Badania skuteczności szczepionki mRNA przeciwko nowym mutacjom SARS-CoV-2 przeprowadzano in vitro oraz na zwierzętach

W badaniu in vitro oceniano zdolność mRNA-1273 do wytwarzania neutralizujących przeciwciał przeciwko nowym wariantom SARS-CoV-2, wykorzystując surowice od ośmiu uczestników badania klinicznego fazy 1 (w wieku 18-55 lat), którzy otrzymali dwie dawki 100 µg mRNA-1273 i oddzielnie surowice od ssaków naczelnych (NHP) immunizowanych przeciw nowym wariantom SARS-CoV-2 uodpornionych dwiema dawkami 30 lub 100 µg mRNA-1273.

Uzyskano wysokie miano przeciwciał neutralizujących przeciwko mutacji dla wariantu B.1.351.

Komentarz redakcji GdL

Jak należy interpretować wyniki tych badań laboratoryjnych? W komunikacie czytamy, cyt. „Company expects these levels of neutralizing antibodies to be protective”. Komunikat nie zawiera informacji o skuteczności szczepionki firmy Moderna in vivo w odniesieniu do ludzi lub do zwierząt doświadczalnych. (K.K.)

Źródło: materiały prasowe

GdL 2_2021