Dorosłe osoby po różnych operacjach atrezji przełyku

Podczas kongresu British Association of Pediatric Surgeons, który odbył się w lipcu 2017 r. w Londynie, P. Hannon i wsp. przedstawili doniesienie Outcomes in adulthood of gastric transposition for oesophageal atresia opisujące wyniki obserwacji 55 osób dorosłych z długoodcinkową atrezją leczoną przez zespolenie odcinków przełyku lub transpozycję żołądka do klatki piersiowej.

44% pacjentów miało zespolenie pierwotne (pierwsza grupa), 56% transpozycję żołądka (druga grupa). W pierwszej grupie BMI wynosił średnio 24,5, w drugiej grupie 20,4. Samodzielne życie prowadziło 81% z pierwszej grupy i 50% z drugiej grupy. Zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin było 70% z pierwszej grupy i 60% z drugiej grupy. Nawracające schorzenia dróg oddechowych miało 17% z pierwszej grupy i 28% z drugiej grupy. W obu grupach konieczne było stosowanie leków antyrefluksowych (27% i 33%). W grupie drugiej częściej występowała niedokrwistość, depresja, zespół poposiłkowy. Częściej też zachodziła konieczność wykonywania poszerzania zespolenia. (K.K.)

Źródło: http://congress.baps.org.uk/

GdL 8_2017