Wyniki badań nad EBC-46, nowym lekiem przeciwnowotworowym

Podane do publicznej wiadomości w grudniu 2016 r. przez australijską stację telewizyjną 7News First wyniki badań klinicznych pierwszej fazy nad substancją EBC-46, stosowaną u pacjentów chorych na nowotwory, wzbudziły wiele nadziei na całym świecie. Skuteczność leku testowano u chorych z czerniakiem, rakiem płaskonabłonkowym, rakiem podstawnokomórkowym i gruczolakorakiem piersi.

berry200Substancja EBC-46 jest uzyskiwana z jagód rośliny zwanej blushwood tree, która rośnie w jednej z części tropikalnych lasów stanu Queensland, na wyżynie Atherton w Australii (https://www.thesun.co.uk/news/1640943/cancer-drug-extracted-from-rainforest-berries-destroys-womans-tumour-in-days/).

Lek wstrzykiwany miejscowo szybko powodował zmiany w wyglądzie tkanek, prowadzące w krótkim czasie do całkowitego zaniku zmian nowotworowych.

Wcześniejsze wyniki badań na zwierzętach nad substancją EBC-46 opublikowano w artykule Intra-Lesional Injection of the Novel PKC Activator EBC-46 Rapidly Ablates Tumors in Mouse Models autorstwa G.M. Boyle i wsp. wskazują, że lek aktywuje izoformy kinazy białkowej C (PKC-βI, -βII, -α oraz -γ).

W wyniku aktywacji dochodzi do martwicy krwotocznej, śmierci komórek nowotworowych i wyleczenia.

5gdl 2 2017 660

PKC uczestniczy w odczulaniu receptorów, modulowaniu zdarzeń w obrębie błony komórkowej, regulacji transkrypcji, pośredniczeniu w procesach odpowiedzi immunologicznej, regulacji wzrostu komórek oraz procesie uczenia się i pamięci. Rodzina PKC składa się z 12 izoenzymów. (K.K.)

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=8Ui7XcXu2tU

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4182759/

GdL 2_2017