Choroby serca i mózgu w Stanach Zjednoczonych – uaktualnienie 2015

Na łamach „Circulation” ukazało się doniesienie Executive summary: heart disease and stroke statistics – 2015 update. A report from American Heart Association, z którego dowiadujemy się, jaki tryb życia prowadzą Amerykanie i na jakie schorzenia najczęściej cierpią obywatele Stanów Zjednoczonych. Raport opracowała grupa kardiologów z American Heart Association we współpracy z Centers for Disease Controle and Prevention, National Institutes of Health i innymi agencjami rządowymi zajmującymi się zdrowiem. Całość opracowania jest dostępna pod adresem http://circ.ahajournals.org/content/131/4/434.full.pdf+html.

Jakie cele stawiają przed pacjentami amerykańscy kardiolodzy?

Celem numer jeden jest promowanie właściwego stylu życia obejmującego zdrową dietę, spożywanie jedzenia odpowiedniej jakości i kaloryczności, aktywność fizyczną i niepalenie papierosów. Taki styl życia powinien zapewniać prawidłowy poziom lipidów i glukozy w osoczu oraz prawidłowe ciśnienie krwi.

Zdrowy styl życia częściej prowadzą dzieci i młodzież niż pokolenie średnie i starsze – piszą autorzy raportu. 52% chłopców oraz 47% dziewcząt w wieku od 12 do 19 lat ma idealne parametry cholesterolu, glukozy, ciśnienia oraz prowadzi wzorowy tryb życia. Tymczasem wśród pokolenia średniego takimi wynikami może pochwalić się zaledwie 25% kobiet i 11% mężczyzn. Ale ogólna aktywność fizyczna młodzieży ma się kiepsko – nie uprawia żadnych sportów 19,2% dziewcząt i 11,2% chłopców. Siedzący tryb życia jest częstszy wśród Afroamerykanów i Latynoamerykanów.

Zmniejsza się w Stanach Zjednoczonych odsetek osób palących papierosy – w  1998 roku paliło 24,1% dorosłych obywateli, a w 2013 tylko 17,9%. Wśród uczniów szkół średnich odsetek palących obniżył się z 36,4% (1997 rok) do 15,7% (2013 rok). Autorzy przypuszczają, że zmniejszenie się liczby osób palących tradycyjne papierosy może być związane z bardzo dużą podażą e-papierosów. Amerykański palacz ma do dyspozycji ponad 250 różnych e-papierosów. Koszty medyczne związane z paleniem papierosów sięgają 289 mld dolarów rocznie.

Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i zgonów wśród obywateli Stanów Zjednoczonych jest niewłaściwa dieta. W 2010 roku spowodowała 678 tys. zgonów. Amerykanie jedzą za mało warzyw, owoców, orzechów oraz produktów pełnoziarnistych. Natomiast w nadmiarze spożywają jon sodowy. Nadmierna konsumpcja soli jest przyczyną 58 tys. zgonów rocznie.

Odsetek osób otyłych utrzymuje się na takim samym poziomie, choć odnotowano niewielki spadek otyłości wśród dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Idealny poziom cholesterolu to <200 mg/dl u dorosłych i < 170 mg/dl u dzieci. Wynik taki ma 75,5% dzieci i 46,6% dorosłych. Nadciśnienie stwierdza się u 32,6% dorosłych (80 mln). Jedna na dziesięć dorosłych osób choruje na cukrzycę, co skraca życie o 7,5 lat u mężczyzn i 8,2 lat u kobiet.

Najczęstsze są choroby układu krążenia

Są przyczyną 229,6 zgonów/100 tys. mieszkańców Stanów Zjednoczonych (275,7/100 tys. dla mężczyzn i 192,3/100 000 dla kobiet). Częstość zgonów z powodu udaru mózgu obniżyła się z 35,1% do 21,2%, ale niestety bardzo wielu obywateli USA każdego roku doznaje nowego (610 tys. osób) lub powtórnego (185 tys.) udaru mózgu. Migotanie przedsionków stwierdza się u 10,1% mieszkańców. Aż 326 200 osób w minionym roku doznało nagłego zatrzymania krążenia poza placówkami ochrony zdrowia i 209 000 w tych placówkach. Łączne koszty związane z chorobami układu krążenia to 320,1 mld dolarów, a związane z chorobami onkologicznymi – 216,6 mld dolarów.

Ponieważ schorzenia serca i mózgu w dużej mierze są pochodną niezdrowego trybu życia, promowanie właściwych zachowań prozdrowotnych jest celem najważniejszym – podkreślają autorzy opracowania.

Krystyna Knypl