1976,56(5),433-8

314. Ultrasonogram tylnej ściany lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym (Ultrasonocardiogram of sthe left ventricular wall in patients with hypertension) Łapińska K., Deka A. Kardiologia Polska 1976,19(6),483-7

313. Zastosowanie ultrasonografii do oceny działania leków wpływających na stan czynnościowy mięśnia sercowego (Use of ultrasonocardiography in the evaluation of the effects of drugs on myocardial functioning) Łapińska K. Kardiologia Polska 1975,18(5),439-46

312. Ciśnienie tętnicze krwi a wydalanie katecholamin z moczem w świeżym zawale serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym i bez nadciśnienia (Arterial blood pressure and urinary catecholamine excretion in acute myocardial infarction in patients with and without hypertension) Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Kardiologia Polska 1975,18(2),161-66

311. Blood pressure and urinary excretion of catecholamines in hypertensive and normotensive patients with acute myocardial infarction Januszewicz W., Łapińska K., Wocial B., Sznajderman M. Eur.J.Clin.Invest. 1974,4(5), abstr. nr 275, p.387

310. Carcinoma of the adrenal cortex with hyperaldosteronism Filipecki S., Feltynowski T., Popławska W., Łapińska K., Kruś S., Wocial B., Januszewicz W. J.Clin.Endocrinol.Metab. 1972,35(2),225-9

309. Zespół liszaja rumieniowatego w przebiegu leczenia pronestylem (Lupus erythematosus in the course of treatment with procainamide: report of a case) Dąbrowska B., Łapińska K., Błaszczyk M. Kardiologia Polska 1971,14(3),316-20

308. Acute myocardial infarction – complications and management Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.Med.J. 1971,10(5),1053-60

307. Zastosowanie ksylokainy w leczeniu zaburzeń rytmu serca (Xylocaine in the therapy of arrhythmia) Łapińska K., Popławska W. Kardiologia Polska 1970,13(1),103-106

306. Świeży zawał – powikłania i metody postępowania (Recent myocardial infarct: complications and management) Januszewicz W., Chlebus H., Preibisz J., Popławska W., Rymaszewski Z., Łapińska K. Pol.Arch.Med.Wewn. 1970,45(4),541-7

305. Ocena skuteczności ksylokainy w leczeniu zaburzeń rytmu serca (Evaluation of the efficiency of xylocaine in the therapy of arrhythmia) Popławska W., Preibisz J., Łapińska K. Polski Tygodnik Lekarski 1970,25(8),295-297

304. Kaczka dziennikarska (książka, 264 stron) Journalist Duck (book, 264 pages) Knypl. K Warszawa 2020Journalist Duck (book, 264 pages) Knypl. K Warszawa 2020

303. Złoty dyplom lekarza (książka, 287 stron) Gold Medal Diploma (book, 287 pages) Knypl. K Warszawa 2019

302. Maść tygrysia 3.0 (Tiger ointment 3.0, book, 208 pages) Knypl K. Warszawa 2017 (książka, 208 stron)

301. Życie po byciu lekarzem Living after being a doctor (book, 192 pages) Knypl K. Warszawa 2009 (książka, 192 strony)

300. Atrezja przełyku. 101 pytań i odpowiedzi (książka, 200 stron) Eesophageal aresia. 101 questions and answers (book, 200 pages) Knypl. K Warszawa 2017 )

299. Diagnoza: gorączka złota (Diagnosis: Gold Rush, book, 140 pages) Knypl K. Warszawa 2014 (książka, 140 stron)

298. Kobiety i choroby układu krążenia pod red. Anny Posadzy-Małaczyńskiej Rozdział 1: Kobieta jako pacjentka (s. 9-15) – Krystyna Knypl Women and cardiovascular diseases. Edited by Anna Posadzy-Małaczyńska Chapter I: woman as a patient by Krystyna Knypl (pages 9-15) Termedia. Poznań 2009

297.Podręcznik hipertensjologii (książka, 339 stron) Hypertensiology handbook (book, 339 pages) Knypl K. Warszawa 2007

296. Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym (książka, 220 stron) Guide to hypertension (book, 220 pages) Knypl K. Warszawa 2003

295. Nadciśnienie tętnicze – stare problemy i nowe nadzieje (opracowanie monograficzne) Arterial hypertension – old problems and new expectations: a monograph Knypl K. Nowa Medycyna 2002, special issue, 370-B

  294. Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (opracowanie monograficzne) Arterial hypertension – diagnostics and treatment: a monograph Knypl K. Nowa Medycyna 2002,114(1),4-44,370-A

  293. Pacjent z bólem głowy – jak farmaceuta może mu pomóc? Knypl K. https://mgr.farm/nauka/pacjent-z-bolem-glowy-jak-farmaceuta-moze-mu-pomoc-promo/

292. Zastosowanie dobezylanu wapnia w chorobie hemoroidalnej. Knypl K. https://mgr.farm/nauka/zastosowanie-dobezylanu-wapnia-w-chorobie-hemoroidalnej-promo/

