Zaburzenia połykania w atrezji przełyku

Krystyna Knypl

Na łamach „Annals of Surgery” 6 sierpnia 2016 r. ukazało się doniesienie Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp. na temat długookresowej obserwacji pacjentów po operacji atrezji. Do badania zaproszono 97 pacjentów po operacji atrezji przełyku wykonanej w latach 1950-1997.

Ankietę wypełniło 61% zaproszonych osób w wieku od 18 do 63 lat (średni wiek 40 lat). Trudności w połykaniu, w różnym stopniu nasilone, odczuwało 82%, przy czym 70% miało trudności w połykaniu pokarmów stałych wymagające częstszego popijania. Pacjenci oceniali, że dolegliwość ta w niewielkim stopniu wpływa na jakość ich życia. Refluks żołądkowo-przełykowy stwierdzono u 26%, zwężenie przełyku w miejscu zespolenia w 39%, a oba te stany chorobowe występowały u 15%. (K.K.)

Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27607100

GdL 10_2016