Międzynarodowa ankieta wśród pacjentów z atrezją przełyku

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” opublikowano doniesienie A patient led, international study of long term outcomes of esophageal atresia: EAT 1 autorstwa E. Svobody i wsp. Opisano badanie, w którym uczestniczyło 1100 pacjentów z 25 krajów, a do ostatecznej analizy zakwalifikowano ankiety 928 osób.

W grupie tej

# atrezję przełyku typu C miało 89%, typu A 19%, typu E 1%

# wiek: <5 lat 42%, 5-10 lat 26%, 11-17 lat 16%, 18 i więcej lat 16%

# rozszerzanie przełyku miało wykonane 49%

# refluks żołądkowo-przełykowy miało 58%

# dysfagię miało 50%

# refluks występował znamiennie częściej (p<0,005) u pacjentów z atrezją długoodcinkową

# częstość powikłań ze strony układu oddechowego zmniejszała się wraz z wiekiem

# BMI u dorosłych pacjentów wynosił średnio 21,5

# jakość życia u 18% była zdecydowanie obniżona, a u 25% choroba nie miała żadnego wpływu na jakość życia. (K.K.)

Źródło: http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(17)30352-4/fulltext

GdL 8_2017