Ekonomia polityczna zdrowia publicznego

Zdrowie publiczne to temat ze wszech miar polityczny – uważa Lawrence King, profesor socjologii i ekonomii politycznej z Cambridge University w Wielkiej Brytanii. W doniesieniu opublikowanym na łamach „The Lancet” pisze on, że przejście z ery postkomunistycznej do ery kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej przyczyniło się do 7 mln przedwczesnych zgonów. U podłoża tej epidemii leży radykalizm w procesach prywatyzacyjnych, co objęło przede wszystkim osoby w wieku produkcyjny. Badania oparte są na szerokiej analizie literatury fachowej dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

W artykule Impact case study. Political economy of public health profesora L. Kinga wśród cytowanej literatury znajdujemy dwukrotnie odniesienie do artykułów redaktor naczelnej GdL, o czym z przyjemnością zawiadamiamy. Szczególnie jesteśmy dumni z zacytowania w opracowaniu fragmentu artykułu Krystyny Knypl z 2011 roku o następującym brzmieniu: Zalewa nas powielaczowe prawo produkowane przez NFZ, które obezwładnia lekarzy, szkodzi pacjentom i rozzuchwala urzędników (http://www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2011/n201112/n20111223).

Od napisania zacytowanych słów upłynęły cztery lata, a wszystko na to wskazuje, że powielaczowe prawo jeszcze bardziej obezwładnia lekarzy, szkodzi pacjentom i rozzuchwala urzędników.

Redakcja