291. Leki biologiczne i biopodobne (Biological and biosimilar medicines) Knypl K. Diabetyk 2019,1,22

290. Leczenie osób w starszym wieku (Treatment of elderly people) Knypl K. Diabetyk 2019,2,289. Mikrozmiana, makroproblem (Micro change, macro problem) Knypl K. Diabetyk 2019,3,16

288. Największe zagrożenia dla zdrowia (The greatest health risks) Knypl. K. Diabetyk 2019,3,24

287. Praca zmianowa a zdrowie (Shift work and health) Knypl K. Diabetyk 2019,4,20

286. Tematy kongresu kardiologicznego (Cardiology Congress Topics) Knypl K. Diabetyk 2019,5,22

285. Życie z rozrusznikiem serca (Life with a pacemaker) Knypl K. Diabetyk 2019,6,20

284. Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia (New guidelines for the treatment of hypertension) Knypl K. Diabetyk 2019,7,24

283. Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia (cz. 2) (New guidelines for the treatment of hypertension – part 2) Knypl K. Diabetyk 2019,8,22

282. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia (Pharmacological treatment of hypertension) Knypl K. Diabetyk 2019,8,24

281. Wytyczne leczenia a życie (Guidelines for treatment and life) Knypl K. Diabetyk 2019,9,22

280. Niezbędne dla życia jony (Ions essential to life) Knypl K. Diabetyk 2019,9,38

279. Leczenie antybiotykami (Treatment with antibiotics) Knypl K. Diabetyk 2018,1,24

278. Flora bakteryjna przewodu pokarmowego a zdrowie (Bacterial flora of the digestive tract and health) Knypl K. Diabetyk 2018,2,36

277. Wskazówki dla pacjentów ze stymulatorem serca (Tips for patients with a pacemaker) Knypl K. Diabetyk 2018,3,22

276. Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu (Treatment of hypertension prevents dementia) Knypl K. Diabetyk 2018,4,22

275. Czynniki zmieniające glikemię (42 glycemic factors) Knypl K. Diabetyk 2018,5,16

274. Postępy w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej (Advances in the treatment of familial hypercholesterolemia) Knypl K. Diabetyk 2018,6,24

273. Globalizacja a nasze zdrowie (Globalization and our health) Knypl K. Diabetyk 2018,7,40

272. Witamina D: ile, dla kogo, kiedy? (Vitamin D: how much, for whom, when?) Knypl K. Diabetyk 2018,8,22

271. Powikłania sercowo-naczyniowe (Cardiovascular complications Knypl K. Diabetyk 2018,9,18

270. Powikłania sercowo-naczyniowe (2). Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze (Cardiovascular complications (2). Atherosclerosis and hypertension) Knypl K. Diabetyk 2018,10,18

269. Powikłania sercowo-naczyniowe (3). Choroba wieńcowa, zawał serca i niewydolność krążenia (Cardiovascular complications (3). Coronary heart disease, myocardial infarction and circulatory insufficiency) Knypl K. Diabetyk 2018,11,12

268. Wytyczne leczenia cukrzycy typu 2 – ADA-EASD (Guidelines for the treatment of type 2 diabetes – ADA-EASD) Knypl K. Diabetyk 2018,12,17

267. Lepsza przyszłość pilnie potrzebna! (A better future is urgently needed!) Knypl K. Diabetyk 2018,12,42

266. Rusz się, to działa (Come on, it works) Knypl K. Diabetyk 2017,1,38

265. Psychospołeczne aspekty cukrzycy (Psychosocial aspects of diabetes) Knypl K. Diabetyk 2017,2,20

264. Powikłania naczyniowe w cukrzycy (cz. 1) (Vascular complications in diabetes. Part 1) Knypl K. Diabetyk 2017,3,12

263. Powikłania naczyniowe w cukrzycy (cz. 2) (Vascular complications in diabetes. Part 2) Knypl K. Diabetyk 2017,4,10

262. Powikłania naczyniowe w cukrzycy (cz. 3) (Vascular complications in diabetes. Part 3) Knypl K. Diabetyk 2017,5,18

261. Uwaga na kwas moczowy! (Note on uric acid!) Knypl K. Diabetyk 2017,6,22

260. Ból w klatce piersiowej (Pain in the chest) Knypl K. Diabetyk 2017,7,24

259. Zdrowie publiczne i nowe zagrożenia (Public health and new threats) Knypl K. Diabetyk 2017,8,24

258. Choroba refluksowa przełyku (cz. 1) (Gastroesophageal reflux disease) Knypl K. Diabetyk 2017,9,20

257. Choroba refluksowa przełyku (cz. 2) (Gastroesophageal reflux disease) Knypl K. Diabetyk 2017,10,24

256. Zdrowie publiczne. Nowe zadania (Public health. New tasks) Knypl K. Diabetyk 2017,11,40

255. Zegar biologiczny (Biological clock) Knypl K. Diabetyk 2017,12,30

254. Polineuropatia cukrzycowa – diagnostyka i leczenie (Diabetic polyneuropathy – diagnosis and treatment) Knypl K. Diabetyk 2016,1,14

