Komunikat WHO o leku molnupirawir

WHO zaktualizowała swoje  wytyczne dotyczące terapii COVID-19, włączając do nich warunkową rekomendację dla molnupirowiru, nowego leku przeciwwirusowego.

Jest to pierwszy doustny lek przeciwwirusowy uwzględniony w wytycznych dotyczących leczenia COVID-19. Ponieważ jest to nowy lek, istnieje niewiele danych na temat jego bezpieczeństwa. WHO zaleca aktywne monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leku, a także inne strategie mające na celu zmniejszenie potencjalnych szkód.

Ze względu na te obawy i luki w danych, molnupiravir powinien być podawany tylko nieciężkim pacjentom z COVID-19 o najwyższym ryzyku hospitalizacji. Są to zazwyczaj osoby, które nie były szczepione przeciwko COVID-19, osoby starsze, osoby z niedoborami odporności i osoby z chorobami przewlekłymi.

Leku nie należy podawać dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby przyjmujące molnupirawir powinny mieć zaplanowaną antykoncepcję, a systemy opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostęp do testów ciążowych i środków antykoncepcyjnych w miejscu opieki.

Pod opieką pracownika służby zdrowia molnupirowir, tabletki doustne, jest podawany w postaci czterech tabletek (łącznie 800 mg) dwa razy na dobę przez pięć dni; w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów. Stosowany jak najwcześniej po zakażeniu może zapobiec hospitalizacji.

Dzisiejsze zalecenia oparte są na nowych danych pochodzących z sześciu randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 4796 pacjentów. Jest to największy jak dotąd zbiór danych dotyczących tego leku.

Oprócz zalecenia dotyczącego molnupiraviru, dziewiąta aktualizacja wytycznych WHO dotyczących terapii obejmuje aktualizację  przeciwciał monoklonalnych kasirivimab-imdevimab. W oparciu o dowody na to, że ta kombinacja leków jest nieskuteczna w walce z wariantem Omicron, WHO zaleca obecnie, aby podawać ją tylko wtedy, gdy zakażenie jest wywołane przez inny wariant.

Molnupiravir nie jest powszechnie dostępny, ale podjęto kroki w kierunku zwiększenia dostępu do niego, w tym podpisano dobrowolną umowę licencyjną. W ramach programu Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) krajom o ograniczonym dostępie udostępnia się ograniczone dostawy.

File:MK-4482.svg

 

Źródło ilustracji:

https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir

WHO zaprosiła również producentów do zgłaszania swoich produktów do wstępnej kwalifikacji, przy czym kilku producentów molnupiraviru przechodzi obecnie ocenę. WHO ocenia jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów medycznych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych dużych dostawców do krajów o niskich i średnich dochodach. Większa liczba producentów z certyfikatem jakości WHO oznacza, że kraje mają większy wybór produktów i bardziej konkurencyjne ceny. 

Źródło informacji:

https://www.who.int/news/item/03-03-2022-molnupiravir

(K.K.)

GdL 3/2022