Gazeta dla Lekarzy - wydania papierowe przekazane do Biblioteki Narodowej

Matylda Przekora

Dziś w godzinach przedpołudniowych nastąpiło uroczyste przekazanie egzemplarzy obowiązkowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzemplarz_obowi%C4%85zkowy) bibliofilskiego wydania wszystkich roczników Gazety dla Lekarzy do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Biblioteka Narodowa 1

Od lewej: mgr Agata Siry (kierownik kancelarii), dr med. Krystyna Knypl w Bibliotece Narodowej podczas przekazania kompletu roczników GdL (2012 -2022). Fot. Paweł Siry

W niedługim czasie nastąpi przekazanie egzemplarzy do innych bibliotek w kraju, między innymi do Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz Biblioteki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Krystyna Knypl

GdL 4/2022