Depresja a migotanie przedsionków

U osób z depresją wzrasta ryzyko wystąpienia migotania przedsionków – taki wniosek wynika z badania opisanego w artykule opublikowanym 20 listopada 2018 r. w „European Journal of Preventive Cardiology”, czasopiśmie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). W dniach 19-25 listopada 2018 obchodzono Światowy Tydzień Świadomości Migotania Przedsionków.

180103 sp GAFAW Ad gdl660

Główny autor badania, Morten Fenger-Grøn z Uniwersytetu w Aarhus (Dania) powiedział: Powszechnie wiadomo, że istnieje związek między umysłem a sercem. Depresja sprzyja rozwojowi choroby wieńcowej i pogarsza jej rokowanie. W naszym badaniu oceniano, czy depresja jest również powiązana z migotaniem przedsionków.

Badaniem objęto 785 254 Duńczyków, którzy rozpoczęli leczenie przeciwdepresyjne w okresie 2000-2013 r. W porównaniu z populacją ogólną, pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne byli 3,18-krotnie bardziej zagrożeni migotaniem przedsionków w pierwszym miesiącu leczenia. Ta krotność stopniowo się zmniejszała, do 1,37 w ciągu 2-6 miesięcy, i 1,11 w ciągu 6-12 miesięcy. Spadek ryzyka wystąpienia migotania przedsionków w czasie sugeruje, że wdrożenie leczenia przeciwdepresyjnego może pomagać.

Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków było największe w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie stosowania leków przeciwdepresyjnych (7,65-krotnie). To sugeruje, że sam lek przeciwdepresyjny nie ma związku z rozwojem migotania przedsionków. Jeśli pacjent ma depresję, nie ma powodu do obaw, że zażywanie leków spowoduje migotanie przedsionków – powiedział Fenger-Grøn.

Piśmiennictwo

Fenger-Grøn M, Vestergaard M, Pedersen HS, et al. Depression, antidepressants, and the risk of non-valvular atrial fibrillation: A nationwide Danish matched cohort study. Eur J Prev Cardiol. 2018. DOI: 10.1177/2047487318811184.

Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016;37:2315–2381.

Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2016;37:2893–2962. Learn to recognise signs and symptoms of atrial fibrillation: https://www.afibmatters.org/en_GB/Signs-and-symptoms.

Rahman F, Kwan GF and Benjamin EJ. Global epidemiology of atrial fibrillation. Nat Rev Cardiol. 2014; 11:639–654.

(K.K.)

Źródło: http://www.heartrhythmalliance.org/aa/uk/af-aware-week?utm_medium=Email&utm_source=&utm_campaign=ESC+Press+Release+Depression+and+Afib+20.11

GdL 12_2018