Kongres ESC 2020: Diagnostyka i leczenie migotania przedsionków proste jak „ABC”

dr farkowski200

Zdaniem autorów nowych wytycznych postępowania w migotaniu przedsionków (AF) leczenie pacjentów z AF ma być łatwe i uporządkowane jak „ABC” (https://pbs.twimg.com/media/Egk9R-TXgAU-7AR?format=jpg&name=large). Obecni w studio ESC Congress 2020 eksperci mówili wręcz o zmianie paradygmatu terapii AF, podkreślając multidyscyplinarny charakter zaproponowanej terapii AF. Jednocześnie wydaje się, że aktualne wytyczne konsekwentnie podążają w kierunku wyznaczonym już przez poprzedni dokument opublikowany w 2016 roku, w którym znalazło się wiele z rozwijanych obecnie zagadnień, na przykład kwestia modyfikacji stylu życia i leczenie chorób współistniejących – komentuje dr n. med. Michał M. Farkowski z II Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, Członek Zarządu Sekcji Rytmu Serca oraz członek Komitetu Inicjatyw Naukowych (SIC) Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA).

Prawdopodobnie najważniejszym aspektem pierwszego dnia kongresu ESC 2020 była prezentacja zaktualizowanych zaleceń dotyczących diagnostyki i terapii migotania przedsionków (atrial fibrillation, AF) – dokumentu opartego na założeniu, że AF wymaga ustrukturyzowanego, spersonalizowanego podejścia, a zaangażowanie zarówno lekarza, jak i pacjenta, jest podstawą sukcesu procesu terapeutycznego.

Strategia terapeutyczna w AF została oparta na prostym założeniu „CC to ABC”. AF należy przede wszystkim rozpoznać (Confirm AF) i scharakteryzować (Characterize AF). Zaproponowano jasne kryteria rozpoznania AF oparte na analizie EKG. Podsumowano wskazania i możliwości prowadzenia badań przesiewowych w kierunku AF, jasno rozróżniając je od sposobów postawienia rozpoznania arytmii. Charakterystyka AF ma być spersonalizowanym opisem arytmii u danego pacjenta wynikającym ze schematu 4S: ryzyko udaru (Stroke risk, skala CHA2DS2-VASc), nasilenie objawów arytmii (Symptom severity, skala EHRA), nasilenie ładunku AF (Severity of AF burden) oraz obecność podłoża do rozwoju arytmii (Substarte severity, które obejmuje choroby współistniejące i styl życia chorego).

Na podstawie „CC” można zaplanować postępowanie „ABC”. Pierwsze zadanie to uniknięcie udaru (Avoid stroke) poprzez spersonalizowane decyzje dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego. Drugie – to złagodzenie objawów (Better symptom management), uzyskiwane poprzez kontrolę rytmu lub częstości pracy komór w obrębie AF. Trzecie, ale nie mniej ważne, to leczenie chorób współistniejących oraz modyfikacja stylu życia pacjenta (Cardiovascular and other comorbidities), w tym przede wszystkim redukcja masy ciała.

Wysłuchała Marta Sułkowska
dziennikarz akredytowany na kongresie ESC 2020

GdL 9_2020