Zapytanie prasowe do NFZ w sprawie zablokowania realizacji recept pro auctore et familia

Otrzymujemy liczne sygnały od czytelników, że program komputerowy zainstalowany ostatnio w aptekach zawiera błąd systemowy. Recepty pro auctore et familia, wystawiane przez lekarzy nieprowadzących indywidualnej praktyki lekarskiej ani niewykonujących zawodu w placówce mającej kontrakt z NFZ, są odrzucane przez apteczny system informatyczny.

Lekarz zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza ma prawo leczyć samego siebie i aby to prawo realizować, nie musi mieć zarejestrowanej praktyki lekarskiej ani pracować w placówce finansowanej przez NFZ.

Utrudnianie lekarzom dostępu do należnych ich praw obywatelskich i zawodowych jest niezrozumiałym absurdem, a brak szybkiej reakcji ze strony władz na niekompetencję służb informatycznych jest głęboko zasmucające.

W imieniu naszych czytelników oraz własnym oczekujemy bezzwłocznego naprawienia błędu i poinformowania nas o tym.

Krystyna Knypl
lekarz
redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”