Kupowanie leków w internecie

1000000000000258000001F4A1DEF145 300

Jak można się upewnić, że apteka internetowa jest prawdziwa i bezpieczna? Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze do dyrektywy w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych, ustanawiając wspólne logo dla aptek internetowych i wymogi techniczne zapewniające jego autentyczność. Logo będzie w pełni działać w drugiej połowie 2015 r.

Logo powinno się znajdować na stronie głównej apteki internetowej. W prostokącie w środkowej, lewej części logo będzie umieszczona flaga państwa UE, w którym internetowa apteka ma swoją siedzibę, a tekst będzie przetłumaczony na język urzędowy tego państwa. Jak działa logo?

Na głównej stronie apteki, w której chcemy kupić leki, powinniśmy ujrzeć logo. Po kliknięciu w nie zostaniemy przekierowani do strony internetowej krajowego organu regulacyjnego, na której znajduje się lista wszystkich legalnie działających internetowych aptek i innych podmiotów posiadających zezwolenie na detaliczną sprzedaż leków. Po sprawdzeniu, że apteka jest na liście, możemy kontynuować zakupy. Jeżeli nie znajdziemy apteki na liście, nie powinniśmy kupować na niej leków. Lepiej skorzystać z usług sprzedawców wymienionych na stronie internetowej krajowego organu regulacyjnego.    

 K.K.

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-712_pl.htm

GdL 7_2014