Wpływ antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci

Stanowisko American Academy of Pediatrics

„Pediatrics” (listopad 2015) ogłosiło raport zatytułowany Nontherapeutic Use of Antimicrobial Agents in Animal Agriculture: Implications for Pediatrics autorstwa J.A. Paulsona i wsp. na temat wpływu antybiotyków stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym na zdrowie dzieci. Autorzy zwracają uwagę na stale rosnącą liczbę antybiotykoopornych infekcji. Szacuje się, że każdego roku 2 mln Amerykanów zapada na tego rodzaju infekcje i są one przyczyną 23 tys. zgonów rocznie.

Antybiotyki są szeroko stosowane w przemyśle rolno-spożywczym. Aż 60% globalnej produkcji antybiotyków trafia do przemysłu spożywczego, a tylko 40% do medycyny.

Główne patogeny przenoszone ze zwierząt na ludzi to Campylobacter species, Salmonella speciesE. coli. Najczęściej dotykają one dzieci poniżej 5. roku życia. W 2013 roku E. Scallan i wsp. donosili o 123 452 zachorowań w wyniku zakażenia Salmonella. Infekcje te wymagały odbycia 44 369 wizyt lekarskich oraz były przyczyną 4670 hospitalizacji, zmarło w ich wyniku 38 dzieci poniżej 5. roku życia.

Drugim pod względem częstości patogenem wywołującym zatrucia pokarmowe jest Campylobacter.

Problemem w leczeniu tych zakażeń jest narastająca oporność antybiotyków, w tym także ciprofloksacyny (23%). Lekiem z wyboru w tego rodzaju zakażeniach jest azitromycyna i erytromycyna. Skuteczne są flouorchinolony, ale wysoki jest odsetek szczepów opornych na tego preparaty.

Krystyna Knypl

Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/11/11/peds.2015-3630

GdL 12_2015