253 Wpływ niedocukrzenia na organizm (cz. 1) (The impact of hypoglycemia on the body. Part. 1) Knypl K. Diabetyk 2016,2,14

252. Wpływ niedocukrzenia na organizm (cz. 2) (The impact of hypoglycemia on the body. Part. 2) Knypl K. Diabetyk 2016,3,16

251. Ulotka prawdę ci powie (The leaflet tell you the truth) Knypl K. Diabetyk 2016,3,16

250. Czy kobiety i mężczyźni chorują na cukrzycę tak samo? (Do women and men equally have diabetes?) Knypl K. Diabetyk 2016,4,18

249. Choroby przyzębia przy cukrzycy (Periodontal disease in diabetes) Knypl K. Diabetyk 2016,5,12

248. Badaj się regularnie (Examine regularly) Knypl K. Diabetyk 2016,5,20

247. Żywność ekologiczna (Eco food) Knypl K. Diabetyk 2016,6,22

246. O szkodliwości e-papierosów (About the dangers of e-cigarettes) Knypl K. Diabetyk 2016,7,22

245. Męski i żeński układ krążenia (Male and female cardiovascular system) Knypl K. Diabetyk 2016,8,10

244. Bioniczna trzustka (Bionic pancreas) Knypl K. Diabetyk 2016,9,26

243. Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie (Air pollution and health) Knypl K. Diabetyk 2016,10,40

242. Choroby naczyniowe mózgu (Cerebrovascular disease) Knypl K. Diabetyk 2016,11,24

241. Plusy i minusy telemedycyny (Pros and cons of telemedicine) Knypl K. Diabetyk 2016,12,22

240. Co nowego w światowej kardiologii? (What’s new in the world of cardiology?) Knypl K. Diabetyk 2015,1,40

239. Domowe pomiary ciśnienia krwi (Home-measured blood pressure) Knypl K. Diabetyk 2015,2,22

238. Kardiomiopatia cukrzycowa (Diabetic cardiomyopathy) Knypl K. Diabetyk 2015,3,18

237. Rozpoznawanie nowotworów (Recognition of cancer) Knypl K. Diabetyk 2015,3,40

236. Bierne palenie papierosów (Passive smoking) Knypl K. Diabetyk 2015,4,28

235. Rola i znaczenie witaminy D (cz. 1) (The role and importance of vitamin D, part 1) Knypl K. Diabetyk 2015,5

234. Rola i znaczenie witaminy D (cz. 2) (The role and importance of vitamin D, part 2) Knypl K. Diabetyk 2015,6,18

233. Czy zawsze warto się odchudzać? (Is it always worth it to lose weight?) Knypl K. Diabetyk 2015,7,26

232. Edukacja w cukrzycy (Education in Diabetes) Knypl K. Diabetyk 2015,8,40

231. Uwaga na udar mózgu (cz. 1) (Note stroke. Part 1) Knypl K. Diabetyk 2015,9,22

230. Udar mózgu (cz. 2). Leczenie i rehabilitacja (Stroke. Part 2. Treatment and rehabilitation) Knypl K. Diabetyk 2015,10,28

229. Z kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Congress of the European Society of Cardiology) Knypl K. Diabetyk 2015,11,40

228. Dolegliwości skórne przy cukrzycy (Skin problems in diabetes) Knypl K. Diabetyk 2015,12,12

227. Bierne palenie jest szkodliwe! (Passive smoking is harmful!) Knypl K. Diabetyk 2014,1,38

226. Gorzkie konsekwencje spożywania cukru (Bitter consequences of consuming sugar) Knypl K. Diabetyk 2014,2,38

225. Postępy w kardiologii (1) (Advances in cardiology) Knypl K. Diabetyk 2014,3,36

224. Postępy w kardiologii (2) (Advances in cardiology) Knypl K. Diabetyk 2014,4,38

223. Internet a kwestie zdrowotne (Internet and health issues) Knypl K. Diabetyk 2014,6,40

222. Oryginalne czy generyczne? (Original or generic?) Knypl K. Diabetyk 2014,7,26

221. Kongres American Diabetes Association 2014 (Congress of the American Diabetes Association, 2014) Knypl K. Diabetyk 2014,8,40

220. Insulina wziewna – czy poprawi jakość życia diabetyków? (Inhaled insulin – improving the quality of life of diabetics?) Knypl K. Diabetyk 2014,9,22

219. Pomocne dla zdrowia gadżety (Health helpful gadgets) Knypl K. Diabetyk 2014,10,38

218. W zdrowym ciele – magnez i wapń (In a healthy body – magnesium and calcium) Knypl K. Diabetyk 2014,12,38

217. Radioterapia onkologiczna (Radiation oncology) Knypl K. Diabetyk 2013,1,40-41

216. Świat bez papierosa (A world without cigarettes) Knypl K. Diabetyk 2013,2,40-41

215. Telmisartan w leczeniu nadciśnienia tętniczego (Telmisartan in the treatment of hypertension) Knypl K. Gabinet Prywatny 2013,2,36

