Ekspozycja na jednorazowe znieczulenie ogólne dzieci poniżej trzeciego roku życia...

... nie upośledza ich późniejszego rozwoju intelektualnego

DSC09589400

Na łamach JAMA opublikowano doniesienie Association Between a Single General Anesthesia Exposure Before Age 36 Months and Neurocognitive Outcomes in Later Childhood autorstwa L.S.Sun i wsp., które prezentuje wyniki testów oceniających rozwój intelektualny dzieci poddanych leczeniu chirurgicznemu w znieczuleniu ogólnym, gdy były one w wieku poniżej 36 miesięcy. Dzieci były leczone w okresie od maja 2009 do kwietnia 2015 w czterech szpitalach uniwersyteckich.

Porównywano wskaźniki rozwoju intelektualnego u dzieci poddawanych znieczuleniu ogólnemu v. dzieci, które nie były poddane takiemu znieczuleniu. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w obu grupach w zakresie pamięci, zdolności uczenia się, mowy, funkcjonowania wzorkowo-przestrzennego, uwagi, funkcji wykonawczych, posługiwania się językiem oraz w zakresie zachowania się. Czas trwania znieczulenia wynosił od 20 do 240 minut.

Badanie przeprowadzono, gdy dzieci miały średnio 10,6 lat w grupie leczonej operacyjnie i 10,9 lat w grupie nieleczonej. (K.K.)

Źródło: https://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2526640

Fot. Krystyna Knypl

GdL 7_2016