Innovative Medicine Initiative Stakeholder Forum

Korespondencja własna z Brukseli

Krystyna Knypl

Stolica Zjednoczonej Europy jest miejscem wielu inicjatyw, także w zakresie medycyny. Strukturą, która zajmuje się ich wdrażaniem, jest Innovative Medcine Initiative (IMI). 13 maja 2013 r. odbyło się doroczne forum, na którym przedstawiono osiągnięcia w zakresie badań na schorzeniami mózgu.

2013-IMI-5187

2013-IMI-5224

Program

Program obrad obejmował wystąpienia przedstawicieli struktur Unii Europejskiej oraz reprezentantów instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych przedsięwzięć badawczych.

Dyrektor wykonawczy IMI Michel Goldman, który otworzył obrady, omówił dotychczasowe wsparcie UE dla badań nad mózgiem.

Z uwagi na rosnącą liczbę obywateli krajów unijnych cierpiących na schorzenia neurologiczne poszukiwanie nowych metod leczenia oraz diagnozowania tych schorzeń jest jednym z ważniejszych zadań.
Mimo iż wiemy stosunkowo dużo o schorzeniach neurodegeneracyjnych, a gromadzenie wiedzy ułatwiają dostępne szeroko programy informatyczne, to wyciąganie wniosków, które da się przełożyć na praktykę kliniczną, nie jest łatwe.

2013-IMI-5193

Zagadnieniu temu był poświęcony wykład prof. Richarda Frackowiaka z Kliniki Neurologicznej w Lozannie.

Profesor zwrócił uwagę, że mamy obecnie wiele metod badania mózgu, które dostarczają obszernych danych na temat schorzeń, ale nie dysponujemy holistyczną koncepcją interpretacji tych badań. Istnieje potrzeba integracji uzyskiwanych wyników i zdaniem profesora Frackowiaka jest to zadanie dla nowej dyscypliny – informatyki medycznej.

Innego rodzaju problemy zostały przedstawione w wykładzie reprezentanta Neuroscience Technologies. Wykładowca omówił problemy związane z diagnozowaniem i leczeniem bólu przewlekłego, który jego zdaniem jest odrębną i samodzielną jednostką chorobową. Zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka koncepcja bólu przewlekłego jako jednostki chorobowej. Do tej pory ból, podobnie jak gorączka, uważany był za jeden z objawów występujących w wielu schorzeniach. Celem prowadzonych badań jest poszukiwanie biomarkerów bólu przewlekłego oraz nowych leków na to schorzenie.

Bardzo interesujące dane przedstawił przedstawiciel F. Hoffman – La Roche na temat podjętych niedawno badań nad autyzmem. Nad schorzeniem tym do niedawna nie prowadzono żadnych szerzej zakrojonych badań klinicznych, nie ma wypracowanych wytycznych ani strategii postępowania, a rodzice dzieci cierpiących na autyzm nie bardzo mają do kogo się zwrócić o poradę i pomoc. Cenną inicjatywą w tym obszarze jest portal http://www.autismspeaks.org.

Sporo uwagi poświęcili różni wykładowcy chorobie Alzheimera. Zwracano uwagę na długi okres dzielący wystąpienie objawów od postawienia rozpoznania. Obecni na konferencji przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego przedstawili aspekty związane z poszukiwaniem nowych leków – naukowe, organizacyjne, rejestracyjne, a także finansowe.

Głosy wybitnych ekspertów

Poza wystąpieniami badaczy bezpośrednio zaangażowanych w realizację poszczególnych przedsięwzięć głos zabrali profesor Mary Baker, przewodniczący Eurpean Brain Council oraz profesor Rolf Zinkernagel, laureat Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny (1996 r.).

2013-IMI-5324Profesor Mary Baker zwróciła uwagę na niedoskonałość dotychczas prowadzonych badań klinicznych i potrzebę nowego spojrzenia na to zagadnienie. Do badań klinicznych nie są kwalifikowane kobiety w ciąży, dzieci, osoby powyżej 65. roku życia i w związku z tym wyniki uzyskiwane w tych badaniach nie odzwierciedlają całego społeczeństwa. Długi proces badań i rejestracji leku powoduje, że część danych traci aktualność. Profesor Baker mocno podkreśliła konieczność opracowania metod skutecznej komunikacji ze społeczeństwem oraz doskonalenia metod przekazu wyników badań.

Profesor Rolf Zinkernagel, który miał wykład zamykający obrady, przybliżył słuchaczom w niekonwencjonalnej formie dane na temat naszego sytemu immunologicznego, na którą złożyły się autorskie ręcznie rysowane slajdy oraz barwny przekaz. Podsumowanie badań nad nowymi lekami określił tak: To wszystko jest bardzo proste – jeżeli coś działa, to działa, a jeżeli nie działa, to nie działa!

Konferencja prasowa z noblistą

Dziennikarze akredytowani przy forum IMi mieli zaszczyt spotkać się z noblistą na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej podczas wspólnego lunchu. Profesor wkroczył do press roomu z talerzykiem w dłoni i zasiadł przy wspólnym stole.

2013-IMI-5371

Opowiadał o osiągnięciach immunologii, ale najciekawsza była odpowiedź na pytanie: Co jest największym wyzwaniem dla medycyny? Odpowiedź brzmiała: Największym wyzwaniem dla medycyny są zachowania współczesnych ludzi.
Bez wątpienia jest to kluczowy problem!

Krystyna Knypl
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

Fotografie: IMI

krystynaknyplIMIstakeholderforum2013

GdL 6_2013