214. Zdrowie i choroby statystycznego Polaka (Health and illness of statistical Pole) Knypl K. Diabetyk 2013,3,39-41

213. Nadciśnienie tętnicze a żywienie (Hypertension and nutrition) Knypl K. Diabetyk 2013,5,25

212. Nadciśnienie tętnicze a wysiłek fizyczny (Hypertension and exercise) Knypl K. Diabetyk 2013,6,24

211. Co nowego w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów (What’s new in the diagnosis and treatment of cancer) Knypl K. Diabetyk 2013,7,40

210. Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia (New guidelines for the treatment of hypertension) Knypl K. Diabetyk 2013,8,24

209. Badania kontrolne – jakie i kiedy? (1) (Control tests – what and when?) Knypl K. Diabetyk 2013,10,25

208. Badania kontrolne – jakie i kiedy? (2) (Control tests – what and when?) Knypl K. Diabetyk 2013,11,30

207. Cukrzyca i układ krążenia – nowe wytyczne (Diabetes and cardiovascular system – new guidelines) Knypl K. Diabetyk 2013,11,28

206. O przeszczepach narządów (The organ transplant) Knypl K. Diabetyk 2013,12,40

205. Nadciśnienie tętnicze w wytycznych PTD (Hypertension in guidelines of Polish Diabetic Society) Knypl K. Diabetyk 2012,1,20-22

204. Miażdżyca w wytycznych PTD (Atherosclerosis in guidelines of Polish Diabetic Society) Knypl K. Diabetyk 2012,2,24-25

203. Co nas boli? (What hurt us?) Knypl K. Diabetyk 2012,3,14-15

202. Kto się leczy u doktora Google’a? (Who to treat with Dr. Google?) Knypl K. Diabetyk 2012,4,40-41

201. Zatruty kielich Neptuna (Neptune’s poisoned chalice) Knypl K. Diabetyk 2012,5,44-45

200. Nowości ze świata diabetologii (News from the world of diabetes) Knypl K. Diabetyk 2012,8,38-39

199. Kardiomiopatia cukrzycowa (Diabetic cardiomyopathy) Knypl K. Diabetyk 2012,10,36-37

198. O chirurgii bariatrycznej (About Bariatric Surgery) Knypl K. Diabetyk 2012,9,38-39

197. Kongres European Society of Cardiology (Congress of the European Society of Cardiology) Knypl K. Diabetyk 2012,11,36-37

196. Jakość życia pacjentów z zawrotami głowy (Quality of life in patients with dizziness) Knypl K. Vertigoprofil 2012,1-2,22-26

195. Noblowskie receptory G (Nobel receptors G) Knypl K. Diabetyk 2012,12,40-41

194. Nowości z kongresu American Heart Association w Chicago (I have diabetes and what’s next?) Knypl K. Lekarz Praktyk 2011,1,10-12

193. Społeczne aspekty bólu przewlekłego – projekty nowych rozwiązań w krajach Unii Europejskiej (Social aspects of chronic pain – the design of new solutions in the countries of the European Union) Knypl K. Lekarz Praktyk 2011,1,26-27

192. Serce nie sługa (The heart is not a servant) Knypl K. Diabetyk 2011,1,22-24

191. Miłość i cukrzyca (Love and diabetes) Knypl K. Diabetyk 2011,2,20-22

190. Żywność zmodyfikowana genetycznie (Genetically modified food) Knypl K. Diabetyk 2011,3,20-21

189. Groźny duet: nadciśnienie i cukrzyca (Formidable duo: hypertension and diabetes) Knypl K. Szugarfrik 2011,2,16

188. Cukrzyca i zapobieganie nowotworom (Diabetes and cancer prevention) Knypl K. Diabetyk 2011,4,18-19

187. Żywność modyfikowana genetycznie a zdrowie (Genetically modified foods and health) Knypl K. Lekarz Praktyk 2011,2,8-10

186. Spojrzenie hipertensjologa na zawroty głowy (Hipertensjologist looks at dizziness) Knypl K. Vertigoprofil 2011,4,14-18

