Dzieci australijskie często spacerują ze swoimi psami

Na łamach „Pediatric Obesity” ukazało się w 2013 roku doniesienie Understanding the relationship between dog ownership and children’s physical activity and sedentary behavior autorstwa H. Christian i wsp. na temat wpływu posiadania psa na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono analizę aktywności 1218 dzieci w wieku 10-12 lat. W 60% przypadków dzieci miały psy i spacerowały z nimi średnio 29 minut  dziennie. Jednakże ta aktywność fizyczna nie miała wpływu na masę ciała dzieci. 

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23239579

GdL 9_2017