Dyskryminacja i molestowanie w kardiologii amerykańskiej

Ruch #MeToo Movement zapoczątkowany w październiku 2017 roku w sferach filmowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Me_Too_(hasztag)) szeroko rozprzestrzenił się na inne środowiska polityczne, biznesowe, a także akademickie.

Na łamach numeru styczniowego „Circulation” z 2019 roku ukazał się artykuł Cardiologists Welcome National Academy of Sciences Report on Harassment as a Roadmap for Change autorstwa Bridget M.Kuehn, poruszający zagadnienie molestowania kobiet w środowisku kardiologów. Jest to nawiązanie do raportu National Academy of Sciences (NAS) opublikowanego w czerwcu 2018, z którego dowiadujemy się, że 40…50% studentek medycyny było nękanych przez wykładowców lub innych pracowników. Zjawisko to jest szczególnie nasilone w środowiskach zdominowanych przez mężczyzn, a kardiologia jest jednym z nich. W Stanach Zjednoczonych zaledwie 13% kardiologów to kobiety. Ankiety American College of Cardiology wykazały, że 2/3 z nich doświadczyło dyskryminacji ze względu na płeć lub macierzyństwo. (K.K.)

Źródło: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038723

GdL 2_2019