185. Czy uzupełniać dietę suplementami? (Do you add supplements to your diet?) Knypl K. Diabetyk 2011,5,34-35

184. Leki obniżające ciśnienie a cukrzyca (Pressure-lowering drugs and diabetes) Knypl K. Szugarfrik 2011,4,8-9

183. Choroba wieńcowa a cukrzyca (Coronary artery disease and diabetes) Knypl K. Diabetyk 2011,6,18-19

182. Ukryte źródła soli (Hidden sources of salt) Knypl K. Diabetyk 2011,7,30-31

181. Zdrowotne błędy wakacyjne (Summer health mistakes) Knypl K. Diabetyk 2011,8,30-31

180. Zapachy niebezpieczeństwa (The smell of danger) Knypl K. Diabetyk 2011,9,34-35

179. Kardiologiczne ABC (Cardiac ABC) Knypl K. Diabetyk 2011,10,20-22

178. Probiotyki i zdrowie (Probiotics and health) Knypl K. Diabetyk 2011,10,29-30

177. Choroby rzadkie oraz leki sieroce (Rare diseases and orphan drugs) Knypl K. List do Pani 2011,11,34-35

176. Mikrokrążenie przyczyną powikłań (Microcirculation cause complications) Knypl K. Diabetyk 2010,2,20-22

175. Zawsze czytaj ulotki leków! (Always read the leaflet of medicines!) Knypl K. Diabetyk 2010,3,22-23

174. Stopa cukrzycowa (Diabetic foot) Knypl K. List do Pani 2010,3,34-35

173. Mam cukrzycę i co dalej? (I have diabetes and what’s next?) Knypl K. Na zdrowie 2010,3,38-40

172. Diagnozy dr. Google (Dr. Google’s diagnosis) Knypl K. Diabetyk 2010,4,24-25

171. Nowości w kardiologii światowej (World news in cardiology) Knypl K. Diabetyk 2010,5,20-22

170. Statystycznie rzecz ujmując, czyli jak? (Statistically speaking, that is, how?) Knypl K. Diabetyk 2010,6,22-23

169.Od myszy laboratoryjnej do pacjenta (Since laboratory mice to the patient) Knypl K. Diabetyk 2010,7,20-21

168. Kompozycja letniego talerza (The composition of summer dish) Knypl K. List do Pani 2010,7/8,36

167.Społeczne aspekty bólu przewlekłego (Socialaspects of chronic pain) Knypl K. Diabetyk 2010,8,12-13

166.Wstydliwy problem (Chaste problem) Knypl K. Diabetyk 2010,8,16-17

165. Nowości światowej onkologii (World news in oncology) Knypl K. Diabetyk 2010,9,18-19

164. Ach, ta grypa! (Ah, this flu!) Knypl K. Diabetyk 2010,10,14-16

163. Czy grypa zaatakuje nas jesienią? (Is the flu attack us in the autumn?) Knypl K. List do Pani 2010,10,33-34

162. Grypa sezonowa (Seasonal influenza) Knypl K. Manager Apteki 2010,10,28-29

161. Umiejętność przestrzegania zaleceń (cz. 1) (Ability to follow the recommendations. Part 1) Knypl K. Diabetyk 2010,11,20-22

160. Umiejętność przestrzegania zaleceń (cz. 2) (Ability to follow the recommendations. Part 2) Knypl K. Diabetyk 2010,12,16-18

159. Do rany przyłóż (For wound care with) Knypl K. Glukomag 2009,3,42-43

158. Zalecenia modyfikacji stylu życia (The recommendations of lifestyle modification) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,7,19-19

157. Gdy stawy odmawiają posłuszeństwa (When the joints refuse a obedience) Knypl K. List do Pani 2006/2007,12/1,38-39

156. Przystanek Dania. Wywiad z Carstenem Arsenem (Stop: Dennmark. Interview with Carsten Arsen) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,9,62-64

155. Koszyk obietnic (Basket full of promises) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,9,42-46

154. Lekarze na walizkach. Wywiad z Hakanenem Peterssonem (Doctors out of suitcase. Interview with Hakanen Petersson) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,10,66-70

153. Kram z życzeniami (The stall with wishes) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,10,64-65

152. Stop szybkiemu jedzeniu! (Stop fast eating!) Knypl K. List do Pani 2006,4,34

151. Serce kobiety (Womans heart) Knypl K. List do Pani 2006,5, 32-33151. Kalendarz chorób serca (Calendar of heart diseases) Knypl K. List do Pani 2006,9,34-35

150. Jak uchronić się przed grypą? (How to protect influenza?) Knypl K. List do Pani 2006,10,32-33

149. Choroba jak każda inna (Ilness like any other) Knypl K. List do Pani 2006,11,32

148. Sprawozdanie z kongresu American Heart Association 2005 albo… do serca przytul psa (Report of the American Heart Association or… hug the dog) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2005,s.94-95

147. Zatrucia pokarmowe (Food poisoning) Knypl K. Superlinia 2004,7,52-53

146. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego (New guidelines of hypertension treatment) Knypl K. Informator – Leki współczesnej terapii w Polsce 2004,3,70-71

145. Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego (New guidelines of hypertension treatment) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej. 2003,8,13-17

144. Miejsce pracy przyjazne zdrowiu (Friendly workplace) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,1,37-41

143. Czerwone wino a zdrowie (Red wine and health) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,2,23-26

142. Nadwaga i otyłość – problemy ekonomiczne i terapeutyczne (Overweight and obesity – economic and therapeutic problems) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,2,10-15

141. Wpływ telefonów komórkowych na zdrowie użytkownika (Influence of mobile phones on health) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,3,61-62

140. Wypalenie zawodowe (Professional burnout) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,9,53-55

139. Nagły zgon sercowy – przyczyny oraz metody zapobiegania (Sudden cardiac death – causes and prevention methods) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2000,9,55-58

138. Stres zawodowy a zagrożenia zdrowotne (The influence of professional stress on health) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2000,11,35-38

