Dzień Chorób Rzadkich

27 lutego jest obchodzony na całym świecie Dzień Chorób Rzadkich. Problemy pacjentów cierpiących na choroby rzadkie wykraczają daleko poza aspekty medyczne i mają duży wpływ na wiele aspektów życia.

Choroby rzadkie są uważane za czynnik ryzyka rozwoju chorób psychicznych. Badania wykazują, że aż 69% pacjentów z chorobami rzadkimi zgłasza doświadczanie depresji, a 82% doświadcza lęku i stresu. Częstość tych problemów psychologicznych w populacji ogólnej wynosi około 17%. (K.K.)

Źródło: https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-017-0591-7

GdL 3_2021