Polskie badanie amantadyny w leczeniu COVID-19

Na łamach „Multiple Sclerosis and Related Disorders” (impact factor pisma w roku 2020 wynosi 2,640) polscy naukowcy K. Rejdak i P. Grieb opublikowali artykuł zatytułowany Adamantanes might be protective from COVID-19 in patients with neurological diseases: multiple sclerosis, parkinsonism and cognitive impairment.

Autorzy obserwowali pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (n=10), chorobę Parkinsona (n=5) lub zaburzenia funkcji poznawczych (n=7). U wszystkich pacjentów zakażenie SARS-CoV-2 zostało potwierdzone za pomocą rtPCR wymazów z nosa i gardła. Leczono ich albo amantadyną (n=15), albo memantyną (n=7) w stałych zarejestrowanych dawkach. U żadnego z pacjentów nie wystąpiły kliniczne objawy choroby zakaźnej. Nie zgłaszano również istotnych zmian w stanie neurologicznym w przebiegu pierwotnej choroby układu nerwowego. (K.K.)

Źródło: https://www.msard-journal.com/article/S2211-0348(20)30239-X/fulltext   

GdL 1_2020