137. O diecie polskiej i śródziemnomorskiej (Polish and Mediterranean diet) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 1999,10,41-47

136. Amory i cukrzyca (Love affairs and diabetes) Knypl K. Diabetyk 2014,2,10

135. Rzeczywistość równoległa (Paralell reality) Knypl K. Gazeta Lekarska 2012,1,47

134. Oszczędności i nowości (Savings and news) Knypl K. Menedżer Zdrowia, 2012,1,49

133. Czekolada i zdrowie (Chocolate and health) Knypl. K. Nowa Currenda, 2012,12,84

132. Pocałunek uzależnienia (The kiss of addiction, book, 121 pages) Knypl. K. Warszawa 2012 (książka, 121 stron)

131. Szczepionka z kieszonki (The vaccine from pocket) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,1,46-47

130. Słuchawki i paragrafy (Stethoscopes and paragraphs) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,2,46-47

129. Wolny zawód zniewolony (Freelancer enslaved) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,3,44-45

128. Podżegacze i kułacy (Instigators and kulaks) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,4,44-45

127. Sezon na polowanie (Hunting season) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,5,48-49

126. Dokręcanie śruby (Tightening the screws) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,6,48-49

125. Jak spędzić urlop zdrowo i bezpiecznie? (How to spend your holidays healthy and safe?) Knypl K. Nowa Currenda 2011,6,89-96

124. Podróże małe i duże (Trips big and small) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,7,48-49

123. Zdrowie na wakacjach (Health on holiday) Knypl K. List do Pani 2011,7/8,36

122. Zaplątani w sieć (Tangled in a web) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,8,48-49

121. Bezpieczeństwo preskrypcji (Safety prescriptions) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,9,44-45

120. Sen mara i kara (Nightmares and penalty) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,10,50-51

119. Czy istnieje życie pozaNFZ-owe? (Life and reimbursement) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,11,52

118. O ile płatnik nie uzna inaczej (Unless otherwise deems the payer) Knypl K. Gazeta Lekarska 2011,12,48

117. Noworoczne postanowienia (New Year’s provisions) Knypl K. List do Pani 2010/2011,12/01,37

116. Królowa jest ciężko chora (The Queen is very ill) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,1,12-13

115. Nowe szaty lekarza (Doctor’s new clothes) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,2,18-19

114. Specjalizacja z cierpliwości (Specialization of patience) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,3,20-21

113. Rozsądek zmodyfikowany (Modified sense) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,4,14-15

112. Flirt z Big Pharmą (Flirt with Big Pharma) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,5,16-17

111. Sztuka rozmowy (Art of conversation) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,6-7,21-22

110. Nowotwory i inne zmory (Cancers and other banes) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,8-9,24-25

109. Wesołe jest życie staruszka (Funny life of an old man) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,10,34-35

108. Nieznośna lekkość cudzego bólu (The unbearable lightness of someone else’s pain) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,11,40-41

106. Przy świątecznym stole (At the Christmas table) Knypl K. Gazeta Lekarska 2010,12,46-47

105. Medicus Medici lupus est Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,1,10-11

104. Tajemnica lekarska (Medical secrecy) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,2,26-27

103. Poświęcenie i przeznaczenie (Devotion and destiny) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,3,12-13

102. Droga przez punkty (Way through the points) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2009,3,42-44

101.Cywilizacja soli (Salt civilization) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,4,14-15

100. Życie po byciu lekarzem (Life after being doctor) Knypl K. Lekarz Praktyk 2009,4,31-33

99. Mistrz czy ekonom? (Master or supervisor?) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,5,16-17

98. Doktorzy w sieci (Doctors in the Web) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2009,5,70-77

97. Pajęcza sieć (Spider’s Web) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,6-7,10-11

96. O diecie polskiej i śródziemnomorskiej (About Polish and Mediterranean diet) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,8-9,26-27

95. Czytanie ze zrozumieniem (Reading with comprehension) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,10,20-21

94. O naturze schorzeń (About nature of diseases) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,11-12

93. Grupa wsparcie i rozdarcia (Dilemmas of support group) Knypl K. Gazeta Lekarska 2009,12,18-19

92. Teoria sukcesu i praktyka klęski (Theory of success and practice of defeat) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,1,12-13

91. Gen sukcesu (Gen of success) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,2,16-17

90. Młodym być (Be a young) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,4,16-17

89. Właściciel winy (Owner of quilty) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,5,26-27

88. Przypadłości narodowe (National aliments) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,6,16-17

87. Receptologia stosowana (Practical aspects of prescriptions) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,7-8,20-21

86. Bat na doktorów (Whip to doctor) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,10,14-15

85. Cena wiedzy (Price of knowledge) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,11,14-15

84. Ręce lekarza (Doctor’s hands) Knypl K. Gazeta Lekarska 2008,12,10-12

83. Emigracyjny tor przeszkód (Obstacles during emigration) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,1,6

82. Google prawdę ci powie? (Google will tell you the truth?) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,1,12-13

