Przydatne adresy internetowe z informacjami o chorobach rzadkich

Lista chorób rzadkich z krótkim opisem w języku angielskim:
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN&TAG=A

Czy lek ma status leku sierocego: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Drugs_Search.php?lng=EN

Polska strona Orphanet: http://www.orpha.net/national/PL-PL/index/strona-g%C5%82%C3%B3wna/

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich: http://www.rzadkiechoroby.pl/

Stan prac nad narodowym Planem Chorób Rzadkich: http://www.rzadkiechoroby.pl/np/index.htm

Eurordis: http://www.eurordis.org/

(K.K.)

GdL 4_2017