Nowe urządzenie do leczenia długoodcinkowej atrezji przełyku

Ped Atresia patient Care HDE Filing composite660

Amerykańska agencja Food and Drug Administration zarejestrowała 16 maja 2017 r. urządzenie Cook Medical’s Flourish™ do leczenia wybranych przypadków długoodcinkowej atrezji przełyku (jak piszą producenci, gdy długość przerwy nie przekracza 4 cm), w których nie było możliwe dokonanie zespolenia i związku z tym w pierwszym etapie leczenia wykonano gastrostomię.

FLRSH PEA revA Graphic IFU no wire symbol 660

Urządzenie składa się z dwu endoskopów zakończonych magnesami, które powodują zbliżanie się do siebie górnego i dolnego odcinka przełyku. Dotychczas zastosowano je u 16 pacjentów, jednakże u 13 z nich wystąpiło zwężenie w miejscu zespolenia wymagające poszerzenia drogą endoskopową.

Katarzyna Kowalska

Źródło: https://www.cookmedical.com/newsroom/cook-medicals-flourish-receives-authorization-for-pediatric-esophageal-atresia/