81. Płakać czy płacić? (Cry or pay?) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,2,14-15

80. Ordynacja lekarska (Medical recommendation) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,4,16-17

79. Lekarz wyjeżdża do Danii (The doctor travels to Denmark) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,4,22

78. Hiszpania szuka lekarzy (Spain is looking for doctors) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,5,22

77. Polski lekarz w Irlandii (Polish doctor in Ireland) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,6,22

76. Nowa Zelandia dla zdeterminowanych (New Zealand for determined) Knypl K. Praktyka Lekarska 2007,7,22

75. Delikatna materia zaufania (Delicate matter of trust) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,5,14-15

74. Zasapany dowcip (Breathless joke) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,6,12-13

73. Syndrom krótkiej kołdry (Syndrome of short quilts) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,9,22-24

72. Porozmawiajmy o mobbingu (Let’s talk about mobbing) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,10,16-17

71. Wypisy z myśli narodu i władz (Extracts from the thoughts of nations and authorities) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,11,14-15

70. Moberator polski (Mobbing in Poland) Knypl K. Gazeta Lekarska 2007,12,20-21

69. Strusia polityka (Ostrich policy) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,1,2007

68. Lista bezkarnych (List of impunity) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,1,22

67. Cyfrowy zapis (Digital record) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,2,74-75

66. Szpital Europa (The Europe hospital) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,4,52-59

65. Strażnicy jakości. Rozmowa ze Stevenem Levensonem (The guardians of quality. Interview with Steven Levenson) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,5,28-29

64. Gra o życie. Rozmowa z dr. Barrym Silbaughem, prezydentem American College of Physician Executives (Game of life. Interview with dr. Barry Silbaugh, president of American College of Physician Executives) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2007,6,32-28

63. Doktor z żelaza (The iron doctor) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,2,22-23

62. Komentarz do artykułu Sandry J. Taler (Commentary on the article of Sandra J. Taler) Knypl K. Kardiologia po Dyplomie 2006,5,45-46

61. Hierarchia wartości. Wywiad z dr. E. R. Reinhardtem (Hierarchy of values. Interview with dr. E.R. Reinhardt) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,1,36-38

60. Lekowa stajnia Augiasza (Drug stable Augeas) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,2,42-46

59. Medycyna hybrydowa. Wywiad z dr. Drago Cerchiari i Mauricem Wagnerem (Hybrid medicine. Interview with dr. Drago Cerchiari and Maurice Wagner) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,3,44-48

58. Czy leci z nami tłumacz? (Is the translator on the board?) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,3,8

57. Racja demokracja (Arguments of democracy) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,4,12-13

56. Zdroworozsądkowa edukacja podyplomowa (Continuous medical education) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,5,16-17

55. Solidarni inaczej (Otherwise solidarity) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,6,16

54. Pożegnajmy doktora Judyma! (Let’s say: farewell dr. Judym!) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,7-8,25

53. Stwierdzić zgon (Diagnosis of the death) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,9,26-27

52. Napisać receptę – to nic wielkiego! (Write a prescription isn’t big challenge!) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,11,18

51. O naturze kariery i sukcesu (About the nature of career and success) Knypl K. Gazeta Lekarska 2006,12,6-8

50. Leki to produkt masowy. Wywiad z prof. Philipem Kotlerem (Drugs are a bulk product. Interview with prof. Philip Kotler) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,4,30-31

49. Początek końca (Begining of the end) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,5,28-30

46. Jak oceniano szpitale (How hospitals were assessed?) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,6,24-29

45. Amerykańska lekcja. Wywiad z Tomem Cigarranem (American lesson. Interview with Tom Cigarran) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,7,66-67

44. Komentarz do artykułu „Sód i potas w patogenezie nadciśnienia tętniczego” (Comment on the article “Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension) Knypl K. Kardiologia po Dyplomie 2007,6,34-35

43. Strach się bać (The fear of fear itself) Knypl K. Menedżer Zdrowia 2006,8,24-28

42. Zespół wypalenia zawodowego lekarzy (Professional burnout) Knypl K. Gazeta Lekarska 2005,4,18-19

41. Ciężkie życie prawdy (Heavy life of true) Knypl K. Gazeta Lekarska 2005,6,30-31

40. Myśli numerowane, fakty kontrolowane (Numbered thoughts, checked facts) Knypl K. Gazeta Lekarska 2005,9,22-23

39. Dyskretny zapach medycznych finansów (Discret aroma of medical finance) Knypl K. Gazeta Lekarska 2005,10,10-11

38. Komentarz do artykułu „Inhibitory ACE – zasady stosowania” (Comment on the article „Principles of ACE inhibitors use”) Knypl K. Essentia Medica 2004,14,42-43.

37. Napisz o swoim Mistrzu! (Write about your Master!) Knypl K. Przewodnik Lekarza 2004,7,97-99

36. Polemika „Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę – nowe możliwości terapeutyczne” (Controversy “Angiotensin converting enzyme inhbitors – new therapeutic options”) Knypl K. Essentia Medica 2004,5,74.

