Nowe Ateny 2.0 albo jakie Ministerstwo Zdrowia jest, każdy widzi

SmokMotto:
Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba.
Ks. Benedykt Chmielowski Nowe Ateny
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny

Po figlarnych zajączkach, które miały namawiać młode pokolenia do wzmożonej aktywności prokreacyjnej, na scenę wkroczył Koń Polski i zarżał: Profilaktyka, człowieku! (http://profilaktykaczlowieku.pl/).

Na stronie internetowej promującej tę akcję Ministerstwa Zdrowia czytamy, że ma ona na celu „przekonać Polaków do wykonywania badań profilaktycznych i wyrabiania nawyków, które pozytywnie wpływają na zdrowie”.

Minister nawiązując do modnego trendu telemedycyny, na początek proponuje czytelnikom portalu rozwiązanie prostego testu, który odpowie na pytanie, czy jesteśmy zdrowi, trochę zagrożeni chorobami cywilizacyjnymi czy bardzo zagrożeni.

W pytaniu nr 8 „Twoje ciśnienie” mamy do wyboru:

A – Nie przekracza żadnej z podanych wartości 139/89
B – zwykle wynosi 140/90 lub więcej
C – Nie mierzę sobie ciśnienia.

Oto corpus delicti!

pytanie8660

Lektura tego pytania spowodowała, że moje ciśnienie mocno podskoczyło! Dlaczego?

Otóż nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi, że rozwiązujący test ma ciśnienie prawidłowe, czyli poniżej 120/80 mmHg. Co więcej, autor testu najwyraźniej uważa, że 139/89 mmHg to wartości prawidłowe!

Dla wzmocnienia swoich domniemanych kompetencji merytorycznych podpiera się logotypami Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Panie Ministrze Zdrowia!

Proszę pilnie nakazać przeredagowanie pytania nr 8 – jego obecna treść dezinformuje czytelnika i szkodzi jego zdrowiu.

Jeżeli Pan tego nie zrobi w trybie natychmiastowym, za kilka lat będziemy mieli epidemię powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego jeszcze większą, niż mamy obecnie.

Poglądy na temat tego, jakie wartości ciśnienia krwi należy uważać za prawidłowe, zmieniały się na przestrzeni lat – pisałam o tym na łamach „Gazety dla Lekarzy” 2017, nr 5 s. 21 (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/646-zmienne-i-trudne-cele-leczenia-hipotensyjnego)

Temat jest bardzo aktualny, bo 13 listopada 2017 r. „Journal of the American College of Cardiology (ACC)” opublikował nowe stanowisko w tej sprawie. Przytoczmy w oryginale, jaka jest klasyfikacja wartości ciśnienia krwi w świecie, w którym obowiązują kompetencje merytoryczne:

BP should be categorized as normal, elevated, or stages 1 or 2 hypertension to prevent and treat high BP. Normal BP is defined as <120/<80 mm Hg; elevated BP 120-129/<80 mm Hg; hypertension stage 1 is 130-139 or 80-89 mm Hg, and hypertension stage 2 is ≥140 or ≥90 mm Hg (http://www.onlinejacc.org/content/early/2017/11/04/j.jacc.2017.11.006?_ga=2.196504876.1844847060.1512053572-375723861.1510405371).

Autorzy ministerialnego testu tak w istocie pytają o:

A – czy masz nadciśnienie 1 stopnia?
B – czy masz nadciśnienie 2 stopnia?
C – nie wiem, jakie mam ciśnienie

A chyba nie o to chcieli zapytać!

Skoro już wiemy, jakie ciśnienie krwi jest prawidłowe, to wyjaśnijmy ciekawe i wielowiekowe związki konia z tym parametrem hemodynamicznym. Otóż w 1773 roku wielebny Stephen Hales dokonał pierwszego pomiaru ciśnienia krwi u konia, wkładając miedzianą rurkę do tętnicy szyjnej zwierzęcia.

Hales Horse

W trakcie eksperymentu zaobserwował on, że krew wznosi się ku górze na 8 stóp i 3 cale zgodnie z rytmem serca zwierzęcia.

W podobnym czasie, bo w 1775 roku ks. Benedykt Chmielowski w pierwszej polskiej encyklopedii Nowe Ateny napisał słynne zdanie – Jaki koń jest, każdy widzi.

Obaj cytowani duchowni tworzyli swoje dzieła w okresie Oświecenia, zwanego epoką rozumu. Jaka szkoda, że ta piękna epoka przeminęła…

Dr n. med. Krystyna Knypl
hipertensjolog,
specjalista European Society of Hypertension
laureatka 2014 World Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary Salt Reduction at the Population Level

GdL 1_2018