Upadki osób starszych - przyczyny oraz zapobieganie

Krystyna Knypl

Upadki  osób starszych są częstym i codziennym zjawiskiem, przy czym 1 na 3 osoby powyżej 65 roku życia i połowa osób powyżej 80 roku życia prawdopodobnie będzie miała co najmniej jeden upadek rocznie. Wiele upadków skutkuje drobnymi urazami, jednak od 10% do 20% upadków w tej grupie wiekowej skutkuje złamaniami. Szacuje się, że każdego roku aż 684 000 osób starszych na całym świecie ulega upadkom, które skutkują śmiercią.

W 2017 roku prawie 172 miliony upadków doprowadziło do nowych urazów. Utrata pewności siebie po upadkach może również zmniejszyć aktywność fizyczną osoby starszej i prowadzić do izolacji społecznej. Upadki są częstą przyczyną przyjęcia do placówek opiekuńczych, a także znaczącym obciążeniem ekonomicznym dla osób opiekujących się seniorami w domach.

Pierwszy przegląd dotyczący strategii zapobiegania upadkom u osób starszych został opublikowany w 1997 roku. Od tego czasu przeglądy były regularnie aktualizowane i został podzielone na odrębne działy - najpierw na różne grupy populacyjne (osoby żyjące w społeczności i osoby żyjące w placówkach opiekuńczych), a następnie według bardziej specyficznych rodzajów interwencji.

undefined

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Balkonik

Najnowszy przegląd ukazał się 10 marca 2023 r. , jest zatytułowany "Preventing falls in older people: the evidence for environmental interventions and why history matters". Do wspomnianego przeglądu autorzy włączyli 22 badania naukowe dotyczące 8463 osób starszych.  W  badaniach tych starsze osoby były odwiedzane przez terapeutę zajęciowego w ich własnych domach. Celem wizyt była identyfikacja i ocena zagrożeń związanych z upadkiem w domu, zwiększenie świadomości ryzyka upadku, wspólne rozwiązywanie problemów, a w niektórych przypadkach także zapewnienie urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Domowe interwencje terapeutów  zmniejszały wskaźnik pierwszych upadków u osób starszych o 26%  oraz o 11% u osób z upadkiem w wywiadzie.

U osób z historią upadków autorzy przeglądu oszacowali, że w grupie kontrolnej doszło do 1847 upadków na 1000 osób w ciągu około roku. Po zmniejszeniu zagrożenia w domu zmniejszyłoby się to o 702 upadki w tym samym okresie. Podobnie liczba osób doświadczających jednego lub więcej upadków w trakcie obserwacji zmniejszyła się z 55% do 46%.

Źródło:

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.ED000162/full

Krystyna Knypl

GdL 3/2023