35. Kardiolog w Internecie (Cardiologist on the Internet) Knypl K. Twój magazyn medyczny – Kardiologia 2004,1,58.

34. Prawdomówność w medycynie (Truthfulness in medicine) Knypl K. Internetowe Czasopismo Filozoficzne DIAMETROS http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/?l=1&p=deb5&m=43&ii=159

33. Menedżer marzy o podróży dookoła świata cz.1 (Manager dreaming of a journey around the world. Part I) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2003,3,38-41

32. Menedżer marzy o podróży dookoła świata cz. 2 (Manager dreaming of a journey around the world. Part II) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2003,4,39-42

31. Historia pieniądza (The history of money) Knypl K Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2003,6,39-42

30. Menedżer w Internecie (Internet for managers) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2002,1,12-15

29. Menedżer odwiedza portale internetowe (Intrnet portals for managers) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2002,3,19-22

28. Menedżer planuje wakacje (Holiday planning for managers) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2002,5,38-41

27. Menedżer płaci kartą kredytową (Manager paying by credit card) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2002,6,76-79

26. Przewodnik po pułapkach hotelowych (Guide to hotel traps) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2002,8,12-16

25. Kobiety w zarządzaniu – szanse i zagrożenia (Women in management – opportunities and threats) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,1,23

24. Menedżer w podroży (Traveling manager) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2001,10,47-50

23. Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (Public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,14(31),8-9

22. Problemy Kas Chorych w II Rzeczpospolitej. (The problems of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,3-4(33/34),12-13

21. „Wiadomości Kas Chorych” pismo Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych w II Rzeczpospolitej („Wiadomości Kas Chorych” – journal of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,3-4(33/34),13-15

20. Największe Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej (The biggest regional departments of the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),22-24

19. Ubezpieczenia społeczne na świecie – jak to się zaczęło? (Public health insurance in the world – how did it begin?) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,5(35),21-22

18. Obowiązki pracodawców wobec kas chorych w II Rzeczpospolitej (Employers’ duties to the public health care system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,6(36)23-24

17. Zakres świadczeń realizowanych przez kasy chorych w II Rzeczpospolitej (Medical benefits in the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,6(36),22-24

16. Władze oraz pracownicy kas chorych w II Rzeczpospolitej (Authorities and employees of the public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,7(37),19-20

15. Receptariusz kas chorych w II Rzeczpospolitej (Public health insurance system – drug prescription rules in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,7(37),21-22

14. Budżet Kas Chorych w II Rzeczpospolitej (The budget of public health insurance system in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),19-21

13. Kasa Chorych m. Warszawy w latach 1920-30 (Public health insurance system in Warsaw 1920-1930) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,8(38),21-22

12. Ostatni numer „Wiadomości Kas Chorych” (The last issue of „Wiadomości Kas Chorych”) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,9(39),10-11

11. Świadczenia medyczne dla inwalidów wojennych w II Rzeczpospolitej (Medical benefits for veterans in Poland in the years 1918-1939) Knypl K. Biuletyn Kas Chorych 2001,9(39),11-12

10. Kasy Chorych w II Rzeczpospolitej – czy historia może się powtarzać? (Public health insurance system in Poland in the years 1918-1939 – can history repeat itself?) Knypl K. Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3(41),66-66

9.Zasady postępowania menedżera opieki zdrowotnej (The work principles of health care manager) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 2000,10,117-119

8. Odpowiedzialność za własne zdrowie (The responsibility for health) Knypl K. Gazeta Medyczna 2000,24,21

7. Profilaktyka w Branżowej Kasie Chorych (Prophylaxis in military health care system) Knypl K. Służba Zdrowia 2000,27-29, 3-10 listopada

6. Uwaga na serce. List do redakcji (Caution: heart! Letter to the editor) Knypl K. Wysokie Obcasy 1999, 3 lipca

5. Prawa i obowiązki w procesie leczenia – komentarz lekarza praktyka (The rights and duties in the process of treatment – medical practitioner comments) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 1999,12,31-34

4. Zarządzanie własnym zdrowiem przez menedżera opieki zdrowotnej (Health management for health care managers) Knypl K. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej 1999,8,27-33

3. Rola prawidłowego żywienia w zapobieganiu chorobom układu krążenia. List do redakcji oraz informacja o przeprowadzonym szkoleniu dla pielęgniarek (The role of dietary treatment in prevention of cardiovascular disease. Letter to editor and information about teaching seminar for nurses) Knypl K. Kardiol.Pol. 1998,48,88-88

2. Czynniki ryzyka choroby wieńcowej. Rola pielęgniarki w zapobieganiu chorobom układu krążenia. List do redakcji oraz informacja o przeprowadzonym seminarium szkoleniowym dla pielęgniarek (Coronary heart disease risk factors. The role of nurses in prevention of cardiovascular disease. Letter to editor and information about teaching seminar for nurses) Knypl K. Kardiol.Pol. 1997,47,279-279

1. Promieniowanie jonizujące (Ionizing radiation) Knypl K. Horyzonty Techniki 1987,4,22-31